cabanes4

Cabanes a 19 de maig de 2016. Els tres regidors d’Units pel Poble-Compromís i les tres del PSPV-PSOE van tindre anit el primer encontre formal per tractar els punts pendents del pacte de progrés per al municipi de Cabanes.

A hores d’ara s’està a esperes  de que l’alcalde en funcions puga convocar el ple d’investidura, on la data exacta depèn sembla ser, del fet que la Junta Electora emeta la credencial de la nova regidora del PP que ha d’assumir el càrrec ( segons el ROF des de dimecres passat en el qual es va notificar al plenari la renúncia, hi ha 10 dies hàbils per convocar el plenari, i tenint en compte que dilluns era festa local, tindria fins dijous que ve per convocar-lo).

L’acord concreta que el PSOE tindrà alcaldia un total de 19 mesos, des de maig de 2016 a octubre de 2017, mes en el qual es presentarà renúncia i s’assumirà alcaldia per Units que tindrà igualment alcaldia 19 mesos des de novembre de 2017 fins eleccions de maig de 2019. Durant l’alcaldia del PSPV Units tindrà la primera tinència d’alcaldia, i durant l’alcaldia d’Units la tindrà PSPV.

El pacte preveu que Units tindrà durant tot el mandat la segon tinença d’alcaldia i PSOE la tercera, que serà tinent d’alcalde la Ribera. Units proposa tindre les regidories d’Urbanisme i Medi Ambient, Cultura i Patrimoni i Foment de l’Ocupació i Formació.  I PSPV Hisenda, Festes, Infraestructures, Serveis Socials, Turisme,  Esports, Educació i Associacions. Les regidories seran estables mentre dure la legislatura independent del canvi en l’alcaldia pactada.

L’alcaldia en els dos períodes delegarà en la Junta de Govern la major part de les competències. I es proposarà dotar als plenaris de més periodicitat ordinària, sempre en horari en el qual la gent puga assistir i regular el facilitar la participació veïnal en ells.

La sintonia ahir va ser total entre les dos formacions, on es va destacar la necessitat de treballar com un equip cohesionat, amb transversalitat absoluta l’adopció de decisions i en la tasca de les regidories. I es va fer una anàlisi de les prioritats per al municipi, on la negligent gestió del PP ha produït que no s’haja presentat encara al plenari un pressupost per a 2016, fet que ha paralitzat l’activitat municipal i també els ajuts a les associacions locals.

Un cop materialitzat el pacte de govern, es calendaritzarà els  de terminis per intentar complir les propostes programàtiques de les dos formacions, i de les prioritats ineludibles de l’ajuntament després d’un any de paràlisi i inacció per part del PP.

Units-Compromís y PSPV avanzan en la configuración del gobierno de progreso para Cabanes.

Cabanes a 19 de mayo de 2016. Los tres concejales  de Units pel Poble-Compromís y las tres del PSPV-PSOE tuvieron anoche el primer encuentro formal para abordar los puntos pendientes  en el pacto de progreso para el municipio de Cabanes.

En estos momentos se está a esperas de que el alcalde en funciones pueda convocar el pleno de investidura, que a estas alturas depende,  parece ser del hecho que la Junta Electora emita la credencial de la nueva concejal del PP que tiene que asumir el cargo (según el ROF desde el pasado miércoles en el cual se notificó al pleno la renuncia, hay 10 días hábiles para convocar el pleno, y teniendo en cuenta que el lunes era festivo local tendría hasta el próximo jueves para poder convocarlo).

El acuerdo concreta que el PSOE tendrá alcaldía un total de 19 meses, desde mayo de 2016 a octubre de 2017, mes en el cual se presentará renuncia y se asumirá alcaldía por Units que tendrá igualmente alcaldía 19 meses desde noviembre de 2017 hasta elecciones de mayo de 2019. Durante la alcaldía del PSPV Units tendrá la primera tenencia de alcaldía, y durante la alcaldía de Units la tendrá PSPV.
El pacto prevé que Units tendrá durante todo el mandato la segunda tenencia de alcaldía y PSOE la tercera, que será teniente de alcalde la Ribera. Units propone tener las concejalías de Urbanismo y Medio ambiente, Cultura y Patrimonio y Fomento del Empleo y Formación. Y PSPV Hacienda, Fiestas, Infraestructuras, Servicios Sociales, Turismo, Deportes, Educación y Asociaciones. Las concejalías serán estables mientras dure la legislatura independiente del cambio en la alcaldía pactada.

La alcaldía en los dos periodos delegará en la Junta de Gobierno la mayor parte de las competencias. Y se propondrá dotar a los plenos de más periodicidad ordinaria, siempre en horario en el cual la gente pueda asistir y regular el facilitar la participación vecinal en ellos.

La sintonía ayer fue total entre las dos formaciones, donde se destacó la necesidad de trabajar como un equipo cohesionado, con transversalidad absoluta la adopción de decisiones y en la tarea de las concejalías. Y se hizo un análisis de las prioridades para el municipio, donde la negligente gestión del PP ha producido que no se haya presentado todavía al pleno un presupuesto para 2016, hecho que ha paralizado la actividad municipal y también las ayudas a las asociaciones locales.

Una vez materializado el pacto de gobierno, se calendarizará los  plazos para intentar cumplir las propuestas programáticas de las dos formaciones, y de las prioridades ineludibles del ayuntamiento después de un año de parálisis e inacción por parte del PP.