Siurana i Juncos han sigut imputats dins de les diligències prèvies 2851/2014 que se segueixen contra l’actual alcaldessa de Cabanes ( denunciada per la Fiscalia) i l’arquitecte Municipal de Cabanes, Rubén Bellido, denunciat aquest pel regidor de Cabanes, Carles Mulet, per l’adjudicació directa de contractes de l’ajuntament al despatx privat que comparteixen aquest i el seu soci, Juan Antonio Juncos.

El jutjat va citar a declarar com imputats a Borrás i Bellido, i ara ha assenyalat per al pròxim 24 de juny a la declaració en qualitat d’imputats de Artemio Siurana Gauchia (exalcalde del municipi des de 1999 a 2011) i Juan Antonio Juncos Martínez, soci de Rubén Bellido.

Segons va denunciar Mulet, entre 2008 i 2013, res més prendre possessió Bellido del càrrec d’arquitecte municipal interí, es van adjudicar prop de 30 contractes per un valor que superarien els 200.000 (almenys un d’ells contracte major, sense oferta pública i uns altres clarament fraccionats en varis per a poder ser considerats obra menor). Segons les investigacions iniciades per la Fiscalia de Castelló, no es va trobar per part del secretari municipal cap causa que justificara la externalització d’aquestes adjudicacions, quan podien haver sigut realitzades per part de l’arquitecte municipal.
En aquest sentit, el decret de Fiscalia recorda que en un informe de maig de 2014 el secretari municipal tampoc va saber desgranar “la motivació per la qual es van encarregar aqueixos serveis a aquest despatx -en referència a Juncos Redondo Arquitectes- i no a un altre”. Segons el mateix escrit, “els fets relatats revesteixen, en principi i sense perjudici d’ulterior qualificació, els caràcters d’un delicte continuat de prevaricació (…), d’un altre també continuat de frau i exaccions il·legals (…) i d’un altre de negociacions prohibides a funcionaris”, i cita com a principals responsables a l’alcaldessa i a l’arquitecte municipal, encara que assenyala que en els fets podrien haver participat altres persones “la intervenció de les quals haurà d’investigar-se”.
Sobre Estrella Borrás va concloure la Fiscalia que tenia coneixement dels “detalls” de les contractacions, algunes de les quals van ser realitzades sota el seu mandat, “donades les queixes formulades per altres regidors que van demanar reiteradament l’obertura d’una comissió de recerca que no consta haver-se dut a terme”.
Ara, el jutjat ha citat a declarar, tal com demanava Mulet, com imputats també a l’alcalde del municipi entre 2008 i 2011, Artemio Siurana, i al soci de l’arquitecte municipal.
Segons el coportaveude Compromís en les comarques de Castelló i regidor a Cabanes, Carles Mulet “la justícia és lenta però a poc a poc va posant a les persones en el seu lloc, la possible trama corrupta haurà de donar explicacions davant els jutjats; ja són quatre els imputats per aquestes adjudicacions, i encara esperem mesures cautelars per part del PP; en cap moment aquesta situació ha comportat cap repercussió per a l’arquitecte, que si bé ha estat  expedientat  per no sol·licitar la compatibilitat per a exerir fora de la seua labor com a funcionari de l’ajuntament, no se li ha obert cap expedient per la seua possible participació en aquesta trama. Igualment, a l’alcaldessa imputada en un delicte de prevaricació, tampoc se li ha exigit per part del PP cap mesura, deixant de nou la famosa línia roja del PP totalment invisible”.
Mulet, també candidat autonòmic de la coalició, ha remarcat que durant aquests anys Compromís ha mostrat la solvència i valentia suficient per a destapar, denunciar i desmuntar nombrosos casos de corrupció política i administrativa en tot el territori valencià “ hem sigut i continuem sent garantia que la corrupció i males formes pogueren acabar sent descobertes, i l’honradesa i netedat ha sigut nostre senyal identitari; però la millor manera d’acabar amb aquesta xacra no és solament que hi haja qui ho denuncie, sinó posar en les institucions a persones íntegres i compromeses i que els nous governs apliquen mesures dràstiques que eviten d’arrel aquests comportaments”

 

 

 

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 4 DE CASTELLON

Teléfono: 964.621.664 Fax: 964.621.922

 

NIG: 12040-43-1-2014-0020017

Procedimiento: DILIGENCIAS PREVIAS  Nº 002851/2014-

 

Delito/Falta: Prevaricación administrativa,

Denunciante/Querellante: MINISTERIO FISCAL y CARLES MULET GARCIA

Procurador/a: RICART ANDREU, PABLO VICENTE

Abogado: LOZANO NOMDEDEU, JULIAN

Contra: ESTRELLA INMACULADA BORRAS MORENO y RUBEN BELLIDO TARREGA

Abogado:

Procurador/a:

 

 

 

 

 

PROVIDENCIA

 

Juez/Magistrado-Juez,

D./Dª RAQUEL ALCACER MATEU.

 

En CASTELLON, a nueve de abril de dos mil quince.

 

Por presentado el anterior escrito por el Procurador Sr. Ricart Andreu, en nombre y representación del querellante, únase. Se tienen por hechas las manifestaciones que contiene y se señala el próximo día VEINTICUATRO de JUNIO de 2015, a las 12 horas, para la declaración en calidad de imputados de Artemio Siurana Gauchia y Juan Antonio Juncos Martinez.

 

MODO DE IMPUGNACIÓN: mediante interposición de recurso de reforma en el plazo de tres días ante este Órgano judicial.

 

 

Lo acuerda y firma S.Sª.; doy fe.

 

EL/LA JUEZ/MAGISTRADO-JUEZ,      EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL