Anit vam tindre l’última reunió amb els companys del PSOE i els vam donar esta proposta que ens van dir que no acceptaven. Era la tercera proposta concreta que els fèiem.
La primera va ser tindre nosaltres l’alcaldia quatre anys al ser els més votats, i donar-los a ells tot el protagonisme possible, i la primera tinença d’alcaldia.
La segona compartir l’alcaldia ells el primer any i Units la resta de legislatura amb el mateix esquema de la primera tinença d’alcaldia
I la darrera esta. El PSOE fins el moment no ha cedit un mil•límetre en les seues exigències. Encara confiem en que l’accepten al llarg d’este matí,

Bases per a un govern municipal.

Des d’Units pel Poble ens hem adreçat directament als companys del PSOE tant en reunions formals com per mitjà de moltes converses a nivell individual, totes estes no ens ha permès arribar a cap acord definitiu, per això, ens tornem a posar en contacte per fer esta última i definitiva proposta.

Pensem que existeixen dades objectives que ens legitimen per fer estos plantejaments, com és el fet que per segon consecutiu som la segona força municipal en nombre de vots. Hem fet un treball molt més intens i fructífer durant els darrers quatre anys, tant en la presentació de mocions (alguna d’elles aprovades), en les intervencions en els plens ordinaris amb precs i preguntes. També hem estat el grup que ha descobert, obert i posat a l’abast de la gent els casos més transcendents del que ha passat dins de l’ajuntament.
També destaquem que hem estat els que més suport hem tingut davant les institucions per defensar els interessos de Cabanes (peticions en els pressupostos autonòmics, de Diputació i de l’Estat i preguntes i propostes als parlaments valencians, espanyols i l’europarlament)

Per això fem esta proposta definitiva per configurar un govern d’esquerres en Cabanes

ALCALDIA

1. El PSOE assumiria l’alcaldia des del dia 13 de juny de 2015 al 31 de desembre de 2016 (o pocs dies abans si així es valora objectivament per operativitat), per fer coincidir els períodes amb exercicis fiscals.
2. UNITS assumiria l’alcaldia des del dia 1 de gener de 2017 fins a la propera legislatura

REGIDORIES:

– Les alcaldesses tindran una regidoria concreta que duran durant 4 anys, independentment de si estan en l’alcaldia o no.
– Units tindrà la regidoria d’ Urbanisme, Obres i Medi Ambient.
– La resta de regidories es consensuaran entre els dos grups.
– L’alcaldia delegarà totes les competències possibles en cada regidoria.
– Totes les decisions es faran per consens
– L’equip de govern serà corresponsable i defensarà el paper de les seues regidories.

TINENCES ALCALDIES.

– El grup que no obstente l’alcaldia tindrà la primera tinença d’alcaldia.
– La segona tinença d’alcaldia serà per a Units
– La tercera tinença d’alcaldia serà per al PSOE

DISTRIBUCIÓ EN ELS ÒRGANS DE GOVERN I REPRESENTACIÓ:

– La distribució en la Junta de Govern Local, Comissions Informatives, i demés organismes col•legiats serà idèntica en número en els dos partits.
– En el cas de designacions uninominals de representació, es buscarà un equilibri per arribar a l’equitat.
– Per complir amb el que predicàvem, s’assignarà al partit més votat de l’oposició veu i participació en el major número d’òrgans i espais possibles .

ASSIGNACIÓ ECONÒMICA Hi haurà un assignació econòmica a determinar per als dos grups que es repartirà equitativament i que aquests distribuiran segons el que considere cada grup.

PROGRAMA En la primera reunió de l’equip de govern es posaran en comú els programes electorals, assumint els dos programes, acordant una calendarització de quan aplicar cada mesura i proposta

SEGUIMENT DEL PACTE: Tant Units com el PSOE designaran un nombre concret de persones no regidores que seran les encarregades de periòdicament reunir-se i fer un seguiment del compliment del pacte.