cabanes-2Cabanes a 26 de maig de 2016. El proper dissabte dia 28 a les 11 del matí, es celebrarà el plenari extraordinari en el qual s’ha de triar alcalde o alcaldessa del municipi de Cabanes, després de la renúncia al càrrec oficialitzada el passat dia 11 per Estrella Borràs, del PP.

            Ara, després del pacte del progrés entre Units pel Poble-Compromís i PSPV-PSOE, que sumen majoria absoluta, serà la candidata socialista, Virginia Martí, qui ocuparà a partir del dissabte l’alcaldia durant any i mig, sent després substituida en el càrrec per la candidata d’Units, Soledat Segarra.

            Aquest ple d’investidura s’ha vingut postergant i incomplint el termini de 10 dies des de renuncia de Borrás, perquè la Junta Electoral Central no havia remés encara a l’ajuntament la credencial de la nova regidora del PP que passarà a formar part de la corporació i assumirà el càrrec el pròxim dissabte, prèviament a la votació de la tria de l’alcaldessa.

            El nou equip de govern ja ha anat assumint competències i obligacions fins i tot abans del canvi de l’alcaldia, davant la paràlisi absoluta i deixadesa de funcions per part del PP; esdeveniments imminents com les festes de Sant Pere dels nuclis de la Ribera de Cabanes, estaven pràcticament sense fer cap tràmit i ha hagut d’estar el nou equip qui ha assumit les gestions abans d’hora per evitar el caos que es podria generar. Al mateix nivell del que ha passat amb la descoordinació que ha vingut tenint el municipi amb la resta de pobles afectats amb la lluita contra la plaga dels mosquits, on s’ha començat a treballar conjuntament amb els municipis veïns.

            Durant esta vesprada de dijous, els integrants del nou equip acabaran de perfilar el pla de treball que pensen emprendre a partir del mateix dissabte, calendaritzant les urgències ineludibles després de la paràlisi de l’ajuntament, entre les quals destaca la urgència d’elaborar i aprovar un pressupostos municipals per a 2016.

 

Cabanes celebrará el pleno de cambio de gobierno el próximo sábado día 28.

Cabanes a 26 de mayo de 2016. El próximo sábado día 28 a las 11 de la mañana, se celebrará el pleno extraordinario en el cual se tiene que elegir alcalde o alcaldesa del municipio de Cabanes, después de la renuncia al cargo oficializada el pasado día 11 por Estrella Borrás, del PP.
Ahora, después del pacto del progreso entre Units pel Poble-Compromís y PSPV-PSOE, que suman mayoría absoluta, será la candidata socialista, Virginia Martí, quien ocupará a partir del sábado la alcaldía durante año y medio, siendo después substituida en el cargo por la candidata de Units, Soledat Segarra.
Este pleno de investidura se ha venido postergando e incumpliendo el plazo de 10 días desde renuncia de Borrás, porque la Junta Electoral Central no había remitido todavía al ayuntamiento la credencial de la nueva concejal del PP que pasará a formar parte de la corporación y asumirá el cargo el próximo sábado, previamente a la votación de la elección de la alcaldesa.
El nuevo equipo de gobierno ya ha ido asumiendo competencias y obligaciones incluso antes del cambio de la alcaldía, ante la parálisis absoluta y dejadez de funciones por parte del PP; acontecimientos inminentes como las fiestas de Sant Pere de los núcleos de la Ribera de Cabanes, estaban prácticamente sin hacer ningún trámite y ha tenido que ser el nuevo equipo quien haya asumido las gestiones antes de tiempo para evitar el caos que se podría generar. Al mismo nivel de lo que ha pasado con la descoordinación que ha venido teniendo el municipio con el resto de pueblos afectados con la lucha contra la plaga de los mosquitos, donde se ha empezado a trabajar conjuntamente con los ayuntamientos vecinos.
Durante esta tarde de jueves, los integrantes del nuevo equipo acabarán de perfilar el plan de trabajo que piensan emprender a partir del mismo sábado, calendarizando las urgencias ineludibles después de la parálisis del ayuntamiento, entre las cuales destaca la urgencia de elaborar y aprobar un presupuestos municipales para 2016.