cabanes4L’absència de Cabanes en les reunions provincials antimosquits genera malestar en els pobles veïns.

 

El grup municipal d’Units pel Poble-Compromís ha lamentat de nou la paràlisi en la gestió municipal per part de l’equip de govern en minoria del PP.

      

Segons Units, cada cop són més els veïns que mostren el seu malestar per una gestió irresposanble que es veu en tots els àmbits del govern; un govern sense iniciativa que fa que siga incapaç de dur endavant cap inversió productiva en el municipi, i es dedique sols a pagar deutes de legislatures passades, “ si es generen anualment superàvits i no es sap mai en que invertir, vol dir que estem cobrant massa impostos als veïns; si no es té previst cap inversió, cal baixar les taxes i impostos, ja que eixos diners ixen tots dels veïns, no són inversions d’altres administracions, perquè són incapaços d’obtindre, de fa anys, cap ajut institucional”.

 

Igualment, a pesar d’haver-se elaborat des d’abans d’octubre el pressupostos municipal per a 2016 per part dels tècnics municipals, des de l’alcaldia s’han negat en dur-lo al plenari, obligant als treballadors de l’ajuntament a fer exercicis de malabarisme financer i comptable, per poder tirar endavant els comptes del poble

 

Al mateix temps, s’aproven mocions per part del plenari, algunes d’elles fins i tot amb el vot favorable del PP, que no es compleixen per la inactivitat de l’alcaldessa, i que acaben perjudicant als veïns, com les propostes per modificar a la baixa les ordenances de la recollida del fem, per actuar en els problemes urbanístics i fiscals, mentre, es gasten els diners dels veïns amb la contractació d’un servei personal de propaganda, a pesar d’haver-se votat en contra pel plenari,  on es dediquen a tergiversar la informació, i atribuir-se mèrits personals de propostes de l’oposició. “ la nostra proposta en quant a les “basures”  apostava per en primer lloc aconseguir una rebaixa del cost del servei renegociant-lo, i que es redistribuisca l’import de les taxes. No genera el mateix fem una vivenda amb 5 persones que una amb una persona. Tampoc per exemple  una oficina amb dos persones que un bar. O un negoci que  obri soles un dia a la setmana, demanàvem per tant que fora un sistema més just, no que tirarem ma de l’estalvi municipal per pagar el servei, i que res canviara, primer, rebaixar, i després, i al mateix temps, redistribuir el com es paga, perquè actualment continua sent injust”

 

Mosquits: Cabanes ha estat el gran absent en les reunions de municipis organitzades per la Diputació; on el desinterés ha enervat a pobles veïns que durant el passat anys ja van patir l’erràtica política del municipi en la lluita contra aquesta plaga. Ara, a les reunions convocades, l’equip de govern no envia a ningú, segons ham manifestat els representants de pobles veïns; i mentre, els veïns dels nuclis costaners del terme ja estan patit la proliferació d’aquesta plaga.