Prospera la proposta d’Units de crear comissió d’investigació a Cabanes per la tramitació del PAI Torre la Sal

 

Ahir, la moció presentada per Units pel Poble-Compromís, va eixir endavant amb el vot favorable de tots els regidors de la corporació

Text de la moció aprovada:

Les edificacions que ha construït en el sector TORRE LA SAL la seua urbanitzadora CONSTRUCCIONES CASTELLÓN 2000 S.A.U., després denominada MARINA D´OR LOGER S.A y actualment COMERCIALIZADORA VALENCIANA DE VIVIENDAS S.L sembla ser que van ser construïdes basant-se en llicències concedides vulnerant la normativa urbanística. I que es van concedir sense que s’hagueren complit les condicions prèvies establides en l’aprovació autonòmica del Pla parcial del Sector “Torre la Sal”.

 

Pareix que quan la Conselleria d’Urbanisme va tenir coneixement de les primeres llicències d’edificació concedides (en 2006) i de l’inici simultani de les obres d’urbanització, va ordenar a l’Ajuntament que procedira a anul·lar les mateixes en reiterades ocasions, ja que no existia ni tan sol projecte de dessaladora, entre altres qüestions i sobre aquest tema, pareix que no es va fer res. I a més, es van concedir noves llicències d’edificació en 2007 les quals vulneren, a més, la L.U.V. al no contemplar una qüestió essencial establida en el seu article 182: el compromís de no utilitzar les edificacions fins a la conclusió de les obres, havent d’incloure aquesta condició en les transmissions de propietat o ús de l’immoble.

 

Que l’Ajuntament va concedir llicència de primera ocupació per als apartaments dels Edificis Costamar i Mediterraneo el 13 de març de 2008, i per a les vivendes unifamiliars adossades i l’Edifici Playa Ribera el 30 de març de 2009 i el 27 d’octubre de 2008 respectivament. Aquestes últimes es van concedir amb informe emès pels Serveis Tècnics Municipals, atorgant-se les dels Edificis Costamar i Mediterraneo per silenci positiu.

 

Resulta almenys curiós que el llavors alcalde va resoldre anticipadament el contracte que l’Ajuntament mantenia amb la llavors arquitecta municipal i va contractar a l’Arquitecte de València D. Ricardo Ortega Jiménez que ha manifestat davant la Justícia que des de 1989 treballava per al grup “MARINA D´OR” i no tenia experiència en Urbanisme, i açò malgrat que a Cabanes hi havia 11 actuacions urbanístiques en marxa. Els informes del Sr. Ortega es van considerar per a l’atorgament de les llicències. Però hi ha matisos d’índole jurídic i administratiu que han de ser considerats.

 

 

També es va acceptar que la urbanitzadora garantira davant aquest Ajuntament la urbanització de diverses finques de resultat mitjançant avals emesos per una entitat que no pot operar a Espanya

 

Hi ha molts interrogants que s’han d’aclarir, per que ens trobem davant una qüestió que pot acabar suposant un elevat cost a l’Ajuntament.

 

 

Per tot això, es proposa al ple:

 

PRIMER:

Crear una comissió d’investigació judicial d’aquestes qüestions per determinar la responsabilitat personal dels entrevinents en les concessions de llicències, en les possibles ocultacions a la Generalitat i en l’acceptació de les garanties, així com en qualsevol altra qüestió derivada del desenvolupament del P.A.I. Torre La Sal i de les edificacions que la seua urbanitzadora en ell ha dut a terme.

 

Arxivat en: General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *