mireu, com des de l’equip de govern volen donar a entendre que els camins del terme estan en condicions… però per exemple, les primeres dos fotos són del camí de la Verdoia, i les tres restants del  la carrerrassa de Gual….

 

Des de fa temps, el grup municipal Units pel Poble-Compromís , ha presentat  mociions per evitar situacions com aquestes, mocions rebutjades pel PP, i on es demanava  que siguen els veïns i usuaris que apliquen un criteri a l’hora d’establir les prioritat per arreglar els camins del terme municipal, ja que com es veu, ni dins l’ajuntament paren compte, ni molt menys el regidor responsable de l’area actua.

Al tindre un terme municipal tan extens i amb una xarxa de camins tan gran, gran part d’ells sense asfaltar, és difícil i complicat tindre tots ells en perfecte estat de manteniment. Actualment l’ajuntament paga un servei de renting d’un tractor i també el cost d’un operari que es dedica a  aquesta faena, sols en el lloguer del tractor s’ha pressupostat per a 2013 una despesa de 29.000 euros, que són 2.416 euros al més ( a sumar a més el salari del treballador que es dedica a dur el tractor)

 

A pesar d’això, són constants les queixes veïnals de camins que són arreglats constantment i d’altres que són completament oblidats, sense que hi haja un criteri objectiu d’ús , mal estat, o necessitats reals d’actuar en cada camí. El sector agrícola continua sent un dels motors de l’economia del municipi, a més de ser vital tindre la xarxa de camins en bones condicions tant per accedir a vivendes disseminades, actuació front incendis i accidents, o per potenciar el turisme verd i alternatiu.
El PP s’ha negat a la proposta d’obrir un mecanisme  perquè siga el veïnat qui determine la prioritat i ordre en el qual s’han d’arreglar els camins del terme, habilitant els mecanismes per a que puguen aportar a l’ajuntament les peticions per arreglar els camins.

Per fer efectiu aquest fi, es proposa que es  comande des de l’ajuntament al Consell Agrari Local a que d’acord amb aquestes possibles peticions veïnals, i les dels integrants del Consell Agrari, s’elabore un llistat ordenat dels camins que prioritàriament necessiten arreglar-se, i es traslladarà al ple municipal un proposta orientativa, per a que es marque, en un interval concret, les actuacions a realitzar pel tractor en renting de l’ajuntament.
Ara, expliquen des d ‘alcaldia, ningú sap què fa el regidor responsable de l’àrea ( el qual, per cert, té un salari complet per fer estes funcions)