Després de consultar-lo a l’associació de veïns del PAI Torre la Sal, des del grup municipal d’Units pel Poble-Compromís a Cabanes, es proposarà en el proper plenari ordinari, per mitjà d’una moció, que es canvie la ubicació del mercat setmanal de Torre la Sal, que en l’actualitat s’instal·la en un dels carrers adjacents als campings, perquè s’ubique en la zona entre la part recepcionada del PAI de Torre la Sal i el poblat mariner ( bé carrer Alemanya, o l’aparcament que ocupa l’antic camp de futbol de la Ribera, o els carrer adjacents)

Segons s’ha remarcat des del grup de l’oposició, no es té sentit que es celebre actualment aquest mercat en una zona que està pendent de recepcionar per l’ajuntament, amb les llacunes legals que això genera, i davant de no acabar de vore qui podria ser responsable subsidiari davant de qualsevol incident. Abans, la proposta de traslladar el mercat junt al poblat va ser rebutjada pel PP al.legant que hi havia més potencial clientela en els càmping que no en el poblat, ara, amb la venta de centenar d’apartaments del PAI, aquesta situació ha canviat radicalment.
Celebrar el mercat ara junt als edificis a més de fer-lo més visible, ajudaria també als comerciants ( molts productors hortofrutícoles de la comarca que venen de primera ma el seu producte), i també suposaria un avantatge en els propis veïns de la zona acaba del PAI, ja que aquests no compten amb cap servei ni establiment, ni atenció. Desplaçar-los dels campings no ocasionaria cap problema als usuaris dels campings que ho tindrien igualment molt a prop.
Estudiar d’ampliar l’horari en periode de màxima afluència de residència, seria un altra de les propostes a traslladar al proper plenari.