El PP parla de “bàndols” per votar contra la moció d’Units pel Poble-Compromís.
El passat dia 27 de juny, es celebrava el 75 aniversari de la constitució de l’ajuntament colpista al municipi, amb el qual va començar una cruenta repressió contra els veïns que havia estat fidels a la legalitat democràtica, dies abans, el dia 12 de juny, les trompes franquistes entraven al municipi que havien bombardejat en diverses ocasions. Va ser el començament de 40 anys de la història més fosca,
            En eixe període també, dos veïns del municipi van ser assassinats en el camp de concentració nazi d’Aauschwitz.
            Des d’Units pel Poble-Compromís es va presentar una moció per aquest darrer cas, i en el plenari, es va repetir fins la sacietat que donava igual la dimensió del reconeixement, encara que sols fòra uns esment o una declaració institucional. El motiu pel qual el PP va rebutjar la moció es va limitar a indicar que era “ parlar de bàndols” del passat, equiparant als nazis amb les seus víctimes, com si Units reivindicara la memòria de les víctimes i ells…

Text de la moció
MOCIÓ PEL RECONEIXEM MUNICIPAL A LES VÍCTIMES LOCALS DEL GENOCIDI NAZI
El proper any, serà el 75é aniversari de la creació dels camps  d’extermini  nazis, com el d’Aauschwitz, i pràcticament totes les institucions europees han condemnat la seua existència,  han honrat a les víctimes d’aquell genocidi; i s’ha intentat reparar la memòria per evitar que mai més torne a passar casos com aquest
Dos veïns de la localitat van perdre la vida en el mateix: Victoriano Montoliu Segarra ( nascut a Cabanes el 21 del 8 del 1901 i mort en el camp el 14 del 10 del 1941, i Vicent Mulet Reula, nascut a Cabanes el 17 de març del 1912 i mort a en els camps d’extermini el 5 de febrer del 1942. Pocs municipis de tot Europa han condemnat a l’oblit a les víctimes d’aquesta barbàrie.
Per tot això es proposa al plenari la següent moció

Primer. L’ajuntament de Cabanes es compromet a en la major brevetat possible i de manera simbòlica, homenatjar a les víctimes locals