Units pel Poble-Compromís lamenta la falta d’informació de l’equip de govern respecte als problemes del PAI Marina d’Or Golf
Cabanes 11 de juny  de 2013.

En el ple d’ahir de l’ajuntament de Cabanes del passat 26 de març, es va arribar a moments de màxim surrealisme quan cap de les més de les 30 preguntes formulades pel Grup Municipal d’Units pel Poble-Compromís va poder ser contestada per l’alcaldessa en el plenari, igualment va passar amb les formulades pel PSOE. Ara, tres mesos després, el silenci continua sent absolut, sense haver-se donat compte de cap de les preguntes formulades, moltes d’elles, quan es responguen, ja no tindrà cap sentit ni valor la informació.

            Aquest tàctica, de no articular ni una sola paraula, es repeteix plenari rere plenari, que són cada tres mesos, i d’aquesta manera el PP es blinda sense donar mai resposta al que se li pregunta o demana, es fa dies abans del següent plenari, o fins i tot el mateix, amb respostes en molts cas insultants que res tenen a vore amb el que se li ha formulat, i la única via és tornar a formular la pregunta en el plenari i esperar tres mesos més per no rebre cap resposta.

PAI Marina d’Or Golf.Moltes d’eixes preguntes incidien en el futur del PAI Marina d’Or Golf ara paralitzat pel TSJ, tot i la gravetat del fet, des de l’equip de govern no s’ha informat a l’oposició d’aquest fet ni de les mesures a prendre; des de que s’ha configurat l’actual equip de govern han bloquejat la celebració de cap comissió informativa d’Urbanisme, que hauria d’abordar els problemes del PAI més gran d’Europa.

            D’igual manera, és sorprenent que es diga ara, sense haver passat per cap òrgan on estiga representada l’oposició, que no es pensa recurrir l’auto del TSJ “perquè el recurs de la Conselleria ja defensa els interessos del municipi”, quan es desconeix el contingut i posicionament del recurs de la Conselleria, que perfectament poden estar salvant els interessos del promotor del PAI i no dels veïns”

            Igualment increïble és l’argument que ara es pensa demanar a Cadastre una revisió del valor del sòl quant el PP de manera reiterada ha votat en contra d’aquesta petició quan l’ha feta l’oposició, i per començar donant exemple, hauria de prendre les mesures, a nivell municipal que es poden prendre com són una modificació de l’ordenança de l’IBI per evitar els abusos actuals dels quals són responsables els membres de l’equip de govern,