GRUP MUNICIPAL UNITS PEL POBLE

El passat divendres 16 de setembre el Grup Municipal d’Units pel Poble vam celebrar una reunió informativa per a tots els veïns i veïnes per tractar el tema de l’augment del valor cadastral i del pagament de l’IBI referent als terrenys inclosos al PAI Marina d’Or Golf (Mundo Ilusión). A continuació els mostrem alguns dels punts més importants per tal de poder entendre millor com han anat les coses:

– Fins ara, aquests terrenys afectats pel PAI tenen un valor, segons cadastre, de 0,66 €/m2. Cadastre fa una valoració “baixa” d’aquestes finques ja que es basa en la rendibilitat d’aquestes terres (propietats d’explotació agrícola). L’aprovació del PAI ha suposat, de manera automàtica, la revisió i la valoració a l’alça dels terrenys, ja que teòricament la urbanització de tota aquesta zona implicaria un increment del preu de mercat d’aquestes finques. El problema és que, a causa de la situació econòmica actual la urbanització, si es fa, tardarà molt anys (20 anys per començar segons l’empresa Marina d’Or.

Units pel Poble des d’un principi hem demanat transparència en el tema perquè ens pareix injust que molts veïns i veïnes (no sempre grans propietaris) es vegen greument afectats per l’augment del valor d’uns terrenys dels quals no es poden traure més benefici que el propi d’un terreny agrícola. Així, vam demanar fa mesos que quan arribara la ponència de valors (document on Cadastre posa el nou valor del sòl) se’ns informara per poder fer un bon seguiment d’un tema. Per part de l’Equip de Govern (el PP) no hi va haver cap resposta i vam saber per casualitat que la ponència havia arribat. En cap comissió informativa es va tractar el tema, i nosaltres entenem que amb la llei a la mà hi ha arguments per defensar que es pot evitar aplicar el nou valor cadastral als terrenys fins que no es tire endavant amb el PAI i que, per tant, es pot lluitar per defensar els interessos del veïns.

– Davant del silenci de l’Equip de Govern, Units pel Poble vam portar l’assumpte al Plenari on es va demanar la creació d’una comissió municipal en què estarem presents tots els grups municipals, així com tècnics qualificats per poder tractar el tema, buscar solucions i mantenir sempre informats els ciutadans. El PP va votar en contra d’aquesta proposta.

– Quan va arribar a l’Ajuntament la primera Ponència de Valors ens ho van ocultar a l’oposició i al poble. D’altra banda, en aquest document es va detectar un error comés per Cadastre, que havia fet una estimació excessiva de l’aprofitament del sòl. Des de l’Equip de Govern es va informar a Cadastre de l’errada i es va fer la modificació pertinent, sense passar per cap Plenari ni informar a l’oposició. Per tant, l’argument que dóna l’Equip de Govern que van aconseguir un rebaixa de la valoració fruit de les seues negociacions no és certa, ja que va ser una errada tècnica de Cadastre.

– Una vegada corregit l’error, Cadastre va sol·licitar que l’Ajuntament informara de si estava d’acord amb la nova valoració, que és de 4,63 €/m2 . La Junta de Govern, integrada per quatre membres del PP, reunida el dia 8 de setembre, va mostrar la seua conformitat amb aquesta nova valoració. Ens resulta sorprenent que tenint recursos per informar desfavorablement a la ponència, com nosaltres els havíem vingut reclamant i explicant moltes vegades (hi han arguments jurídics contrastats que sustenten la nostra argumentació), hagen optat per seguir endavant amb aquesta valoració cadastral. D’açò tampoc han volgut informar a l’oposició i ens hem hagut d’assabentar de casualitat.

– D’altra banda, ens resulta estrany que l’Equip de Govern, en compte d’intentar guanyar temps per evitar aplicar la Ponència de Valors, sembla que ha intentat accelerar el procés. Era fonamental, per afavorir als propietaris dels terrenys, frenar el procediment, ja que si Cadastre aprova la ponència abans de d’1 d’Octubre es pagarà el nou IBI l’any que ve. Pel que fa a la primera Ponència de Valors, l’Equip de Govern no va argumentar cap qüestió de fons, sinó tan sols una errada tècnica fàcilment corregible, i ho va enviar a Cadastre. Lògicament, Cadastre va corregir l’errada amb facilitat i va tornar a enviar la ponència a l’Ajuntament per a que decidiren sobre la seua aprovació. I al arribar la ponència corregida (el 7 de setembre), l’Equip de Govern va convocar una Junta de Govern extraordinària per al dia següent (dijous 8) per tal d’aprovar la ponència. Es a dir, ni tan sols van esperar al dimarts següent, que es el dia que normalment es fan les juntes de govern, per tractar la qüestió. Sembla mentida la rapidesa (tan sols 1 dia per a fer l’informe) i també el fet d’avançar la Junta de Govern per accelerar l’aprovació. A més a més, a l’informe on l’Equip de Govern aprova la ponència es deixa caure que el programa del PAI no està encara aprovat. Per tant, es reconeix que pot haver una irregularitat, però no es fa us d’aquesta per fer un informe desfavorable i ajudar així als propietaris dels terrenys.

– Posteriorment, l’equip de govern emet una nota pública on diu que aquest valor de 4,63€/m2 es bonificarà un 50%, quedant així en un valor de 2,31€/m2. Cadascú pugue fer el seus càlculs

– També cal assenyalar que no només és important el fet de l’augment del rebut de la contribució (IBI), sinó que, a més a més, cal tenir en compte que el valor dels terrenys tindrà un increment molt important. Per tant, el patrimoni dels afectats serà major i poden deixar d’optar a beques, ajudes, subvencions… Si això s’aprova, el valor de les finques es multiplicarà a efectes d’impostos, però no a efectes reals (les finques no valdran més diners). Amb aquesta major valoració de les finques els propietaris també es podran veure afectats per impostos com el recentment recuperat de Patrimoni, els de Successions, etc. I pel que fa a aquestos impostos el valor de les propietats serà de 4,63 €/m2, ja que açí no hi han bonificacions.

Des d’Units pel Poble el que pretenem amb aquest escrit és donar-los més informació perquè puguen entendre millor la situació actual i també recordar-los que tenen fins divendres dia 23 de setembre per a presentar les al·legacions pertinents. Si no està d’acord en que cadastre li puge el valor al seu sòl, pels perjudicis que això li ocasiona ha de presentar les al·legacions pertinents a la Gerència Territorial del Cadastre de Castelló ( l’edifici d’Hisenda), Passeig Ribalta número 12‑14, de Castelló.

Arxivat en: General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *