Amb la negativa del PP, es va aprovar al ple de l’ajuntament de Cabanes la moció presentada tant per Units pel Poble-Compromís i el PSOE

 

MOCIÓ SUPORT ILP INGRESSOS MÍNIMS

 

La crisi econòmica ha posat de manifest la incapacitat que té el sistema actual de prestacions, per atendre la creixent demanda de protecció social en col·lectius que no troben una adequada cobertura en aquest esquema tradicional.

 

La taxa de desocupació es manté al voltant del 23%, el doble si parlem de joves, i 5 milions i mig de persones que, volent treballar, no troben ocupació. Malgrat això, la taxa de cobertura s’ha reduït 24 punts percentuals (del 80% en l’inici de la crisi al 53% actual). A més, hem de tenir en compte que en el model de protecció actual, qui mai ha tingut ocupació no té dret reconegut a aquest tipus de protecció.

 

L’EPA arreplega un increment gradual i continuat del nombre de llars en les quals cap dels seus membres percep rendes laborals (salari, pensió, prestació per desocupació o subsidis). Actualment prop d’1,5 milions de persones estan en aquesta situació.

 

Al costat d’aquest col·lectiu de persones sense ingressos, s’ha identificat un altre amb ingressos molt baixos, el de “treballadors i treballadores pobres”. Són persones amb ocupació precària i sous molt baixos, que entren i ixen del mercat laboral, i per a qui l’actual estructura de protecció social no garanteix renda suficient. L’Enquesta de Qualitat de Vida indica que un 6,2% de la població (2,8 milions de persones) es troba en aquesta situació.

 

 

És, per tant, evident que necessitem reforçar el nostre sistema de protecció social tradicional, la prioritat de la qual ha de ser cobrir les llacunes dels instruments actualment existents.

 

D’aquesta realitat naix la proposta d’ILP sobre Prestació d’Ingressos Mínims que des de CCOO i UGT es llança en l’àmbit estatal amb l’objectiu de generar una nova prestació com a dret subjectiu per a les persones més vulnerables actualment. Una ajuda que es calcula que podria

 

 

 

beneficiar unes 240.000 persones al País Valencià i a més de dos milions en el conjunt de l’Estat.

 

D’acord amb l’anterior, se sotmet a la consideració del Ple l’aprovació dels ACORDS SEGÜENTS

 

1.- Donar suport a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de Prestació de Renda Mínima impulsada per CCOO i UGT.

 

2.- Donar suport i facilitar als sindicats impulsors de la ILP el procés de recollida de signatures de les persones del municipi.

 

3.- Fer públic aquest acord en el municipi a través de les vies de comunicació ordinàries que disposa l’Ajuntament.

 

4.- Enviar còpia d’aquest acord a la Comissió promotora de la Iniciativa Legislativa Popular de Prestació de Renda Mínima a les adreces de correu electrònic següents: politicasocial@pv.ccoo.es i psocial@pv.ugt.org