Cabanes ha celebrat avui un nou plenari que en el que per fi s’ha pogut aprovar la composició de les Comissions Informatives Municipals ( Urbanisme, Serveis i Hisenda), les assignacions econòmiques als membres de la corporació´, i la designació de representats de l’ajuntament en diversos organismes en els quals ha de participar.

            La setmana passada, pels vots contrari de l’oposició, que compta amb majoria en l’ajuntament, van decaure o per bé el vot contrari, o per errors de tramitació.

            Avui, el PP tornava a portar la proposta de que foren en cada comissió informativa 3 membres del PP, 2 d’Units pel Poble-Compromís, 2 del PSOE i 1 de Ciudadanos. Aquesta proposta ja es desestimar perquè no era reflex fidel de la composició de la corporació en quant  a regidors ( 4 PP, 3 Units-Compromís, 3 PSOE i 1 C’s; es produïa un empat entre les forces de l’esquerra i la dreta que en eixe cas dirimiria el vot de qualitat de l’alcaldessa, quan en el plenari Units i PSOE sí conformen una majoria)

            Units havia presentat passat divendres una esmena a esta proposta que demanava que foren 2 del PP, 2 d’Units, 2 del PSOE i 1 de C’s. I el PSOE va presentar ahir, un altra proposta que defensava que tots els regidors ( els 11) foren membres de les Comissions Informatives. Units va intentar durant el cap de setmana i ahir arribar a un consens amb el PSOE per intentar dur una proposta conjunta i consensuada, cosa que no ha estat possible.

Al final, avui en el plenari, a l’haver de decidir entre les tres propostes, Units ha proposat que acceptarien la proposta de PP sempre i quant el vot fora ponderat ( indistintament el número de membres de cada partit en les comissions, a l’hora d’emetre el vot, el vot del PP valdria per 4 per ser 4 regidors, els d’Units i el PSOE per tres en els dos casos, i C’s per 1), al final, esta proposta de desbloqueig ha semblat agradar a tots i s’ha aprovat per unanimitat. Amb aquesta proposta, es manté la proporcionalitat pura i exacta, i suposa al mateix temps un important estalvi a les arques públiques ( cada regidor que acudeix a les comissions informatives i que no té dedicació parcial o exclusiva, cobra 40 euros per la simple assistència; per tant, entre la proposta de màxims de 11 a la de 4. Ara, formarà part de les comissions sols un membre de cada per cada grup, amb el vot ponderat d’acord amb el número de regidors, i ahí hi ha un gran estalvi econòmic.

 

Igualment, avui amb l’abstenció ara d’Units i PSOE, i els vots a favor de PP i C’s s’ha aprovat els salaris que seran de 2400 euros  per a l’alcaldessa en 14 pagues, 300 en 12 pagues per a la resta de regidors del PP, i 60 euros per plenari i 40 per comissió a la resta de la corporació. En l’anterior ocasió el vot contrari d’Units i PSOE va impedir eixir endavant la proposta del PP que pretenia incrementar en un 33% les assignacions econòmiques  a les dedicacions parcials.

Igualment, s’ha aprovat la representació de l’ajuntament en les entitats externes de les quals forma part ( consorci de residus, d’aigües del Pla…etc), en l’anterior ocasió no es va aprovar perquè el PP no va modificar la proposta tal i com se li havia informat en temps i forma per part d’Units.