El Grup Municipal d’Units pel Poble-Compromís a Cabanes, ha aconseguit que els tres grups municipals acorden que l’ajuntament inste a la Conselleria de Cultura a incoar un expedient per declarar Bé d’Interés Cultural (BIC) el poblat de l’era del bronze i ferro del Mortòrum i el túmul funerari existent a les seues immediacions.

S’ha aprovat al mateix temps demanar una major implicació tant de la Generalitat com la Diputació en continuar amb els treballs arqueològics en la zona, que es duen a terme de manera intermitent.

L’important poblat de l’edat del bronze i del ferro, el túmul funerari proper al poblat, les mines de ferro als peus de la muntanya emprades des de temps immemorial, fan d’aquest conjunt arqueològic encara una caixa de sorpreses on poder troballes que van des de l’edat del neolític del bronze fins a les primeres referències romanes, passant per l’edat del ferro, l’època ibera o el probable contacte comercial amb els fenicis.

Per al grup municipal Units pel Poble-Compromís “estem davant d’un enorme potencial arqueològic que ben explotat, respectat i amb les corresponents inversions, seria un complement per rellançar al terme municipal de Cabanes com un destí turístic que conté diversitat i patrimoni”.

Aquest possible “parc arqueològic” està envoltat de l’anul·lat PAI Marina d’Or Golf, i per això és ara el moment de en previsió de qualsevol esdevenir que puga tindre el futur del fallit gegantí gran PAI, posar en valor i establir les figures de protecció necessàries i en especial, fer que des del servei d’arqueologia de la Diputació es puga continuar amb els treballs arqueològics que s’han dut de manera intermitent, i poder ampliar-los a altres entorns com ara les mines de ferro.