Els regidors del PP que van cobrar de manera il•legal des de 2011 fins

a estiu de 2012, tornaran a ajornar retornar els diners.

Els regidors que van cobrar des de 2003 fins 2011, no van a tornar ni

un cèntim, i els de la present legislatura afectats, després d’un any

de promeses i burocràcia, tenen ara un nou respir ja que van aprovar

en el darrer plenari de l’ajuntament, amb els únics vots del PP, un

nou acte de lesivitat, fet que significa que s’ha de dur l’acord

plenari del 23 de juny 2011 en el qual es van imposar els dobles

cobraments, al Contenciós Administratiu, perquè siga el tribunal qui

determine si els diners s’han de tornar o no.

Aquest no pas es dóna en base a un nou criteri tècnics de la nova

secretària, i es dóna el cas que ja el dos de maig passat, amb

l’informe de la secretària temporal que hi havia, el PP va aprovar un

acte de lesivitat de l’acord plenari , que en aquell moment

determinava que havien de començar a tornar els diners. Ara, havent

passat tot el mes de maig i quasi tot el de juny, sols l’alcaldessa i
un regidor havien tornat els diners cobrats il•legalment; que ara
poden demanar que se’ls retornen fins que el tribunal diga si han de
pagar-los o no, i la resta dels regidors ( quatre en actiu i l’ex
alcalde Paco Artola), de moment no hauran de tornar res.
Des de juny de 2011 quan Units pel Poble-Compromís va denunciar el
cas, des del PP s’ha anat allargant i posant impediments al retorn
dels diners, sempre baix l’excusa de demanar primer informes, i
després de seguir un procediment que ara està sent de nou rectificat.
De nou es va deixar clar dijous passat que no s’ha reclamat quantitat
alguna als regidors que van cobrar il•legalment durant 2003-2007., i
la primera tinent d’alcalde, Lucia Garcia, ha tornat a repetir que ni
pesa tornar tot el cobrat durant 2003-2007, i que sols ho faria baix
obligació judicial
El PP, per tant, no pensat tornar els 99.110 euros
cobrats il•legalment des de 2007 a 2011, ni els 38.464 cobrats des de
2003 a 2007 137.573 euros dels veïns de Cabanes (quasi 23 milions de
pessetes).
Ara, els cobraments il•legals de 2011 a 2012 hauran d’esperar a vore
si el tornen o no.
En el cas de dos tinents d’alcaldes que ja eren regidors en anteriors
legislatures, tampoc preveuen tornar els diners anteriors:
Lucia Garcia, hauria cobrat des de 2003 a 2007 10430 euros, quantitat
a la qual cal sumar els 1.200,00 € de 2011 i 2012, segons la seua
intervenció, sols pensava tornar estos 1200 i no la resta, convidat a
l’oposició a anar als tribunals ( cal recordar que hauria estat
cobrant també mensualment 300 euros dins de la legalitat des de 200 a
2007, i des de 2011 fins l’actualitat, mes 100 euros ara com
tresorera).

Jose Vicente Planell va cobrat il•legalment 5630 euros de
2003 a 2007, i 4680 des de 2007 a 2011, sumant per tant, 10310, sense
comptar els 2960 de l’actual legislatura que caldria tornar. A més,
Jose Vicente Planell ha gaudit durant aquests anys d’un salari de
91075 euros mensuals en 14 pagues) .