Units pel Poble: Una cultura i uns serveis socials per a tots

Una cultura i uns serveis socials per a tots

Al nostre grup creiem de manera ferma que l’educació i la cultura constitueixen la base que articula el futur d’un poble, àmbits on ha de prevaler la igualtat d’oportunitats. En este context volem dur a terme actuacions com les següents:

 • Creació d’un Consell de Cultura Municipal per tal d’incentivar les activitats culturals al poble i a la Ribera conjuntament amb les associacions locals.
 • Estudiar les possibilitats de creació d’una extensió d’Educació per Adults i de dur a terme acords amb el Programa d’Extensió Universitària de la Universitat Jaume I així com dels cursos de l’IVAJ.
 • Incrementar la dotació econòmica de la Biblioteca, dinamitzar el seu funcionament i, alhora, fer les millores necessàries per tal d’incloure-la en la xarxa de lectura pública valenciana.
 • Revisar la gestió de l’arxiu municipal històric.
 • Establir un pont de col·laboracions entre les associacions culturals i esportives i el món educatiu del municipi.
 • Treballar des de l’Ajuntament per la promoció social del valencià.
 • Apostar per unes festes de qualitat, més participatives i plurals amb la creació d’una comissió de festes on estiguen representades les associacions locals. Destinar a les festes un pressupost ajustat a la realitat econòmica del moment.
 • Revisar el pressupost i les actuacions en política social.
 • Estudiar les possibilitats de l’Ajuntament de proporcionar una ajuda de lloguer o formació als aturats de llarga duració.
 • Subvencionar aquelles activitats extraescolars proposades per l’AMPA, així com l’escola matinera o vespertina, dissenyades per tal de conciliar la vida laboral i familiar.
 • Afavorir la formació dels jóvens amb bon expedient acadèmic i falta de recursos amb beques en: llibres, transport, matrícules, etc.

 

 

 

CAbanes i la Ribera:un urbanisme per a les persones

 

L’urbanisme ha estat en els darrers anys un dels punts més conflictius al poble. És temps de solucions i no tant de crítiques, però es necessari repensar tot el model urbanístic i posar com a eix essencial les persones i les seues necessitats reals. Per això ens comprometem a:

 • Estudiar amb els afectats les solucions per evitar el cobrament d’un IBI urbà als espais urbanístics no desenvolupats, a la vegada que revisar l’ordenança de l’IBI a tot el terme per tal d’evitar els abusos actuals.
 • Desbloquejar la situació en la qual es troba el PAI Torre la Sal. Exigir a l’empresa urbanitzadora el compliment de les seues obligacions i, en cas de no poder-les portar a terme, aplicar les mesures legals pertinents i buscar un nou agent urbanitzador.
 • Protegir els assentaments tradicionals afectats pels PAIs.
 • Millorar la seguretat vial i la connexió entre els diferents nuclis de la Ribera.
 • Dissenyar un pla d’actuació pel que fa a la millora dels camins del terme.

Units pel Poble aposta per un Cabanes i la Ribera Saludable

 

Amb la finalitat de millorar el benestar i la qualitat de vida dels veïns resulta necessari establir mesures per afavorir un entorn saludable, de tal manera que proposem:

 • Implantar noves mesures per afavorir el reciclatge de residus i l’estalvi energètic. Promoure actuacions educatives per a la conscienciació en estos temes.
 • Implantar l’ús d’energies renovables en tots aquells edificis de gestió municiapal on siga possible.
 • Vetlar en tot moment pel compliment de les obligacions en matèria medioambiental de les empreses que desenvolupen activitats potencialment contaminants al terme.
 • Declarar tot el terme lliure d’incineradores per evitar-ne futures implantacions.
 • Fer gestions davant l’administració, juntament amb altres pobles veïns afectats, per tal d’activar incentius que puguen afavorir el desviament d’una part del trànsit de vehicles pesats de la CV10 a l’autopista A7 i evitar així la creixent contaminació i el risc d’accidents.
 • Reduir, al nucli urbà i els seus voltants, l’ús d’herbicides i altres productes químics que puguen suposar toxicitat per a les persones i substituir-los per tècniques més respectuoses amb el medi ambient.

 

Units pel Poble aposta per un Cabanes i la Ribera Saludable

L’urbanisme ha estat en els darrers anys un dels punts més conflictius al poble. És temps de solucions i no tant de crítiques, però es necessari repensar tot el model urbanístic i posar com a eix essencial les persones i les seues necessitats reals. Per això ens comprometem a:
 • Estudiar amb els afectats les solucions per evitar el cobrament d’un IBI urbà als espais urbanístics no desenvolupats, a la vegada que revisar l’ordenança de l’IBI a tot el terme per tal d’evitar els abusos actuals.
 • Desbloquejar la situació en la qual es troba el PAI Torre la Sal. Exigir a l’empresa urbanitzadora el compliment de les seues obligacions i, en cas de no poder-les portar a terme, aplicar les mesures legals pertinents i buscar un nou agent urbanitzador.
 • Protegir els assentaments tradicionals afectats pels PAIs.
 • Millorar la seguretat vial i la connexió entre els diferents nuclis de la Ribera.
 • Dissenyar un pla d’actuació pel que fa a la millora dels camins del terme.

 

Un Ajuntament que s’implique en el desenvolupament local i l’ocupació

Són estos anys difícils per a l’economia de les famílies, i és per això que, més que mai, l’Ajuntament ha d’estar al costat de la gent i dels empresaris locals per tal de consolidar els projectes existents i fomentar-ne d’altres. En este marc volem dur endavant propostes com:

 • Potenciar una Agència d’Ocupació i Desenvolupament Local amb les següents funcions:

– Dinamitzar el teixit empresarial local a la vegada que afavorir les condicions per impulsar noves iniciatives.

– Desenvolupar programes de formació per a la gent desocupada, fent un especial esforç pel que fa als aturats de llarga durada.

– Informar i assessorar sobre ajuts i subvencions destinades a gent desocupada i empreses per tal d’afavorir l’inici, la consolidació i el desenvolupament de projectes empresarials.

– Gestionar una borsa d’ocupació per tal de connectar oferta i demanda de treball.

 • Valorar, sobre la base de l’auditoria duta a terme, la possibilitat de reduir les taxes i les càrregues impositives a les empreses instal·lades a la localitat que generen treball sostenible i de qualitat.
 • Negociar amb ajuntaments d’altres localitats veïnes per tal d’arribar a acords per afavorir la creació de serveis comuns per al teixit empresarial.
 • Apostar pel sector turístic com un motor econòmic de la localitat:

– Posar en valor el ric patrimoni històric del municipi (arquitectura de l’aigua, centre històric, castells, torres, l’Arc Romà, etc.) amb un pla d’actuació de protecció i d’oferta turística (disseny de rutes, promoció, etc.).

– Activar el turisme de parcs naturals, aprofitant que tenim dos espais d’estes característiques al terme.

– Vincular turísticament la zona de platja amb el poble.

– Promoure la creació d’un catàleg de flora i fauna local.

– Potenciar la fira agrícola i ramadera, reforçant un enfocament orientat a la promoció del comerç tradicional i dels productes agrícoles i ramaders de proximitat.

 • Donar suport a les propostes i actuacions innovadores que tinguen com a objectiu millorar el sector agrari i ramader de la nostra localitat.

 

Units aposta per municipalitzar la recaptació ara en mans de la Diputació.

Actualment li costa al poble 75.000 euros.

 

La candidatura d’Units pel Poble-Compromís per Cabanes inclou en el seu programa municipalitzar el servei de recaptació dels tributs municipals que ara està en mans de la Diputació, i que genera al poble una important despesa. Per fer les gestions de cobrar els imposts com l’IBI, vehicles… , la Diputació es queda un 3,5% de la recaptació , més els recàrrecs.

      Sols en l’exercici passat, la Diputació es va quedar 75.000 euros d’impostos de Cabanes. Per a Units pel Poble, “ amb 75.000 euros es podria per exemple, contractara tres persones que podrien fer eixe servei, de la proximitat i eficàcia, o simplement, estalviar-nos si es vesquera que es pot fer amb els treballadors actuals. Avui en dia, amb la informatització de l’administració, amb un gran nombre de domiciliacions dels tributs, la faena seria assumible per l’ajuntament. Amb un sistema de recaptació pròpia donarien més opcions per a fer més fàcil a la gent assumir aquestes obligacions, com la butlleta tributària única que vam explicar, on a principis d’any tots els veïns saberen què els tocarà pagar a l’ajuntament en  impostos i taxes, i es triara la manera de pagar-lo”.

      Per a Units pel Poble-Compromís “ potser en èpoques anteriors l’ajuntament no tenia la capacitat tècnica per encarregar-se de recaptar, avui en dia, tots saben que tècnicament és possible, i o bé suposaria un estalvi imporant per a tots i totes, o bé generaria nous llocs de treball al poble pel mateix cost. A més, la Diputació reté durant mesos diners dels veïns del poble, amb els qual pot traure un rèdit, mentre l’ajuntament, que és qui ha de rebre eixos diners, està durant mesos esperant a que se li passen, amb els problemes de tresoreria que això pot comportar”

 

Units també proposa revisar els salaris d’alguns treballadors de l’Ajuntament segons l’informe que el propi Ajuntament va sol·licitar recentment a la Universitat d’Alacant ( hi ha un treballador que cobra més de 10.000 euros a l’any del que li correspon, i el PP no ha fet res per evitar que continue igual)