UNITS PRESENTA MOCIÓ EN CONTRA PROSPRECCIONS D’HIDROCARBURS A L’ENTORN DE LES COLUMBRETES i AL GOLF DE VALÈNCIA

AL PLE MUNICIPAL

El Grup Municipal Units pel Poble-Compromís,  a l’empara del que es disposa en l’article 116 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana (art. 97/3 ROF), presenta davant aquest Ple Corporatiu la següent:

 

 

MOCIÓ EN CONTRA PROSPRECCIONS D’HIDROCARBURS A L’ENTORN DE LES COLUMBRETES i AL GOLF DE VALÈNCIA

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS.

Les nostres planes i litoral  han patit una ferotge pressió immobiliària, les muntanyes i les serralades són arrasades tots els anys per incendis en la majoria d’ocasions provocats, i la nostra mar es troba a hores d’ara en perill de ser objecte d’un atac que tindria unes conseqüències sense precedents tant en  l’ecosistema marítim, com en un sector pesquer cada colp més i més debilitat .


 

Fa més d’un any que el govern de l’Estat Espanyol va autoritzar la companyia Capricorn Spain Limited els permisos per tal de dur  termini prospeccions sísmiques en el Golf de València per tal de cercar jaciments de petroli. El projecte hauria de començar durant aquest 2014 abastant una zona de 2.420 km/2 front a la costa valenciana i a molts pocs quilòmetres de joies naturals protegides al llarg de tota la nostra costa: El Parc Natural de les Illes Columbretes, Parc Natural de l’Albufera, Prat de Cabanes-Torreblanca i altres Espais Naturals Protegits pel conveni RAMSAR: Marjal dels moros, Marjal d’Almenara etc. es troben directament amenaçats per aquest projecte.

Les prospeccions sòniques que es pretenen dur a terme emeten una potencia sonora de 259-265 dB, quan estan demostrades les afeccions a la fauna marina a partir de 180 dB. Aquestos sondejos produirien danys irreparables, canvis de comportament i migracions en diversos tipus de peixos, cefalòpodes i inclús alguns cetacis. I el més important de tot: com ha passat ja a l’Argentina i a diversos països nòrdics, les confraries de pescadors asseguren que el peix marxaria per sempre i ja no hi tornaria mai més.

Donada la condició de mar tancat, amb una taxa de renovació lenta, i relativament xicotet del Mediterrani, les afeccions que podrien arribar a produir-se d’autoritzar-se les extraccions d’hidrocarburs en l’àrea del Golf de València, comprometrien de tal forma, i durant períodes de temps tan perllongats, tant els ecosistemes com l’activitat socioeconòmica que en cap anàlisi realista dels riscos potencials s’entendria com es pot incórrer en la irresponsabilitat d’autoritzar unes prospeccions, que, de produir-se un accident com el de 20 abril 2010 en una plataforma petrolífera de British Petroleum en el Golf de Mèxic, comportaria la ruïna del sector pesquer i turístic i la destrucció de desenes de milers d’ocupacions. Hem de recordar que el turisme puposa el 12’8% del Producte Interior Brut (PIB) del nostre País i dona treball a més de 200.000 persones.

            Els projectes de prospeccions en els voltants de les Columbretes, podrien ser letals per la fauna d’aquest paratge inigualable.

 

És per tot això, que es demana la següent proposta de moció

 

ACORD

 

1.- L’Ajuntament de Cabanes insta al Govern de l’Estat Espanyol a la immediata derogació de les llicències per a practicar unes agressions que no tenen precedent en el nostre entorn.

2.- L’Ajuntament de Cabanes manifesta la seva ferma oposició a qualsevol tipus d’activitat, de prospecció o de perforació, per la possible afecció al nostre ecosistema marí i a la qualitat de les aigües, així com a altres sectors econòmics com el de la pesca i el turisme.

 

Units pel Poble Compromís, presenta moció per demanar una solució consensuada a la N340 després dels greus efectes sobre l’economia local

Després que molts comerços locals hagen notat ja els efectes negatius de la prohibició del pas per la N340 dels camions, des del Grup Municipal d’Units pel Poble-Compromís, s’ha presentat la següent moció per dabatir-se en el proper ple de l’ajuntament de Cabanes
el Grup Municipal Units pel Poble-Compromís, a l’empara del que es disposa en l’article 116 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana (art. 97/3 ROF), presenta davant aquest Ple Corporatiu la següent:

MOCIÓ PER BUSCAR UNA SOLUCIÓ DE CONSENS AL PROBLEMA DE LA N-340

El Subdelegat del Govern Central a Castelló, ha decidit de manera unilateral desviar de la N-340 els camions de més de 7.500 kilos per la CV-10 per evitar el tram Torreblanca-Nules, mesura que es limita a ser un simple pegat que únicament trasllade la perillositat cap a l’interior .
Llevar-li trànsit perillós a punts negres com Torreblanca, Ribera de Cabanes, o les Alqueries, té un punt positiu , és positiu, però cal recordar que estem parlant de que per desviar el trànsit cap a la CV-10, s’haurà d’emprar la CV-13, vial de recent creació però on el seu disseny deficient ocasiona també tot tipus d’ensurts, en especial de camions de gran tonatge amb petits vehicles; passar d’una autovia (CV-10) a una via d’un únic carril, amb un gran pendent, provoca massa sovint xocs i accidents.
Una gasolinera, un bar a vora carretera al barri de l’Empalme, dos al de la Venta ( i la resta de negocis al voltant), un altre al Pardalero, i uns quants més fins al límit del terme de Torreblanca, forns, tendes de ceràmica, prostíbuls, i tot tipus de negocis han sobreviscut a la Ribera de Cabanes gràcies a la N340; però al mateix temps, ha estat un perill constant com hem denunciat en reiterades ocasions en aquest plenari.
Al prompte, quan es va parlar en aquell moment de fer una variant al seu pas pel terme municipal de Cabanes, que evitara l’actual traçat i la traslladava tocant l’AP7, gent entusiasmada per vore com sa casa se revaloritzaria, guanyaria en seguritat i tranquil·litat, i gent radicalment en contra al pensar com perillava el seu negoci, el seu lloc de treball o el del seu veí, i com de nou, els seus horts anaven a patir una mossegada o desaparició com ja va passar amb l’autopista.
Ara, la decisió “urgent” del subdelegat del Govern Espanyol de desviar tots els camions per la CV-10 , a l’altura de Torreblanca, per la carretera de l’aeroport-Torreblanca (Cv-13) i per la CV-10 fins a Nules, ja ha començat a notar-se en els negocis de la Ribera, i ja ho notem qui gastem la CV-10; molts més camions, amb tot el que això comporta.
Els empresaris aglutinats per la Plataforma de damnificats per la N-340, diuen que la solució seria alliberar l’AP7 i que cadascú circule per on vulga, també els acabaria perjudicant a la llarga, però sembla la més sensata, que el camioner, que manté tants negocis, puga entrar si vol, a dinar a un bar de carretera i no haver d’emprar directament la CV-13.
La manca d’inversions i actuacions de l’administació central provoca que ara tot siguen lamentacions i accidents, fa més d’una dècada es va posar damunt la taula un projecte per millorar tota la N340 entre Castelló i el nord, i projectava actuacions, algunes d’elles polèmiques, que anaven des de desdoblaments, variants, evitant el pas per dins dels municipis, i una millora substancial de tot el traçat. D’aquell projecte, mai es va tornar a saber. Al mateix temps, es va continuar prorrogant la concessió de l’AP7, quan ja hauria pogut revertir des de fa anys a l’Estat i ser completament gratuïta, i de nou, la continuïtat de la CV-10 fins a la Jana, està paralitzada; si s’haguera fet la faena quan tocava, i s’haguera invertit en les nostres comarques, no sols amb la millora de vials, que també comporten un debat sobre la transformació del territori i la petjada del C02, sinó amb altres mesures com la potenciació del corredor mediterrani com alternativa al transport de mercaderies per camions, segurament, si la feana s’haguera fet quan tocava, ara estaríem parlant d’altres mesures.

Per tot això, l’ajuntament de Cabanes acorda:

PRIMER: Exigir al Subdelegat del Govern en Castelló a de manera urgent reunir tant a la Plataforma d’Afectats ( o en cas de no haver-se constituït formalment, als representants dels negocis creats al voltant de la N-340), ajuntaments afectats, representants dels transportistes i demés agents implicats, per buscar una solució de consens a donar al trànsit de la N-340 en els seus punts conflictius. Igualment, a elaborar un pla de reconversió o modernització on estiguen implicades totes les administracions per ajudar als negocis que puguen vore’s afectats per les restriccions en la N340

SEGON: L’ajuntament de Cabanes insta al Govern Central a finalitzar la CV-10 fins a la Jana.

TERCER: L’ajuntament de Cabanes insta al Govern Central a alliberar de peatge l’AP7.

QUART: L’ajuntament de Cabanes insta al Govern Central a impulsar el corredor mediterrani de mercaderies per les comarques de Castelló.