Cabanes, el PP paralitza des de juliol la moció aprovada pel ple per tindre una nova ponència de valors del sòl afectat pel PAI Marina d’Or Golf.

A pesar d’haver-se aprovat a finals de juliol una moció per evitar l’actual abús que estan patint els veïns amb sòl afectat pel PAi Marina d’Or, paralitzat per sentències judicials, però on els veïns tributen des de fa anys com si estiguera en funcionament, el PP de nou ha fet cas omís a la voluntat del plenari i ha paralitzat el compliment d’esta moció, fet pel qual, per aquest ajornament, es fa pràcticament impossible que en 2016 deixen de pagar un IBI i unes plusvàlues que no els corresponen.

 

Text de la moció aprovada e incomplida pel PP :

 

La Ponència de valors dels terrenys situats en el Sector “Marina D´Or Golf” es va informar favorablement per aquest Ajuntament al setembre de 2010, després de detectar una sèrie d’errors numèrics que va motivar la seua prèvia remissió al Cadastre, que va esmenar els mateixos però va mantenir un preu del sòl molt alt per a les seues característiques i l’estat de desenvolupament de l’actuació.
Els qui van preparar els informes no van fer referència a l’obligatorietat de cessió del 10% d’aprofitament a favor de l’Administració Local, normativament establit amb caràcter imperatiu a nivell estatal per a tot el sòl classificat com a urbanitzable, la qual cosa hauria d’haver incidit en el valor final del preu del sòl, disminuint aquest. En la Ponència de valors que es va tramitar conjuntament amb la de “Marina D´Or Golf” de Cabanes, la d’Oropesa derivada de l’aprovació del Pla parcial “Marina D´Or Golf” d’Oropesa (aprovada per la Direcció territorial del Cadastre en el mateix acte administratiu que l’ara referida) sí es fa una expressa referència a aquesta obligatorietat de cessió i la mateixa afecta al preu unitari del sòl, reduint-ho. Prou una comprovació entre les fitxes d’ambdues ponències de valors per a detectar que en Oropesa se’ls disminueix el valor en un 10% que no es minora a Cabanes, quan en tots dos casos es tracta de Sòl urbanitzable de similars característiques.
Eixe error suposa, entre altres coses, que els veïns paguem un 10% d’I.B.I. per les finques situades en el sector “Marina D´Or Golf” o, la qual cosa és el mateix, un enriquiment injust per a l’Ajuntament que ha de ser esmenat immediatament.

 

Per això es proposa a l’ajuntament de Cabanes l’aprovació de la següent moció:

 

Primer: Amb independència de la NECESSITAT DE LA CONFECCIÓ D’UNA NOVA PONENCIA DE VALORS GENERAL que establisca el preu real del sòl i no basat en expectatives que no s’han complit, com la qual existeix ara, l’ajuntament de Cabanes, dins de les seues estrictes competències,  acorda immediatament instar als tècnics municipals i òrgans municipals amb atribucions,  esmenar l’error, compareixent davant la Direcció territorial del cadastre als efectes oportuns

 

Segon: l’ajuntament en ple acorda iniciar els tràmits per intentar determinar la responsabilitat dels qui van confeccionar l’informe que va servir de base per a l’informe municipal favorable a la ponència, recordant que si eixe informe no s’haguera emès en sentit favorable , la ponència mai s’haguera aprovat.

Cabanes: el PP al Senat vota en contra de les propostes de Compromís a Cabanes i deixa al poble sense cap inversió.

 

La majoria absoluta del PP al Senat i la nul·la capacitat negociadora de l’equip de govern municipal de Cabanes, del PP en minoria, incapaç de traure al seu propi partit cap inversió per la municipi, ha impedit que el poble obtinga cap inversió dels pressupostos generals de l’Estat per a 2016.

Fins tres cop el PP ha negat estes inversions per al poble, primer al fer els pressupostos i oblidar-se, després votant en contra al Congrés de les esmenes presentades per Compromís, i per tercer cop, esta setmana al Senat.

 

El Senador de Compromís i regidor de Cabanes, Carles Mulet, va presentar quatre esmenes; una per dotar de partida pressupostària per recuperar i posar el valor com museu o espai cultural l’antiga estació de la Ribera, un altre per millorar la seguretat d la N340 en tots els nuclis de la Ribera, la tercera, per reformar i adequar la caserna de la Guàrdia Civil al nucli urbà, i la quarta era per demanar una regeneració sostenible i actuacions per assentar la platja de Torre la Sal.

 

El ninguneiq que els governs del PP han fet amb Cabanes, han tornat a mostrar-se amb el vot en contra del PP que van impedir eixir endavant aquestes propostes.

Cabanes aprova demanar una solució global al traçat de la N340 al seu pas per la Ribera

En el darrer ple de Cabanes es va aprovar la següent moció presentada per Units pel Poble- Compromís

( la qual va subsumir també una del PSOE que anava en els mateixos termes)

MOCIÓ PER DEMANAR UNA SOLUCIÓ DEFINITIVA A LA N340 AL SEU PAS PER LA RIBERA

 

No és el primer cop que es demana una solució a la situació d’inseguretat que es viu amb el pas de la N340 pels nuclis de la Ribera. Acords plenaris, promeses, compromisos, i tot continua igual

 

Urgeix un estudi tècnic per analitzar les alternatives viables i millors per actuar en un dels pocs nuclis urbans que travessa encara aquesta carretera.

 

El desviament obligat del trànsit pesat entre Torreblanca i Nules, ha mitigat en certa mesura el nombre de vehicles de gran tonatge que travessen els nuclis de la Ribera, però encara així, el trànsit es dens i perillós. La manca de data concreta per fer les hipotètiques actuacions de desviament de la N340 que es va plantejar fa anys pel Govern Central, i la paràlisi per part de l’empresa adjudicatària del PAI Torre la Sal a construir el pont que unisca aquesta urbanització amb la N340 amb accessos a nivell, fan que a hores d’ara, la única seguritat amb la qual compten els veïns són senyals limitadores de velocitat; quan seria desitjable que es poguera estudiar la idoneïtat per instal·lar semàfors ( o bé limitadors de velocitat, o bé per a ser premuts pels vianants per passar del carrers de l’Empalme al carrer Buenavista, o del Nucli de la Venta al barri de l’Estació.

 

Entre aquestes millorestambé estaria la de buscar un nou disseny per accedir a la urbanització Riberamar des de la N340 ( la d’ara és realment perillosa), o per entrar a la Venta quan es ve des de Castelló ( actualment amb línia contínua)).

Les solucions tècniques i viables les han de donar precisament els tècnics, i per això es presenta la proposta d’encetar el projecte per a de manera urgent trobar una solució a un dels punts viaris més perillosos de les comarques de Castelló.

 

Per això es presenta esta moció:

PRIMER: L’ajuntament de Cabanes insta al Govern Central a encetar de manera urgent l’estudi d’un projecte per a que s’eliminen els actuals punts de risc en la N340 al seu pas per la Ribera.logo nom color ok

Units es queda sols demanant responsabilitat per la despesa de 42.000 € ocasionada per llevar-li il·legament a Facsa l’aigua de Torre la Sal.

En el darrer ple, amb els vots favorables del PP, PSOE i Ciudadanos, es va aprovar retornar-li a Facsa la gestió de l’aigua en tot el terme municipal, després d’una sentència del 5 de desembre de 2012 del TSJ CV i dictamen del Consell Jurídic Consultiu. Aquesta es retorna doncs, després d’haver-se-li llevar per part del PP de manera il·legal, i costar-li al poble 42.000 €.

            Des d’Units pel Poble-Compromís es va voler que l’ajuntament demanara responsabilitats als responsables polítics d’esta decisió, però esta proposta no va prosperar i per això es va emetre vot en abstenció.

 

 

CRONOLOGIA

En la sessió plenària de 27 de setembre de 2007, amb el vot favorable del PP, l’abstenció del PSOE i el vot en contra del avui regidor d’Units pel Poble-Compromís, Carles Mulet, es va llevar-li la gestió de l’aigua a Facsa, tot i tindre aquesta empresa la concessió fins al 2025, i donar-li-la a l’empresa Marina d’Or, dins de l’àmbit del PAI Torre de la Sal.

 

Aquesta concessió era totalment il·legal, i mancava de cap informe de secretaria ni de cap tècnic municipal, i ara els tribunals reconeixen que la concessió a Facsa era fins al 2025 i en tot el seu terme municipal, per tant, també afecta als PAIS que puga desenvolupar l’empresa Marina d’Or en Cabanes ( Torre la Sal i Mundo Ilusión)

 

Mulet va presentar una denúncia a la Fiscalia, i es van encetar Diligències d’Investigació Penal contra l’equip de govern que estava en 2007, que es van acumular amb altres tres casos oberts també relacionats amb el PAI, tots ells van formar un nou cas, que va a passar a ser una investigació “secreta” de la qual no s’ha tornat a donar compte a la part denunciant. Per la seua part, Facsa, va encetar la via contenciós administrativa, que ha donat el seus fruits, i dóna la raó a l’empresa i a l’oposició

 

Ara, els veïns del PAI, centenars de vivendes, la majoria d’elles embargades pel Banc de Sabadell a Marina d’Or, però venudes ja a particulars, o casos de famílies que fa anys hi viuen, no saben encara la repercussió real d’aquest fet, de si s’hauran de canviar els equips de subministre d’aigua i el cost que això els pot repercutir; cost al qual èticament haurien de fer front els responsable polítics d’eixa decisió. ( l’aigua que subministrava Marina d’Or al PAI és procedent d’una dessaladora de menudes dimensions que té l’empresa i FACSA subministrarà aigua des dels pous que explota)

 

Els veïns ara han de revisar totes les canonades i comprar un descalcificador (per defecte en tots els edificis de Marina d’Or no l’inclouen per ser aigua dessalada) que cal augmentar el pressupost en la neteja de l’aljub i segurament canviar algun altre dispositiu.

 

La cronologia dels fets, ve des del principi de la tramitació del PAI (2003-2004), on Facsa, empresa que té la concessió del subministrament hídric al municipi, va advertir que el PAI no tenia garantida l’aigua per la seua complexitat; cal recordar com la Conselleria de Medi Ambient va condicionar l’inici de les obres del PAI a tindre resolt i en funcionament tant la dessaladora com la depuradora, cap d’elles realitat a hores d’ara, i malgrat això, en agost de 2006, en contra del que estipulava la DIA; es van concedir les llicències.

 

Facsa va advertir que era inviable d’ara garantir l’aigua, donat que ni la dessaladora era un realitat, i els aqüífers de la zona estaven sobre explotats. Les presses de l’empresa en obtindre les cèdules d’habitabilitat, ocasionen les pressions per tancar en fals els permisos d’aigua; tot i vulnerant la pròpia legalitat, donat que les llicències d’obres també condicionaven el donar les cèdules d’habitabilitat a tindre desenvolupat tot el PAI, i en 2007 es volien donar llicències d’ocupació a les instal·lacions acabades, en qüestió de setmanes.

 

Com Facsa no entra al joc de l’empresa Marina d’Or, l’equip de govern de l’ajuntament de Cabanes, encarrega, digitalment, un informe a un professor de la UPV, Francisco-Javier Company Carretero, conegut per semblants aventures, per tindre una justificació “tècnica” de la decisió política que es vol prendre, i aquest, fa l’informe a la carta, que serveix d’argumentari per al PP, òbviament, pagat amb els diners de tots els veïns.

 

Argumentant que FACSA només tenia concedit l’abastiment d’aigua al municipi, i no a les actuacions urbanístiques del litoral, i com “ l’agent urbanitzador acredita disposar de dessaladora pròpia legalitzada i amb instal·lacions que permeten cobrir sobradament el servei fins que s’implante la dessaladora que està promovent l’Estat” es signa un conveni amb el propi promotor del PAI per a que per mitjà de la seua pròpia dessaladora, siga qui gestione el subministrament d’aigua a tot el PAI, mancomunant el servei amb el veí ajuntament d’Orpesa.

 

Segons el conveni aprovat en 2007 entre ajuntament i Marina d’Or, és el propi Jesús Ger, qui s’autoritzarà i dotarà d’aigua per al seu PAI, per mitjà de la seua pròpia dessaladora, que fins eixa data es desconeixia existia , i serà, durant cinc anys, qui cobrarà als propis subministrats tots els serveis, canons i consums d’aigua.

 

Durant cinc anys, mentre el Contensiós-administratiu va seguir el seu curs, l’empresa ha pogut gaudir del seus subministre d’aigua de manera irregular, i ha pogut fer i desfer al seu lliure designi. Ara, un cop l’empresa ha incomplint els terminis, ha deixat el PAI sense fer, s’ha quedat bona part de les vivendes el bancs, els tribunals donen la raó a FACSA i a l’oposició.

Units pel Poble contesta al PP de Cabanes

 

 

Tot i no tenir per costum fer valoracions dels comunicats que altres partits, de manera legítima, traslladen a l’opinió pública, des d’Units pel Poble sí que volem donar una resposta explicativa a la ciutadania del que s’exposa en aquest darrer comunicat del Partit Popular de Cabanes.

 

En primer lloc, i pel que fa al nostre vot en contra en la constitució de les comissions informatives, el motiu és senzillament perquè la configuració que se’ns planteja no respecta la proporcionalitat d’allò que van establir les urnes. La configuració del consistori és de 4 regidors el PP, 3 Units pel Poble, 3 el PSOE i 1 Ciutadans. Açò fa que Units pel Poble i PSOE, encara que per circumstàncies diverses no arribaren a constituir un pacte de govern, tenen una majoria al consistori. La configuració que es volia aplicar a les comissions informatives era de 3 membres el PP, 2 Units pel Poble, 2 PSOE i 1 Ciutadans. D’aquesta manera es deixava sense efecte la majoria que Units pel Poble i PSOE tenen d’acord amb allò que va votar la gent, especialment tenint en compte que el vot de l’alcaldessa decideix en cas d’empat. No està en el nostre ànim bloquejar res, però sí tractar d’arribar a un model on la proporcionalitat en la configuració de les comissions respecte la configuració del plenari i, per tant, la voluntat dels votants.

 

La segon qüestió té a veure amb els salaris dels regidors del PP. Diu el comunicat del Partit Popular que “Tan apenas se pretendía incrementar un 33%”. Bé, nosaltres entenem que un 33% és un increment significatiu i que en el context actual no tocava pujar sous. De fet, també ens hem manifestat en contra de la proposta que se’ns feia, i que era beneficiosa per nosaltres, on es plantejava incrementar les quantitats per assistència als plenaris o les comissions informatives. Nosaltres no volem que ens paguen més diners per aquestes assistències, i de la mateixa manera, amb coherència, tampoc donem suport a que els regidors del PP es pugen els salaris.

 

La darrera matèria a tractar té a veure amb una temàtica que per nosaltres, com a grup, resulta especialment trista. I és la sistemàtica culpabilització d’un membre del grup per motius que entenem són simplement partidistes, fent ús a més a més d’arguments falsos. De fet, quan es parla de la renúncia a tenir un representant al Consorci de Gestió de Residus, aquesta renúncia ja es va deixar patent per part dels membres d’Units pel Poble en una reunió que el dimarts abans del plenari van mantenir amb l’alcaldessa; per tant no va ser una qüestió sobrevinguda al mateix plenari, ja que es coneixia amb antelació. Units pel Poble és un grup en què participen diverses persones i on les decisions es prenen per majoria; de fet, la nit abans del plenari es va convocar una reunió per parlar dels temes a tractar i definir la postura del grup. I en aquestes reunions, la persona a la qual se cita vàries vegades amb el seu nom i cognom té, com qualsevol altre membre d’Units, un vot. Com a grup considerem que les valoracions que es fan al darrer comunicat del Partit Popular, tractant de reduir les actuacions d’Units pel Poble a les d’una única persona, a banda de menysprear a la resta de membres, són malicioses, i no tenen altre objecte que estigmatitzar i fer mal a una persona per a obtenir rèdits polítics.

Cabanes, ens ha costat al poble 1210 € que un advocat duga als tribunals al PP per obligar-los que tornen els diners

Els veïns de Cabanes ha acabat pagat 1.200 € en advocats per a que els regidors del PP comencen a tornar una mínima part dels diners cobrats il·legalment.

  

La maniobra del grup municipal del PP de deixar passar el temps per retornar els diners cobrats il·legalment pels regidors i exregidors del PP, ha acabat perjudicant greument als veïns de Cabanes, si per una banda s’han perdonat  137.573 €, Diners del poble que s’han quedat en les butxaques dels regidors, el voler estirar fins al final el cas per guanyar temps, va ocasionar que decidiren que fóra els tribunals qui els obligara a tornar sols el dels darrers quatre anys, i no fer-ho per iniciativa pròpia.

            Fer eixe tràmit simple (recurs de lesivitat) ha costat al poble 1210 euros en honoraris a pagar a l’advocat que va fer eixe recurs, José Luís Breva, a pesar de l’anunci de l’equip de govern que no anava a costar un cèntim. Així queda reflectit en el decreta d’aprovació de factures del passat 8 d’abril, facilitat ara a l’oposició.

 

Des de juny de 2012, quan el grup municipal d’Units pel Poble-Compromís a Cabanes, descobria que el PP, des de 2003, havia estat cobrant il·legalment assignacions als seus regidors que la legislació no permet.

 Gràcies a aquella denúncia, es va poder acabar amb la pràctica que permetia al PP cobrar per assistència a òrgans ( plenaris, comissions i juntes de govern) i al mateix temps tindre un salari amb dedicació total o parcial.

            El PP en un primer moment va intentar apujar el sou a tots els seus regidors com a resposta, proposta que va quedar en suspens, i sols va demanar als regidors de l’actual legislatura tornen els diners cobrats il3legalment, sense demanar-li’ls, ni tant sols informar, als de les passades legislatures que havien estat cobrant del poble de manera il.legal.

            Sols dos dels regidors d’esta legislatura, van procedir de manera autonòmica a abonar el que havien cobrat de manera il.legal, Estrella Borras 2940 euros i Cesar Bellés 810 euros, la resta no van tindre cap pressa. I mentre, de manera reiterada el procediment es va interrompre, demanant nous informes a Diputació per vore si calia o no exigir el retornament, entre altres.

            Com a última intent , es va interposar un recurs de lesivitat ( acció judicial de l’ajuntament contra els regidors implicats), perquè fóra un tribunal Conteciós Administratiu qui dictara el retorn dels cobraments, però sols demanat els de 2011 i 2012,.

Com no podria ser d’altra manera , en sentència de 3 de març de 2015, es va   aprovat per fi la liquidació i requeriment del pagament de les quantitats cobrades il·legalment pels regidors dle PP, i l’advocat que ha representat a l’ajuntament contra el propi equip de govern, cobra ara 1210 per este simple tràmit.

Des de l’oposició es té constància de que alguns dels regidors implicats, per fi, han demanat fraccionar el retorn d’estos diners, d’altres, no es té informació.

El PP es va negar des del principi en encetar un procediment per declarar nul de ple dret els diners cobrats il·legalment pel PP entre 2003 i 2010, que pujarien 137.573 euros de diners dels veïns del municipi, tot i que l’informe jurídic encarregat a la Diputació Provincial contemplava eixa opció. S’hagueren recuperat tots els diners i estalviat els 1200 euros d’ara.

De 2003 a 2007, els regidors del PP van cobrar  il·legalment 38.463 euros, destacant en especial el que hauria cobrar il·legalment l’alcalde Siurana, entre 2007 i 2011; on  a pesar d’un salari net de 1600 euros en 14 pagues, va cobrar il·legalment 46520 euros, cap d’aquests diners han estat reclamats.

Regidors que continue en actiu i van estar en anteriors legislatures, s’han negat igualment a tornar el cobrat il.legalment en anterioritat; diners que són del poble i no els correspondrien

Es dóna el cas, que en la llista del PP actual, molts dels regidors que van cobrar il.legalment en passades legislatures, i que no han tornat ni van a tornar un cèntim, es tornen a presentar.

( En asterisc els que repeteixen en llistes actuals i no han tornat els diners)

 

COBRAT IL:LEGALMENT
  2003 2004 2005 2006 2007 (fins juny)  
J VICENTE PLANELL 350 870 1020 1780 1610  
*JORGE CONDE 1110 2390 2580 1960 620  
*LUCIA GARCIA 1110 2630 2660 2580 1460  
*VICTORIA AMER 350 870 1020 1340 830  
*JAVIER LLORENS 1110 2188,56 2328,72 2416,32 1310  
  2007 2008 2009 2010 2011  
ARTEMIO SUIRANA   5.280,00 €    13.290,00 €    11.810,00 €    10.080,00 €   6.060,00 €  
J VICENTE PLANELL      620,00 €     1.400,00 €     1.180,00 €        940,00 €      540,00 €  
*JORGE CONDE   1.690,00 €     3.930,00 €     3.550,00 €     2.910,00 €   1.780,00 €  
*JAVIER LLORENS   1.280,00 €     3.060,00 €     2.910,00 €     2.450,00 €   1.530,00 €  
*VICTORIA AMER      640,00 €     1.400,00 €        880,00 €        880,00 €      680,00 €  
MªJESUS MULET   1.790,00 €     3.850,00 €     3.340,00 €     2.910,00 €   1.690,00 €  
SHEILA SELMA      800,00 €     1.460,00 €        700,00 €        960,00 €      840,00 €  
             
Actual legislatura 2011 2012        
PACO ARTOLA   2.600,00 €     3.150,00 €           5.750,00 €
ESTRELLA BORRAS   1.370,00 €     1.570,00 €           2.940,00 €
CESAR SIERRA   1.340,00 €     1.560,00 €           2.900,00 €
J. VICENTE PLANELL   1.400,00 €     1.560,00 €           2.960,00 €
LUCIA GARCIA      520,00 €        680,00 €           1.200,00 €
CESAR BELLES      350,00 €        460,00 €              810,00 €
JOSE MANUEL NOS      440,00 €        560,00 €           1.000,00 €
             
               17.560,00 €

.