Cabanes: el PP al Senat vota en contra de les propostes de Compromís a Cabanes i deixa al poble sense cap inversió.

 

La majoria absoluta del PP al Senat i la nul·la capacitat negociadora de l’equip de govern municipal de Cabanes, del PP en minoria, incapaç de traure al seu propi partit cap inversió per la municipi, ha impedit que el poble obtinga cap inversió dels pressupostos generals de l’Estat per a 2016.

Fins tres cop el PP ha negat estes inversions per al poble, primer al fer els pressupostos i oblidar-se, després votant en contra al Congrés de les esmenes presentades per Compromís, i per tercer cop, esta setmana al Senat.

 

El Senador de Compromís i regidor de Cabanes, Carles Mulet, va presentar quatre esmenes; una per dotar de partida pressupostària per recuperar i posar el valor com museu o espai cultural l’antiga estació de la Ribera, un altre per millorar la seguretat d la N340 en tots els nuclis de la Ribera, la tercera, per reformar i adequar la caserna de la Guàrdia Civil al nucli urbà, i la quarta era per demanar una regeneració sostenible i actuacions per assentar la platja de Torre la Sal.

 

El ninguneiq que els governs del PP han fet amb Cabanes, han tornat a mostrar-se amb el vot en contra del PP que van impedir eixir endavant aquestes propostes.

Cabanes acorda demanar al Govern Central regenerar la platja de Torre la Sal.

En el darrer ple ordinari de l’ajuntament de Cabanes, per unanimitat es van aprovar dos mocions presentades pel Units pel Poble i el PSOE, en les quals es demana que l’ajuntament en ple de Cabanes inste a la Direcció General de Costes, al Ministeri de Agricultural, Alimentación i Medi Ambient , i al Govern Central, a emprendre un projecte per regenerar definitivament la platja de Torre la Sal construint les infraestructures que mediambientalment més viables siguen per evitar la desaparició de la platja.

 

El regidor d’Units pel Poble-Compromís i Senador Carles Mulet, va recordar que tant aquesta petició, com la de recuperar l’estació de la Ribera amb fins museístics, millorar la caserna de la Guàrdia Civil de Cabanes ( edifici vell i obsolet i no accessible) i millorar la seguretat de la N340 al seu pas per la Ribera de Cabanes, són les quatres esmenes als pressupostos generals de l’Estat de 2016 presentats per Compromís, que el PP ja va votar en contra al Congrés, i que estos dies votaran al Senat, per la qual cosa va instar al PP local a que instara al seus companys de partit a deixar de menysprear al municipi com històricament s’ha fet.

 

Respecte a la platja, des d’Units pel Poble-Compromís s’ha recordat que aquesta  platja ha patit un accelerat fenomen de regressió, a causa possiblement d’espigons i actuacions en altres municipis costaners de Castelló, i malgrat el relatiu bon estat d’aquest any per un fenomen inusual de recuperació de part de l’amplada perduda (fet que també passa en altres platges del municipi com la de l’Quartell Vell), és més que probable que a partir de setembre amb els temporals tornin a deixar les platges un estat lamentable. Les contínues regressions de la mar han acostat massa el mar al poblat pescador, quan fa poques dècades la distància era considerable. Això ha ocasionat entre altres fets, que el poblat quedés incorporat ara dins el domini maritimoterrestre quan abans no ho era.

Les regeneracions practicades fins ara, consistents en dipositar tones i més tones de sorra i material divers, ha estat literalment tirar els diners al mar, ja que en cada temporal el mar es tornava a portar i deixant la platja encara en pitjor estat .

La proximitat del LIC de praderies de posidònia, o del Parc Natural del Prat de Cabanes-Torreblanca, així com els innombrables restes arqueològiques de l’entorn (algunes sota l’aigua), han fet que mai s’hagi permès cap actuació seriosa per estabilitzar la platja.

Actualment, però, s’estan duent a terme en diferents punts de litoral iniciatives com són els espigons perpendiculars, o els esculls artificials, entre altres iniciatives que aposten per regeneracions sostenibles i respectuoses amb la platja i els ecosistemes marins.

Units presenta un escrit a l’ajuntament de Cabanes demanant que abans del 31 de juliol sol·licite la revisió cadastral.

 

Adjuntem l’escrit que el Grup Municipal d’Units pel Poble-Compromís ha enregistrat avui a l’ajuntament de Cabanes.

 

El passat 25 de juny es va publicar en el Butlletí Oficial de l’Estat la Llei 13/2015, de 24 de juny (LA LLEI 10570/2015), de reforma de la Llei Hipotecària i del text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari (LA LLEI 356/2004), que incorpora entre altres qüestions una important modificació en la regulació de la classificació i valoració cadastral dels sòls urbanitzables que no compten amb determinacions d’ordenació detallada o detallada, per adaptar-se al criteri establert en la Sentència del Tribunal Suprem de 30 de maig de 2014. Aquesta modificació, que s’ha impulsat a instàncies de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (acord de la Junta de Govern de 30 de setembre de 2014) afecta als articles 7.2.b), 30 i Disposicions transitòries 2ª i 7ª del text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari (LA LLEI 356/2004).

En virtut d’aquesta reforma, que va entrar en vigor el 26 de juny passat, la Direcció general del Cadastre ha de procedir a reclassificar els sòls urbanitzables inclosos en sectors o àmbits delimitats, quan no compten amb aquesta ordenació (pla parcial o similar). Aquests sòls passaran a classificar-se com a sòls de naturalesa rústica i es valoraran tenint en compte el criteri de localització. Les esmentades modificacions, que es van a realitzar mitjançant procediments simplificats de valoració col·lectiva, requereixen el subministrament previ d’informació per part dels Ajuntaments sobre els sòls urbanitzables del seu àmbit que no compten amb determinacions d’ordenació detallada o detallada. En aquest sentit, aquells municipis que estiguen interessats que es realitzin els procediments simplificats durant l’any 2015 hauran d’iniciar al més aviat possible els treballs preparatoris de la citada informació, per a això és necessari que es posin en contacte amb la Gerència del Cadastre corresponent al seu àmbit territorial.
Respecte dels terminis per a la sol·licitud d’aplicació de coeficients d’actualització de valors cadastrals prevists en l’article 32.2.c) del Text Refós de la Llei del Cadastre Immobiliari (LA LLEI 356/2004), cal recordar que si l’Ajuntament té una Ponència de valors aprovada abans de l’any 2002 o entre l’any 2004 i 2009, pot sol·licitar l’actualització de valors cadastrals mitjançant l’aplicació dels coeficients (a l’alça o a la baixa) que fixe la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per 2016, i així apropar-los a l’entorn del 50 per 100 del valor de mercat immobiliari, que és la referència desitjable d’acord amb la normativa vigent. Aquesta sol·licitud ha de rebre’s en la Direcció general del Cadastre abans del proper dia 31 de juliol de 2015 (termini ampliat per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per 2015 (LA LLEI 20461/2014) com a conseqüència de la celebració de les eleccions municipals del mes de maig).

 

 

Per tot aixó es sol·licita, que per la via d’urgència es faça aquest tràmit

Units pel Poble contesta al PP de Cabanes

 

 

Tot i no tenir per costum fer valoracions dels comunicats que altres partits, de manera legítima, traslladen a l’opinió pública, des d’Units pel Poble sí que volem donar una resposta explicativa a la ciutadania del que s’exposa en aquest darrer comunicat del Partit Popular de Cabanes.

 

En primer lloc, i pel que fa al nostre vot en contra en la constitució de les comissions informatives, el motiu és senzillament perquè la configuració que se’ns planteja no respecta la proporcionalitat d’allò que van establir les urnes. La configuració del consistori és de 4 regidors el PP, 3 Units pel Poble, 3 el PSOE i 1 Ciutadans. Açò fa que Units pel Poble i PSOE, encara que per circumstàncies diverses no arribaren a constituir un pacte de govern, tenen una majoria al consistori. La configuració que es volia aplicar a les comissions informatives era de 3 membres el PP, 2 Units pel Poble, 2 PSOE i 1 Ciutadans. D’aquesta manera es deixava sense efecte la majoria que Units pel Poble i PSOE tenen d’acord amb allò que va votar la gent, especialment tenint en compte que el vot de l’alcaldessa decideix en cas d’empat. No està en el nostre ànim bloquejar res, però sí tractar d’arribar a un model on la proporcionalitat en la configuració de les comissions respecte la configuració del plenari i, per tant, la voluntat dels votants.

 

La segon qüestió té a veure amb els salaris dels regidors del PP. Diu el comunicat del Partit Popular que “Tan apenas se pretendía incrementar un 33%”. Bé, nosaltres entenem que un 33% és un increment significatiu i que en el context actual no tocava pujar sous. De fet, també ens hem manifestat en contra de la proposta que se’ns feia, i que era beneficiosa per nosaltres, on es plantejava incrementar les quantitats per assistència als plenaris o les comissions informatives. Nosaltres no volem que ens paguen més diners per aquestes assistències, i de la mateixa manera, amb coherència, tampoc donem suport a que els regidors del PP es pugen els salaris.

 

La darrera matèria a tractar té a veure amb una temàtica que per nosaltres, com a grup, resulta especialment trista. I és la sistemàtica culpabilització d’un membre del grup per motius que entenem són simplement partidistes, fent ús a més a més d’arguments falsos. De fet, quan es parla de la renúncia a tenir un representant al Consorci de Gestió de Residus, aquesta renúncia ja es va deixar patent per part dels membres d’Units pel Poble en una reunió que el dimarts abans del plenari van mantenir amb l’alcaldessa; per tant no va ser una qüestió sobrevinguda al mateix plenari, ja que es coneixia amb antelació. Units pel Poble és un grup en què participen diverses persones i on les decisions es prenen per majoria; de fet, la nit abans del plenari es va convocar una reunió per parlar dels temes a tractar i definir la postura del grup. I en aquestes reunions, la persona a la qual se cita vàries vegades amb el seu nom i cognom té, com qualsevol altre membre d’Units, un vot. Com a grup considerem que les valoracions que es fan al darrer comunicat del Partit Popular, tractant de reduir les actuacions d’Units pel Poble a les d’una única persona, a banda de menysprear a la resta de membres, són malicioses, i no tenen altre objecte que estigmatitzar i fer mal a una persona per a obtenir rèdits polítics.

Cabanes, ens ha costat al poble 1210 € que un advocat duga als tribunals al PP per obligar-los que tornen els diners

Els veïns de Cabanes ha acabat pagat 1.200 € en advocats per a que els regidors del PP comencen a tornar una mínima part dels diners cobrats il·legalment.

  

La maniobra del grup municipal del PP de deixar passar el temps per retornar els diners cobrats il·legalment pels regidors i exregidors del PP, ha acabat perjudicant greument als veïns de Cabanes, si per una banda s’han perdonat  137.573 €, Diners del poble que s’han quedat en les butxaques dels regidors, el voler estirar fins al final el cas per guanyar temps, va ocasionar que decidiren que fóra els tribunals qui els obligara a tornar sols el dels darrers quatre anys, i no fer-ho per iniciativa pròpia.

            Fer eixe tràmit simple (recurs de lesivitat) ha costat al poble 1210 euros en honoraris a pagar a l’advocat que va fer eixe recurs, José Luís Breva, a pesar de l’anunci de l’equip de govern que no anava a costar un cèntim. Així queda reflectit en el decreta d’aprovació de factures del passat 8 d’abril, facilitat ara a l’oposició.

 

Des de juny de 2012, quan el grup municipal d’Units pel Poble-Compromís a Cabanes, descobria que el PP, des de 2003, havia estat cobrant il·legalment assignacions als seus regidors que la legislació no permet.

 Gràcies a aquella denúncia, es va poder acabar amb la pràctica que permetia al PP cobrar per assistència a òrgans ( plenaris, comissions i juntes de govern) i al mateix temps tindre un salari amb dedicació total o parcial.

            El PP en un primer moment va intentar apujar el sou a tots els seus regidors com a resposta, proposta que va quedar en suspens, i sols va demanar als regidors de l’actual legislatura tornen els diners cobrats il3legalment, sense demanar-li’ls, ni tant sols informar, als de les passades legislatures que havien estat cobrant del poble de manera il.legal.

            Sols dos dels regidors d’esta legislatura, van procedir de manera autonòmica a abonar el que havien cobrat de manera il.legal, Estrella Borras 2940 euros i Cesar Bellés 810 euros, la resta no van tindre cap pressa. I mentre, de manera reiterada el procediment es va interrompre, demanant nous informes a Diputació per vore si calia o no exigir el retornament, entre altres.

            Com a última intent , es va interposar un recurs de lesivitat ( acció judicial de l’ajuntament contra els regidors implicats), perquè fóra un tribunal Conteciós Administratiu qui dictara el retorn dels cobraments, però sols demanat els de 2011 i 2012,.

Com no podria ser d’altra manera , en sentència de 3 de març de 2015, es va   aprovat per fi la liquidació i requeriment del pagament de les quantitats cobrades il·legalment pels regidors dle PP, i l’advocat que ha representat a l’ajuntament contra el propi equip de govern, cobra ara 1210 per este simple tràmit.

Des de l’oposició es té constància de que alguns dels regidors implicats, per fi, han demanat fraccionar el retorn d’estos diners, d’altres, no es té informació.

El PP es va negar des del principi en encetar un procediment per declarar nul de ple dret els diners cobrats il·legalment pel PP entre 2003 i 2010, que pujarien 137.573 euros de diners dels veïns del municipi, tot i que l’informe jurídic encarregat a la Diputació Provincial contemplava eixa opció. S’hagueren recuperat tots els diners i estalviat els 1200 euros d’ara.

De 2003 a 2007, els regidors del PP van cobrar  il·legalment 38.463 euros, destacant en especial el que hauria cobrar il·legalment l’alcalde Siurana, entre 2007 i 2011; on  a pesar d’un salari net de 1600 euros en 14 pagues, va cobrar il·legalment 46520 euros, cap d’aquests diners han estat reclamats.

Regidors que continue en actiu i van estar en anteriors legislatures, s’han negat igualment a tornar el cobrat il.legalment en anterioritat; diners que són del poble i no els correspondrien

Es dóna el cas, que en la llista del PP actual, molts dels regidors que van cobrar il.legalment en passades legislatures, i que no han tornat ni van a tornar un cèntim, es tornen a presentar.

( En asterisc els que repeteixen en llistes actuals i no han tornat els diners)

 

COBRAT IL:LEGALMENT
  2003 2004 2005 2006 2007 (fins juny)  
J VICENTE PLANELL 350 870 1020 1780 1610  
*JORGE CONDE 1110 2390 2580 1960 620  
*LUCIA GARCIA 1110 2630 2660 2580 1460  
*VICTORIA AMER 350 870 1020 1340 830  
*JAVIER LLORENS 1110 2188,56 2328,72 2416,32 1310  
  2007 2008 2009 2010 2011  
ARTEMIO SUIRANA   5.280,00 €    13.290,00 €    11.810,00 €    10.080,00 €   6.060,00 €  
J VICENTE PLANELL      620,00 €     1.400,00 €     1.180,00 €        940,00 €      540,00 €  
*JORGE CONDE   1.690,00 €     3.930,00 €     3.550,00 €     2.910,00 €   1.780,00 €  
*JAVIER LLORENS   1.280,00 €     3.060,00 €     2.910,00 €     2.450,00 €   1.530,00 €  
*VICTORIA AMER      640,00 €     1.400,00 €        880,00 €        880,00 €      680,00 €  
MªJESUS MULET   1.790,00 €     3.850,00 €     3.340,00 €     2.910,00 €   1.690,00 €  
SHEILA SELMA      800,00 €     1.460,00 €        700,00 €        960,00 €      840,00 €  
             
Actual legislatura 2011 2012        
PACO ARTOLA   2.600,00 €     3.150,00 €           5.750,00 €
ESTRELLA BORRAS   1.370,00 €     1.570,00 €           2.940,00 €
CESAR SIERRA   1.340,00 €     1.560,00 €           2.900,00 €
J. VICENTE PLANELL   1.400,00 €     1.560,00 €           2.960,00 €
LUCIA GARCIA      520,00 €        680,00 €           1.200,00 €
CESAR BELLES      350,00 €        460,00 €              810,00 €
JOSE MANUEL NOS      440,00 €        560,00 €           1.000,00 €
             
               17.560,00 €

.

 

 

Candidatura Units pel Poble-Compromís per Cabanes

Units pel Poble-Compromís ha estat  la primera candidatura que s’ha enregistrar davant la Junta Electoral de Zona de Castelló per al municipi de Cabanes.

Un total de 18 persones de tot el terme municipal ( Cabanes, La Ribera, Torre la Sal, Borseral, i zones disseminades), amb ganes, energia i valentia per intentar canviar a millor el futur de tot el poble.  Des d’Units pel Poble-Compromís s’aspira a aconseguir la confiança de la majoria dels veïns i veïnes per obrir una nova etapa a l’ajuntament de transparència, honestedat, participació, diàleg, consens, i entusiasme per millorar el poble.

Units pel Poble-Compromís en breu publicarà les principals propostes electorals.

 

 1. Soledad Segarra Mulet
 2. Carles Mulet Garcia
 3.  Dolores Torreblanca Garcés
 4. Diego Noel Català
 5. Hermi Vidal Guimerà
 6. Ernest Soldevila Mulet
 7. Mercé Amer Collado
 8. Miguel Ángel López Navarro
 9. Bibiana Manzano Salvador
 10. Ángel Garcés Monfort
 11. Andrés Siurana Collado
 12. Nacho Julve Valls
 13. Maria José Valls Esteve
 14.  Pilar Valls Escuriola
 15. David Serrano Blasco
 16. Brigitte  Votron
 17.  Carmela Martínez Ródenas
 18.  José Maria Anés Moreno