Cabanes celebrarà el ple de canvi de govern el proper dissabte dia 28.

cabanes-2Cabanes a 26 de maig de 2016. El proper dissabte dia 28 a les 11 del matí, es celebrarà el plenari extraordinari en el qual s’ha de triar alcalde o alcaldessa del municipi de Cabanes, després de la renúncia al càrrec oficialitzada el passat dia 11 per Estrella Borràs, del PP.

            Ara, després del pacte del progrés entre Units pel Poble-Compromís i PSPV-PSOE, que sumen majoria absoluta, serà la candidata socialista, Virginia Martí, qui ocuparà a partir del dissabte l’alcaldia durant any i mig, sent després substituida en el càrrec per la candidata d’Units, Soledat Segarra.

            Aquest ple d’investidura s’ha vingut postergant i incomplint el termini de 10 dies des de renuncia de Borrás, perquè la Junta Electoral Central no havia remés encara a l’ajuntament la credencial de la nova regidora del PP que passarà a formar part de la corporació i assumirà el càrrec el pròxim dissabte, prèviament a la votació de la tria de l’alcaldessa.

            El nou equip de govern ja ha anat assumint competències i obligacions fins i tot abans del canvi de l’alcaldia, davant la paràlisi absoluta i deixadesa de funcions per part del PP; esdeveniments imminents com les festes de Sant Pere dels nuclis de la Ribera de Cabanes, estaven pràcticament sense fer cap tràmit i ha hagut d’estar el nou equip qui ha assumit les gestions abans d’hora per evitar el caos que es podria generar. Al mateix nivell del que ha passat amb la descoordinació que ha vingut tenint el municipi amb la resta de pobles afectats amb la lluita contra la plaga dels mosquits, on s’ha començat a treballar conjuntament amb els municipis veïns.

            Durant esta vesprada de dijous, els integrants del nou equip acabaran de perfilar el pla de treball que pensen emprendre a partir del mateix dissabte, calendaritzant les urgències ineludibles després de la paràlisi de l’ajuntament, entre les quals destaca la urgència d’elaborar i aprovar un pressupostos municipals per a 2016.

 

Cabanes celebrará el pleno de cambio de gobierno el próximo sábado día 28.

Cabanes a 26 de mayo de 2016. El próximo sábado día 28 a las 11 de la mañana, se celebrará el pleno extraordinario en el cual se tiene que elegir alcalde o alcaldesa del municipio de Cabanes, después de la renuncia al cargo oficializada el pasado día 11 por Estrella Borrás, del PP.
Ahora, después del pacto del progreso entre Units pel Poble-Compromís y PSPV-PSOE, que suman mayoría absoluta, será la candidata socialista, Virginia Martí, quien ocupará a partir del sábado la alcaldía durante año y medio, siendo después substituida en el cargo por la candidata de Units, Soledat Segarra.
Este pleno de investidura se ha venido postergando e incumpliendo el plazo de 10 días desde renuncia de Borrás, porque la Junta Electoral Central no había remitido todavía al ayuntamiento la credencial de la nueva concejal del PP que pasará a formar parte de la corporación y asumirá el cargo el próximo sábado, previamente a la votación de la elección de la alcaldesa.
El nuevo equipo de gobierno ya ha ido asumiendo competencias y obligaciones incluso antes del cambio de la alcaldía, ante la parálisis absoluta y dejadez de funciones por parte del PP; acontecimientos inminentes como las fiestas de Sant Pere de los núcleos de la Ribera de Cabanes, estaban prácticamente sin hacer ningún trámite y ha tenido que ser el nuevo equipo quien haya asumido las gestiones antes de tiempo para evitar el caos que se podría generar. Al mismo nivel de lo que ha pasado con la descoordinación que ha venido teniendo el municipio con el resto de pueblos afectados con la lucha contra la plaga de los mosquitos, donde se ha empezado a trabajar conjuntamente con los ayuntamientos vecinos.
Durante esta tarde de jueves, los integrantes del nuevo equipo acabarán de perfilar el plan de trabajo que piensan emprender a partir del mismo sábado, calendarizando las urgencias ineludibles después de la parálisis del ayuntamiento, entre las cuales destaca la urgencia de elaborar y aprobar un presupuestos municipales para 2016.

Units-Compromís i PSPV avancen en la configuració del govern de progrés per a Cabanes.

cabanes4

Cabanes a 19 de maig de 2016. Els tres regidors d’Units pel Poble-Compromís i les tres del PSPV-PSOE van tindre anit el primer encontre formal per tractar els punts pendents del pacte de progrés per al municipi de Cabanes.

A hores d’ara s’està a esperes  de que l’alcalde en funcions puga convocar el ple d’investidura, on la data exacta depèn sembla ser, del fet que la Junta Electora emeta la credencial de la nova regidora del PP que ha d’assumir el càrrec ( segons el ROF des de dimecres passat en el qual es va notificar al plenari la renúncia, hi ha 10 dies hàbils per convocar el plenari, i tenint en compte que dilluns era festa local, tindria fins dijous que ve per convocar-lo).

L’acord concreta que el PSOE tindrà alcaldia un total de 19 mesos, des de maig de 2016 a octubre de 2017, mes en el qual es presentarà renúncia i s’assumirà alcaldia per Units que tindrà igualment alcaldia 19 mesos des de novembre de 2017 fins eleccions de maig de 2019. Durant l’alcaldia del PSPV Units tindrà la primera tinència d’alcaldia, i durant l’alcaldia d’Units la tindrà PSPV.

El pacte preveu que Units tindrà durant tot el mandat la segon tinença d’alcaldia i PSOE la tercera, que serà tinent d’alcalde la Ribera. Units proposa tindre les regidories d’Urbanisme i Medi Ambient, Cultura i Patrimoni i Foment de l’Ocupació i Formació.  I PSPV Hisenda, Festes, Infraestructures, Serveis Socials, Turisme,  Esports, Educació i Associacions. Les regidories seran estables mentre dure la legislatura independent del canvi en l’alcaldia pactada.

L’alcaldia en els dos períodes delegarà en la Junta de Govern la major part de les competències. I es proposarà dotar als plenaris de més periodicitat ordinària, sempre en horari en el qual la gent puga assistir i regular el facilitar la participació veïnal en ells.

La sintonia ahir va ser total entre les dos formacions, on es va destacar la necessitat de treballar com un equip cohesionat, amb transversalitat absoluta l’adopció de decisions i en la tasca de les regidories. I es va fer una anàlisi de les prioritats per al municipi, on la negligent gestió del PP ha produït que no s’haja presentat encara al plenari un pressupost per a 2016, fet que ha paralitzat l’activitat municipal i també els ajuts a les associacions locals.

Un cop materialitzat el pacte de govern, es calendaritzarà els  de terminis per intentar complir les propostes programàtiques de les dos formacions, i de les prioritats ineludibles de l’ajuntament després d’un any de paràlisi i inacció per part del PP.

Units-Compromís y PSPV avanzan en la configuración del gobierno de progreso para Cabanes.

Cabanes a 19 de mayo de 2016. Los tres concejales  de Units pel Poble-Compromís y las tres del PSPV-PSOE tuvieron anoche el primer encuentro formal para abordar los puntos pendientes  en el pacto de progreso para el municipio de Cabanes.

En estos momentos se está a esperas de que el alcalde en funciones pueda convocar el pleno de investidura, que a estas alturas depende,  parece ser del hecho que la Junta Electora emita la credencial de la nueva concejal del PP que tiene que asumir el cargo (según el ROF desde el pasado miércoles en el cual se notificó al pleno la renuncia, hay 10 días hábiles para convocar el pleno, y teniendo en cuenta que el lunes era festivo local tendría hasta el próximo jueves para poder convocarlo).

El acuerdo concreta que el PSOE tendrá alcaldía un total de 19 meses, desde mayo de 2016 a octubre de 2017, mes en el cual se presentará renuncia y se asumirá alcaldía por Units que tendrá igualmente alcaldía 19 meses desde noviembre de 2017 hasta elecciones de mayo de 2019. Durante la alcaldía del PSPV Units tendrá la primera tenencia de alcaldía, y durante la alcaldía de Units la tendrá PSPV.
El pacto prevé que Units tendrá durante todo el mandato la segunda tenencia de alcaldía y PSOE la tercera, que será teniente de alcalde la Ribera. Units propone tener las concejalías de Urbanismo y Medio ambiente, Cultura y Patrimonio y Fomento del Empleo y Formación. Y PSPV Hacienda, Fiestas, Infraestructuras, Servicios Sociales, Turismo, Deportes, Educación y Asociaciones. Las concejalías serán estables mientras dure la legislatura independiente del cambio en la alcaldía pactada.

La alcaldía en los dos periodos delegará en la Junta de Gobierno la mayor parte de las competencias. Y se propondrá dotar a los plenos de más periodicidad ordinaria, siempre en horario en el cual la gente pueda asistir y regular el facilitar la participación vecinal en ellos.

La sintonía ayer fue total entre las dos formaciones, donde se destacó la necesidad de trabajar como un equipo cohesionado, con transversalidad absoluta la adopción de decisiones y en la tarea de las concejalías. Y se hizo un análisis de las prioridades para el municipio, donde la negligente gestión del PP ha producido que no se haya presentado todavía al pleno un presupuesto para 2016, hecho que ha paralizado la actividad municipal y también las ayudas a las asociaciones locales.

Una vez materializado el pacto de gobierno, se calendarizará los  plazos para intentar cumplir las propuestas programáticas de las dos formaciones, y de las prioridades ineludibles del ayuntamiento después de un año de parálisis e inacción por parte del PP.

 

Moliner incompleix des de juliol de 2014 retirar la tanca junt a l’esglèsia fortificada d’Albalat a la Ribera de Cabanes

 

albalt albalat2En el ple de la Diputació Provincial de Castelló, de 17 de juliol 2014 , a instàncies del grup municipal d’Units pel Poble-Compromís, sent aleshores  diputat provincial Enric Nomdedéu, es traslladava al plenari d’aquest organisme una petició per exigir a la Diputació la retirada del panell que es mantenia des de 2010, sobre el mur lateral i més visible de l’església gòtica o ermita fortificada d’Albalat, al terme municipal de Cabanes, en aquell plenari, el president de la Diputació es va comprometre a fer efectiva esta retirada.

Han passat anys des d’aquella promesa i s’ha reiterat la petició, però la Diputació  continua mantenint el panell les obres de pavimentació del “camí de l’ermita”, inclòs en dos anys successius ( dues fases), en els Plans Provincials d’Obres i Serveis de Competència Municipal, de la Diputació Provincial de Castelló, es veu que la promesa del president de la DIputació era completament atemporal, i no li preocupa el més mínim que es tape bona part de la visió d’un edifici històric únic en la comarca.

Aquest monument del segle XIII, és sense cap dubte l’edifici més antic en peus en tot el terme municipal ( religiós o civil ), una veritable joia arquitectònica inclosa en les edificacions de defensa de la costa, i que forma un conjunt amb les quatre torres vigies medievals de la Ribera) , a pesar d’això, continua en l’oblit; a pesar de ser un Bé d’Interés Cultural, no compta amb cap règim de visites com obliga la llei de Patrimoni Cultural Valencià, i les obres de millora dels accessos i l’entorn van ser positives, però a hores d’ara, i anys després, continua el panell d’anunci de les obres impedint una visió completa de tot el monument, i de fet, tapa la visió des del punt d’accés més habitual .

Reiterem que no té cap sentit mantindre aquest cartell d’anunci d’obres ubicat i tapant part de la façana lateral de l’immoble ( justament, la part més visible, al donar cal camí principal d’accés a l’ermita i les restes del Castell d’Albaltat; aquest cartell, a més de no tindre cap sentit en el seu dia ( diners públics gastats per anunciar arreglar un camí!,) encara el té menys avui en dia, algú s’imagina algun cartell d’estos, mantindre’l més de sis anys, en qualsevol altre monument de gran valor, tapant-lo?, òbviament, allò que s’hauria de fer és sol·licitar a la Diputació, la seua retirada i reaprofitament de l’estructura metàl·lica, per a coses més útils.

Ara s’ha traslladat de nou als diputats provincials de Compromís que recorden a Moliner el seu incompliment, i que medite respecte a aquest tipus de senyalització d’obres, i analitzar fins quin punt és necessari efectuar aquesta despesa per informar del cost d’estes actuacions ( amb altres tipus de senyalitzacions menys espectaculars, o simplement anunciant-ho en els espais web, hi hauria de sobra), i després, tindre un protocol per a retirar aquestes senyalitzacions quan ja no fan cap falta

Cabanes: Units presenta moció per rebaixar al 50% el salari de l’alcaldessa per deixadesa de funcions.

DSC_6684Des del grup municipal de Units pel Poble-Compromís a Cabanes, s’ha traslladat al ple una proposta per rebaixar el salari al 50% de l’alcaldessa, que cobra 2400, per una constant deixadesa de funcions i gestió irresponsable.

En correspondre-li al ple aquesta decisió, el vot de la resta de grups, on el PP no té majoria, serà determinant per permetre o no aprovar aquesta moció. Aquesta moció planteja la mesura de manera transitòria, deixant clar que el ple podria acordar pujar-li-ho de nou en cas de canviar d’actitud, o rebaixar-ho encara més. .

MOCIÓ PER REGULAR SALARIS DE L’ALCALDIA

És una competència del ple de l’ajuntament l’assignació de salaris als càrrecs públics.
En l’actual legislatura, es va aprovar mantenir als regidors de l’equip de govern l’assignació que tenien durant la passada legislatura, sent la més important la de l’alcaldessa amb 2400 euros mensualment.

Aquesta decisió la prenem els grups de l’oposició donant un vot de confiança esperant que aquesta nova etapa s’intentaria governar buscant consensos, diàleg, i respectant les propostes de l’oposició.

Hem vist en aquests mesos com la dedicació de l’alcaldia no ha estat a l’altura del salari que se li ha assignat; la falta de dedicació en temps i esforç ha estat una queixa constant que ens han traslladat els veïns.
S’ha fet una deixadesa de funcions alarmant; sense complir amb les obligacions bàsiques del càrrec d’alcalde, com per exemple, la de presentar uns pressupostos municipals al ple, malgrat estar elaborats pels tècnics.
No s’ha respectat la voluntat dels representants del poble en bloquejar el compliment de les mocions aprovades per la majoria del ple. La situació de desgovern que sentim els veïns, demostren que qui ostenta l’alcaldia no es mereix ara com ara aquest salari.
per tot això es proposa al ple de Cabanes:
PRIMER: L’ajuntament en ple acorda reduir a un 50% el salari brut de l’alcaldessa de manera transitòria fins que el ple crega que per la seva tasca i dedicació es mereixca ampliar-ho, o fins i tot reduir-ho. Per fer possible aquest canvi, se sol·licita a la secretaria fer les operacions comptables i de tramitació necessàries de manera urgent per fer efectiu ja aquest canvi.

 

 

Cabanes: Units presenta moción para rebajar al 50% el salario de la alcaldesa por dejadez de funciones.

 

Desde el grupo municipal de Units pel Poble-Compromís en Cabanes, se ha trasladado al pleno una propuesta para rebajar el salario al 50% de la alcaldesa, que cobra 2400, por una constante dejadez de funciones y gestión irresponsable.

 

Al corresponderle al pleno esta decisión, el voto del resto de grupos, donde el PP no tiene mayoría, será determinante para permitir o no aprobar esta moción. Esta moción plantea la medida de manera transitoria, dejando claro que el pleno podría acordar subírselo de nuevo en caso de cambiar de actitud, o rebajarlo todavía más.

 

 

MOCIÓN PARA REGULAR SALARIOS DE La ALCALDÍA

 

Es una competencia del pleno del ayuntamiento la asignación de salarios a los cargos públicos.

En la actual legislatura, se aprobó mantener a los concejales del equipo de gobierno la asignación que tenían durante la pasada legislatura, siendo la más importante la de la alcaldesa con 2400 euros mensualmente.

Esa decisión la tomamos los grupos de la oposición dando un voto de confianza esperando que esta nueva etapa se intentaría gobernar buscando consensos, diálogo, y respetando las propuestas de la oposición.

Hemos visto en estos meses como la dedicación de la alcaldía no ha estado a la altura del salario que se le ha asignado; la falta de dedicación en tiempo y esfuerzo ha sido una queja constante que nos han trasladado los vecinos.

Se ha hecho una dejadez de funciones alarmante; sin cumplir con las obligaciones básicas del cargo de alcalde, como por ejemplo, la de presentar unos presupuestos municipales al pleno, a pesar de estar elaborados por los técnicos.

No se ha respetado la voluntad de los representantes del pueblo al bloquear el cumplimiento de las mociones aprobadas por la mayoría del pleno.

La situación de desgobierno que sentimos los vecinos, demuestran que quién ostenta la alcaldía no se merece hoy por hoy ese salario.

 

por todo esto se propone al pleno de Cabanes:

 

PRIMERO: El ayuntamiento en pleno acuerda reducir a un 50% el salario bruto de la alcaldesa de manera transitoria hasta que el pleno cree que por su tarea y dedicación se merezca ampliarlo, o incluso reducirlo. Para hacer posible ese cambio, se solicita a la secretaría hacer las operaciones contables y de tramitación necesarias de manera urgente para hacer efectivo ya ese cambio.

Units pel Poble-Compromís presenta per oficialitzar la cessió del Castell de Miravet i començar la seua recuperació

 

Cabanes, a 04 de maig de 2016. El Grup Municipal d’Units pel Poble-Compromís a Cabanes, ha presentat una nova proposta al plenari per desbloquejar la situació d’inacció que es va arrossegant des de 2012, quan el PP es va negar  a aprovar una proposta per intentar recuperar el Castell de Miravet, en greu risc de desaparició.

Des d’aleshores, a pesar de l’oferiment del propietari en cedir gratuïtament l’immoble, s’ha viscut una paràlisi en aquesta proposta.

A finals de 2011 es denunciava davant del ple una notable pèrdua de diferents peces de maçoneria de la part superior del llenç de la torre de l’homenatge, problema que ve aparellat amb el fissurament de tota la façana i que afectava de manera directa a l’estabilitat de les parts que resten en peu. Un arquitecte local posava en coneixement aquests signes de deteriorament que s’havien agreujat en la visita feta en poc més d’un any, cosa que fa pensar que si en 21 mesos s’ha ensorrat una part important de la torre de l’homenatge (part més representativa del castell) i que aquesta ha quedat seriosament danyada, es qüestió de mesos que es produisca un col·lapse major.

La moció presentada ara fa un repàs cronològic dels fets:

– En desembre de 2011 vam presentar nova moció davant l’alarmant estat de ruïna en el qual es troba el Castell de Miravet.

– Arran aquella moció es va comunicar a la Conselleria competent aquesta situació ( 25/01/2012)

– En data 07/02/2012 la conselleria sol·licita a l’ajuntament les dades del propietari.

– En febrer de 2012, l’ajuntament rep escrit del propietari de l’immoble en el qual cedeix gratuïtament al municipi o a organisme competent els drets que puguera tindre sobre les ruïnes de l’antic poblat de Miravet.

– En març d’aquell any la Direcció General de la Conselleria sol·licitat informe sobre l’estat de l’immoble i mesures a adoptar, i l’ajuntament remet un informe del tècnic municipal.

– En març de 2012 hi ha una vista d’Inspecció dels tècnics de patrimoni de la Conselleria al castell. Entra altres conclusions es destaca la necessitat de millorar els accessos per tal de poder fer qualsevol obra de conservació.

Des d’aleshores, res més s’ha fet, a pesar de ser un tema que ix en cada plenari ordinari, on fins ara des de l’equip de govern s’havia estat bloquejant sense donar cap pas amb l’excusa de que no es tenia clar qui era realment el propietari. En els darrers plenaris s’ha informat que es té clar ja que el propietari és qui efectivament es sabia, i qui va cedir l’immoble.

Per tot això, des d’Units pel Poble-Compromís s’ha proposat :

PRIMER: Iniciar de manera urgent els tràmits per signar un conveni entre l’actual propietari i l’ajuntament per fer efectiva la cessió gratuïta del poblat del castell de Miravet a l’ajuntament de Cabanes.

SEGON: Iniciar de manera urgent des de l’Ajuntament els tràmits amb la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural  per demanar la millora dels accessos al recinte.

TERCER: Iniciar els tràmits des de l’Ajuntament per redactar el Pla Director del Castell de Miravet, amb la finalitat de planificar en un futur intervencions de tipus patrimonial i de posterior posada en valor.

QUART: Demanar l’assessorament pertinent als tècnics de Patrimoni de la Direcció Territorial de Cultura de Castelló.

Importància del Castell de Miravet: El conjunt del Castell de Miravet es troba sota la protecció de la Declaració genèrica del Decret de 22 d’abril de 1949, i la Llei 16/1985 sobre el Patrimoni Històric Espanyol, i passa a considerar-se Bé d’Interés Cultural en base a allò establert en la Disposició Addicional Primera de la Llei de Patrimoni Cultural Valencià (Llei 4/1998) de la GV, segon la qual aquests immobles; castells, torres defensives i altres construccions fortificades, passen a ser declarades BIC.

D’aquest conjunt arquitectònic es té les primeres referències històriques a l’any 1091, quan és conquerit temporalment pel Cid, al seus habitants; els musulmans.

És Alfons II qui en 1178 promet al bisbat de Tortosa la concessió de la futura ‘‘tinença de Miravet’’, un cop siga conquerida la comarca, fent-se efectiva la mateixa amb la caiguda en 1233 de Borriana. El Castell passarà a ser l’epicentre de la Tinença de Miravet, a partir de la qual el bisbe tortosí Ponç de Torrellas repobla tot el territori del que avui són el termes municipals de Cabanes, Benlloc i Torreblanca,

És a partir del XVI quan el castell i les zones del voltant es van despoblant .Poc a poc, el despoblament van anar arruïnant aquest conjunt arquitectònic de gran vàlua adaptat a l’abrupta geografia de la muntanya, tot i que encara es poden contemplar la torre de l’homenatge, els seus distints recintes emmurallats, portes, torres, murs i arcs, aljubs, edificacions de tot tipus com ara les ruïnes del poblat que hi havia dins dels propis murs o l’església de Sant Martí i Sant Bartomeu fora de les antigues muralles.

Aquestes restes, a més del valor sentimental que tenen a tota la comarca, disposen d’unes característiques arquitectòniques i històriques de gran interès, per conèixer i posar en valor els castells d’origen musulmà repoblats pels cristians i les seues transformacions al llarg de la història

La recuperació del mateix encara és un fet possible, ja que, tot i l’estat de ruïna, n’és recuperable la pràctica totalitat del conjunt si hi ha una voluntat d’aconseguir-ho per mitjà d’un pla integral de restauració de tot el conjunt arquitectònic. La restauració del mateix, evitaria la seua desaparició a mitjà termini, i seria un legat impressionant per les generacions futures, a més d’un al·licient impagable per potenciar el turisme d’aquest indret.

Legislació aplicable :

Llei 4/1998, d’11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià. Article 5. Col·laboració dels particulars.

  1. Els propietaris i posseïdors de béns del patrimoni cultural valencià ( bic i brl) han de custodiar-los i conservar-los adequadament a fi d’assegurar el manteniment dels seus valors culturals i evitar la seua pèrdua, destrucció o deteriorament.
  2. Qualsevol que tinguera coneixement del perill de destrucció, deteriorament o pertorbació en la seua funció social d’un bé del patrimoni cultural, o de la consumació de tals fets, haurà de comunicar-ho immediatament a l’administració de la Generalitat o a l’Ajuntament corresponent, els que adoptaran sense dilació les mesures procedents en compliment de la present Llei.
  3. Totes les persones físiques i jurídiques estan legitimades per a exigir el compliment d’esta Llei davant de les administracions públiques de la Comunitat Valenciana. La legitimació per a l’exercici d’accions davant dels tribunals de justícia es regirà per la legislació de l’Estat.

Artículo 18. Obligaciones de los titulares.

  1. Los propietarios y poseedores por cualquier título de bienes incluidos en el Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano están obligados a conservarlos y a mantener la integridad de su valor cultural.

Artículo 40. Ruina.

  1. Si, pese a lo dispuesto en el artículo 18 de esta Ley, llegara a incoarse expediente para la declaración de la situación legal de ruina de un inmueble declarado de interés cultural, la conselleria competente en materia de cultura intervendrá como interesada en dicho expediente, cuya incoación deberá serle notificada. El expediente deberá ser también sometido a información pública por plazo de un mes a fin de hacer posible el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5.3 de esta Ley.

La incoación del expediente podrá dar lugar a la expropiación del inmueble en los términos establecidos en el artículo 21.

Units pel Poble-Compromís presenta para oficializar la cesión del Castillo de Miravet y empezar su recuperación 

Cabanes, a 04 de mayo de 2016. El Grupo Municipal de Units pel Poble-Compromís en Cabanes, ha presentado una nueva propuesta para el próximo pleno,  para desbloquear la situación de inacción que se va arrastrando desde 2012, cuando el PP se negó a aprobar una propuesta para intentar recuperar el Castillo de Miravet, en grave riesgo de desaparición.

Desde entonces, a pesar del ofrecimiento del propietario en ceder gratuitamente el inmueble, se ha vivido una parálisis en esta propuesta.

A finales de 2011 se denunciaba ante el pleno una notable pérdida de diferentes piezas de masonería de la parte superior del lienzo de la torre del homenaje, problema que viene emparejado con la fisura de toda la fachada y que afectaba de manera directa a la estabilidad de las partes que restan en pie. Un arquitecto local ponía en conocimiento estos signos de deterioro que se habían agravado en la visita hecha en poco más de un año, cosa que hace pensar que si en 21 meses se ha hundido una parte importante de la torre del homenaje (parte más representativa del castillo) y que esta ha quedado seriamente dañada, se cuestión de meses que se produzca un colapso mayor.

La moción presentada ahora hace un repaso cronológico de los hechos: 

– En diciembre de 2011 presentamos nueva moción ante el alarmante estado de ruina en el cual se encuentra el Castillo de Miravet.

– A partir de  aquella moción se comunicó a la Conselleria competente esta situación ( 25/01/2012)

– En fecha 07/02/2012 la Conselleria solicita en el ayuntamiento los datos del propietario.
– En febrero de 2012, el ayuntamiento recibe escrito del propietario del inmueble en el cual cede gratuitamente al municipio o a organismo competente los derechos que pudiera tener sobre las ruinas del antiguo poblado de Miravet.

– En marzo de aquel año la Dirección general de la Conselleria solicitando  informe sobre el estado del inmueble y medidas a adoptar, y el ayuntamiento remite un informe del técnico municipal.

– En marzo de 2012 hay una vista de Inspección de los técnicos de patrimonio de la Conselleria al castillo. Entra otras conclusiones se destaca la necesidad de mejorar los accesos para poder hacer cualquier obra de conservación.

Desde entonces, nada más se ha hecho, a pesar de ser un tema que sale en cada pleno ordinario, donde hasta ahora desde el equipo de gobierno se había estado bloqueando sin dar ningún paso con la excusa de que no se tenía claro quién era realmente el propietario. En los últimos plenos se ha informado que se tiene claro que es propietario quien efectivamente se sabía, y quien cedió el inmueble.

Por todo esto, desde Units pel Poble-Compromís se ha propuesto :

PRIMERO: Iniciar de manera urgente los trámites para firmar un convenio entre el actual propietario y el ayuntamiento para hacer efectiva la cesión gratuita del poblado del castillo de Miravet al ayuntamiento de Cabanes.

SEGUNDO: Iniciar de manera urgente desde el Ayuntamiento los trámites con la Conselleria de Agricultura, Medio ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural para pedir la mejora de los accesos al recinto.

TERCERO: Iniciar los trámites desde el Ayuntamiento para redactar el Plan Director del Castillo de Miravet, con el fin de planificar en un futuro intervenciones de tipo patrimonial y de posterior puesta en valor.

QUART: Pedir el asesoramiento pertinente a los técnicos de Patrimonio de la Dirección territorial de Cultura de Castelló.


Importancia del Castillo de Miravet
: El conjunto del Castillo de Miravet se encuentra bajo la protección de la Declaración genérica del Decreto de 22 de abril de 1949, y la Ley 16/1985 sobre el Patrimonio Histórico Español, y pasa a considerarse Bien de Interés Cultural en base a aquello establecido en la Disposición Adicional Primera de la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano (Ley 4/1998) de la GV, segundo la cual estos inmuebles; castillos, torres defensivas y otras construcciones fortificadas, pasan a ser declaradas BIC.

De este conjunto arquitectónico se tiene las primeras referencias históricas en 1091, cuando es conquistado temporalmente por Cid, al suyos habitantes; los musulmanes.
Es Alfons II quién en 1178 promete al obispado de Tortosa la concesión de la futura ‘‘tenencia de Miravet’’, un golpe sea conquistada la comarca, haciéndose efectiva la misma con la caída en 1233 de Borriana. El Castillo pasará a ser el epicentro de la Tenencia de Miravet, a partir de la cual el obispo de Tortosa, Ponç de Torrellas repuebla todo el territorio del que hoy son el términos municipales de Cabanes, Benlloc y Torreblanca,

Es a partir del XVI cuando el castillo y las zonas de alrededor se van despoblando .Poco a poco, el despoblamiento fueron arruinando este conjunto arquitectónico de gran valía adaptado a la abrupta geografía de la montaña, a pesar de que todavía se pueden contemplar la torre del homenaje, sus distintos recintos amurallados, puertas, torres, muros y arcos, aljibes, edificaciones de todo tipos como por ejemplo las ruinas del poblado que había dentro de los propios muros o la iglesia de Sant Martí y Sant Bartomeu fuera de las antiguas murallas.

Estos restos, además del valor sentimental que tienen en toda la comarca, disponen de unas características arquitectónicas e históricas de gran interés, para conocer y poner en valor los castillos de origen musulmán repoblados por los cristianos y sus transformaciones a lo largo de la historia

La recuperación del mismo todavía es un hecho posible, puesto que, todo y el estado de ruina, es recuperable la práctica totalidad del conjunto si hay una voluntad de conseguirlo por medio de un plan integral de restauración de todo el conjunto arquitectónico. La restauración del mismo, evitaría su desaparición a medio plazo, y sería un legado impresionante por las generaciones futuras, además de un aliciente impagable para potenciar el turismo de este lugar.