L’alcaldessa de Cabanes incompleix des de juliol de 2015 retirar les plaques de Carlos Fabra

placaAra que de nou el Consell ha demanat als municipis retirar les plaques on figuren els noms de polítics corruptes, es torna a posar d’actualitat el debat sobre la pervivència d’aquestes, i des del grup municipal d’Units pel Poble-Compromís s’ha volgut recordar que l’alcaldessa està incomplint des de juliol de 2015 el compliment d’una moció presentada pel grup de l’oposició, aprovada pel plenari amb el vot en contra del PP, que demanava aquesta retirada.

Des d’Units s’ha vingut reiterant en successius plenaris a l’alcaldia que complisca els acords plenaris, i aquesta es continua negant, per tant, emparant la corrupció.

Text de la moció aprovada

En Cabanes, almenys en tres llocs com l’aula de lectura (biblioteca) el poliesportiu, o el centre polifuncional de la Ribera apareixerien noms de delinqüents segons la justícia, com és el cas de Carlos Fabra, obres que havia finançat majoritàriament l’ajuntament i no la Diputació.  Aquestes plaques, se col·locaven sempre abans d’un període electoral.

La col·locació de plaques en les inauguracions, reformes o actuacions fetes per les administracions, on figura en la immensa majoria dels casos la data d’eixe acte, i els noms dels i les  polítiques que en eixe moment ostentaven el càrrec de representació escaient ( consellers i conselleres, president de la Generalitat, alcaldes i alcaldesses,…etc), a pesar de ser un costum, no deixa ser una espècie de patrimonialització en la figura d’una persona del que ha estat una actuació normal inclosa en les atribucions i obligacions del càrrec com gestor i gestora públic,  i pagada sempre amb diners de tots i totes , i no del polític o política de torn; atribuir-se mèrits i personals per un esforç col·lectiu, és més que qüestionable

A banda d’aixó, en casos con el de Carlos Fabra, expresident de la Diputació, condemnat per la justícia,  i tancat a la presó,  embruta el nostre poble amb plaques que no mereix, atribuït-se personalment el fer obres públiques pagades entre tots i totes, cosa que és insultant a la pròpia ciutadania.

L’ajuntament de Benlloch, a la Plana Alta, ha estat capdavanter en donar resposta a este fet i ha ordenat la retirada de totes aquelles plaques, on per exemple, apareguera el nom l’expresident de la Diputació, Carlos Fabra, o de l’ex conseller Rafael Blasco.

Per això es presenta la següent moció

 

Primer: L’ajuntament de Cabanes acorda  regular l’ús de la col·locació de plaques commemoratives de finalització d’obres pagades amb diners de tots i totes, evitant un atribució patrimonialista del gestor o la gestora política de torn.

Segon: L’ajuntament de Cabanes en ple insta a l’alcadia a retirar en un màxim de 15 dies totes les dependències públiques, aquelles plaques commemoratives on figure el nom de persones gestores o representats polítics condemnats per corrupció o frau a l’hisenda pública ( biblioteca, poliesportiu, centre polifuncional de la Ribera, o allò on apareguen polítics condemnats), Igualment, en es retirarien en el futur les plaques en el

Units presenta en Cabanes moció per alliberar l’AP7

 

​El grup municipal d’Units pel Poble-Compromís ha presentat esta moció. Amb aquesta mesura es podria eliminar la prohibició de desplaçar-se camions per la N340 entre Torreblanca i Nules, que ha generat la ruïna de comercos de la Ribera de Cabanes ​

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’autopista del Mediterrani o AP-7 és un eix que comunica tota la costa mediterrània des de la frontera amb França fins a Algesires. Els trams Tarragona-València i València-Alacant, la concessió dels quals correspon a Abertis (abans AUMAR), tenen com a data final prevista de la concessió el 31/12/2019, i el Govern ja ha anunciat, no confirmat, que no tenen previst renovar-la. Aquesta important via de comunicació discorre, en els seus trams Tarragona-València i València-Alacant, seguint un recorregut paral·lel a dues carreteres nacionals (N340 i N332) que, a voltes, travessen importants nuclis de població i que suporten una elevada densitat de trànsit de vehicles. Com a conseqüència d’açò s’incrementa la freqüència d’accidents en aquestes vies (recordem que, segons un estudi realitzat per RACE en 2006, en la N-340 es troba el tram de carretera més perillós d’Espanya) i es generen nombroses molèsties als veïns i veïnes d’aquestes poblacions. En canvi, des de l’inici de la crisi, els esmentats trams de l’AP-7 han experimentat una notable reducció de la intensitat de tràfics

En el cas de la N-340, aquesta és la principal artèria de comunicació gratuïta que uneix i comunica les Terres de l’Ebre ( sud de Catalunya) i el Maestrat (nord de Castelló), i atualment es troba totalment desfasada front les necessitats de circulació, ja que aquesta infraestructura va ser creada en els anys 50-60 però que avui dia està suportant la major part del transport de mercaderies per carretera de la costa mediterrània i desplaçaments privats, la qual cosa suposa una mitjana de 25.000 vehicles per dia. Aquest volum de tràfic en una carretera antiga, amb només un carril per sentit, travessant moltes poblacions, comporta un risc altíssim per a la seguretat vial.

Entitats veïnals d’aquestes comarques han xifrat en 515 els accidents amb ferits en la província de Castelló i 68 morts des de 2009. En les Terres de l’Ebre les dades no són millors; 66 morts en 5 anys, 17 dels quals el passat 2015.

D’altra banda, l’Estat segueix sense executar la prolongació de l’autovia A-7/CV10 des de l’aeroport de Castelló fins al Perelló (Tarragona) malgrat haver aprovat en 2013 l’estudi informatiu del traçat de l’alternativa interior a la N-340, la qual cosa agreuja la seua situació de perillositat.

Aquest problema es repeteix igualment en l’esmentada N332; i davant açò, sempre, l’alternativa que es proposa per part de l’administració consisteix en fer nous vials, a desdoblegar existents, i en definitiva, continuar malgastant els diners públics, i destrossant el territori; açò mentre la principal excusa per a no voler recuperar l’AP7 és l’alt cost que generaria el pagar els drets a l’empresa concessionària pel lucre cessant; mai s’han aportat dades sobre què seria més onerós econòmicament, si la construcció de noves infraestructures o aquest rescat ( que faria innecessàries a les primeres) i açò parlant solament en termes dineraris, ja que ecològics, o paisatgístics o a llarg termini no hi ha parangó possible.
Els conductors d’aquestes zones estem farts de pagar peatges a la concessionària de l’AP-7 i de veure com en altres zones de la península es construeixen autovies segures i les autopistes són rescatades, quan ací porten dècades pagant, per la qual cosa la inversió està més que de sobres amortitzada.
La gratuïtat de l’AP7 és l’alternativa a l’elevada sinistralitat de la resta de carreteres saturades que tenim els valencians i valencianes. Aquesta és una actuació que es podria dur a terme immediatament, sense obres.

El passat 9 d’abril de 2014, el Ple de les Corts Valencianes van aprovar una proposició no de llei per a recolzar el no prorrogar en el 2019 la concessió d’aquesta autopista entre Tarragona i Alacant, malgrat l’advertiment de la llavors consellera d’Infraestructures sobre la possibilitat d’establir algun tipus de cànon o pel seu ús a partir de la finalització de la concessió.
Algunes poblacions van pagar ja durant la seua construcció un preu altíssim, per un impacte enorme sobre el seu territori que va limitar el seu desenvolupament, afectant dràsticament a béns públics i privats de forma irreversible. Amb el temps, s’ha convertit en el símbol més evident de la discriminació de l’Estat Espanyol cap al poble valencià, condemnant-lo a pagar i tornar a pagar durant dècades per a poder desplaçar-se, mentre en altres comunitats autònomes s’han construït autovies gratuïtes, amb la suma ara del rescat d’algunes autopistes radials deficitàries, també amb els diners de tots els ciutadans i ciutadanes de l’estat .
Malgrat haver-se pagat fins a la sacietat, es van realitzar insultants pròrrogues a la concessionària pels governs d’UCD (1982), PSOE (1986) i PP (1997), la qual cosa ha suposat una càrrega econòmica per a la ciutadania valenciana i una espècie d’impost encobert per a les nostres empreses, com han demostrat nombrosos estudis.
La data suposada de 2019 és intolerable, i urgeix ja la liberalització immediata (especialment en el Baix Maestrat, la Plana, la Safor i la Marina) donada l’elevada intensitat de tràfic i l’alta sinistralitat de les carreteres nacionals que discorren paral·leles a aquesta autopista per les comarques abans esmentades o que travessen poblacions on no s’ha realitzat el desdoblament de la carretera nacional, de manera que es puguen reduir les xifres de sinistralitat i alarmant mortalitat d’aquestes vies.
Proposta d’acord, l’ajuntament de Cabanes insta al Govern Central a :
– A liberalitzar de manera immediata, i sense esperar per fi de la concessió, de l’autopista de peatge AP-7 Tarragona i Alacant, amb especial urgència en aquells trams on puga actuar de ronda de circumval·lació .
– A que garantisca que una vegada liberalitzada, no s’aplicarà cap tipus de nou cànon o càrrega cap als seus usuaris.
– A no realitzar tots els tràmits normatius i administratius necessaris per a no prorrogar la gestió de l’AP-7 i garantir la seua gratuïtat una vegada transferida aquesta gestió.
A no projectar en el territori valencià cap altre tipus d’infraestructura de peatge

 

Sindicatura de Greuges dóna raó a Units i reconeix alcaldia infringeix legalitat al vetar mocions

 

 

 

La Sindicatura de Greuges del PV ha donat la raó al grup municipal d’Units pel Poble-Compromís, davant la vulneració de drets fonamentals que s’ha fet per part de l’alcaldia al rebutjar incloure en l’ordre del dia dels plens ordinaris mocions presentades per l’oposició a l’interpretar que instar a altres administracions, com es demanava en elles, no eren competència del plenari.

Ara, el defensor del poble valencià dóna la raó a l’oposició i estira les orelles a l’alcaldia.

 

El dèficit democràtic del PP local i el nul respecte a l’ajuntament fa que no sols s’haja violat el dret dels regidors a presentar propostes, sinó que després les mocions que s’aproven pel ple, no es compleixen per l’alcaldia.

Cabanes: Units pel Poble espera solucionar la situació d’abandó dels veïns de Torre la sal amb el ple extraordinari de demà.

DSC_6684L’oposició convoca amb els seus vots ple extraordinari per a desbloquejar la situació del PAI

Demà a la 1 del matí tindrà lloc un ple extraordinari convocat per l’oposició, els tres regidors d’Units pel Poble-Compromís i les tres del PSOE, els quals s’han vist forçats a aquesta convocatòria després d’adquirir el compromisos amb els veïns afectats, i davant la paràlisi total de l’equip de govern que tant en aquesta problemàtica com amb la resta dels quals assolen el municipi i el seu terme municipal

Desenes de veïns o residents amb habitatge en el PAI Torre la Sal, als quals se’ls va permetre ocupar aquestes edificacions, amb llicències que es van donar de manera irregular, vénen denunciant el total abandó per part de l’empresa urbanitzadora i l’ajuntament.

L’urbanitzador actual del PAI és la mercantil Comercializadora Mediterrania de Viviendas  S.A. (COMERVI S.A.)una de les transformacions societàries de l’entramat de Marina d’Or, és la principal responsable de la situació d’abandó en què està el mateix, quant a la seua paralització respecte al seu desenvolupament i urbanització i respecte a l’estat de manteniment de les obres d’urbanització ja executades

El Tribunal Superior De Justícia ha dictat sentència, ja ferma, establint que les llicències d’edificació dels apartaments “Platja Ribera” són NUL·LES DE PLE DRET i els criteris de la sentència són aplicables a les altres llicències d’edificació concedides a la urbanitzadora quan les mateixes es van donar vulnerant els condicionants de desenvolupament establits per la Generalitat en l’aprovació del Pla parcial. A més es van donar llicències de primera ocupació sense que aquests condicionants s’hagueren complit i sense que s’hagueren rebut les obres d’urbanització, si més no parcialment.

Malgrat les queixes constants per part dels veïns, l’equip de govern no ha adoptat cap mesura per a solucionar els problemes d’inactivitat i per açò s’espera que s’ordene per part de l’ajuntament a Marina d’Or al fet que procedisca a executar els treballs de manteniment i jardineria dels vials i zones verdes parcs i jardins que estiguen ja urbanitzats i oberts a l’ús públic, en particular les efectuades en les Etapes 0 i 1, així com dels vials principals d’accés a la urbanització del Sector Torre la Sal i que en cas de no executar-les, les duga a terme l’ajuntament carregant després els costos a l’empresa.

Des d’Units també es veu prioritari que s’executen els treballs de solució  de problemes que va detectar l’enginyer de l’ajuntament, o que se solucione la problemàtica derivada de la possible inexecutabilitat de les garanties legalment establides aportades davant aquest Ajuntament. I atès que la mercantil es troba en situació de Concurs de Creditors, la qual cosa posa en perill de viabilitat l’execució de la programació i la urbanització, s’hauria de requerisca a l’Agent Urbanitzador perquè realitze una proposta de viabilitat convenientment justificada i garantida i que en cas de no aportar en termini i en les degudes condicions el sol·licitat, es considere en causa d’incompliment amb els efectes que açò comporta.

 

 

Cabanes: Units pel Poble espera solucionar la situación de abandono de los vecinos de Torre la sal con el pleno extraordinario de mañana

 

La oposición convoca con sus votos pleno extraordinario para desbloquear la situación del PAI

 

Mañana a la 1 de la mañana tendrá lugar un pleno extraordinario convocado por la oposición, los tres concejales de Units pel Poble-Compromís y las tres del PSOE, los cuales se han visto forzados a esta convocatoria después de adquirir el compromisos con los vecinos afectados, y ante la parálisis total del equipo de gobierno que tanto en esta problemática como con el resto de los que asolan el municipio y su término municipal

 

Decenas de vecinos o residentes con vivienda en el PAI Torre la Sal,  a los cuales se les permitió ocupar éstas edificaciones, con licencias que se dieron de manera irregular, vienen denunciando el total abandono por parte de la empresa urbanizadora y el ayuntamiento.

 

El  urbanizador actual del PAI es la mercantil Comercializadora Mediterránea de Viviendas S.A. (COMERVI S.A.)una de las transformaciones societarias del entramado de Marina d’Or,  es la principal responsable de  la situación de abandono en que está el mismo, en cuanto a su paralización respecto a su desarrollo y urbanización y respecto al estado de mantenimiento de las obras de urbanización ya ejecutadas

 

El Tribunal Superior De Justicia ha dictado sentencia, ya firme,  estableciendo que las licencias de edificación de los apartamentos “Playa Ribera” son NULAS DE PLENO DERECHO y los criterios de la sentencia son aplicables a las demás licencias de edificación concedidas a la urbanizadora en cuanto las mismas se dieron vulnerando los condicionantes de desarrollo establecidos por la Generalitat en la aprobación del Plan parcial. Además se dieron licencias de primera ocupación sin que dichos condicionantes se hubieran cumplido y sin que se hubieran recibido las obras de urbanización, siquiera parcialmente.

 

A pesar de las quejas constantes por parte de los vecinos, el  equipo de gobierno no ha adoptado ninguna medida para solucionar los problemas de inactividad y por eso se espera que se ordene por parte del ayuntamiento a Marina d’Or a  que proceda a ejecutar los trabajos de mantenimiento y jardinería de los viales y zonas verdes parques y jardines que estén ya urbanizados y abiertos al uso público, en particular las efectuadas en las Etapas 0 y 1, así como de los viales principales de acceso a la urbanización del Sector Torre la Sal y que  en caso de no ejecutarlas, las lleve a cargo el ayuntamiento cargando después los costes a la empresa.

 

Desde Units también se ve prioritario que se ejecuten los trabajos de subsanación de problemas que detectó el ingeniero del ayuntamiento, o que se solucione la problemática derivada de la posible inejecutabilidad de las garantías legalmente establecidas aportadas ante este Ayuntamiento.  Y dado que la mercantil se encuentra en situación de Concurso de Acreedores, lo cual pone en peligro de viabilidad la ejecución de la programación y la urbanización, se tendría que requiera al Agente Urbanizador para que realice una propuesta de viabilidad convenientemente justificada y garantizada y que en caso de no aportar en plazo y en las debidas condiciones lo solicitado, se considere en causa de incumplimiento con los efectos que ello comporta.

 

Units lamenta que Cabanes continue sense un pressupost municipal per a 2016  

 Cabanes a 6 de març de 2016. A pesar d’estar ja en el mes de març, no existeix data per celebrar cap comissió d’Hisenda ni cap plenari per aprovar els comptes municipals de 2016 per al poble de Cabanes.

            Fins ara, i ja entrats en 2016 des d’alcaldia es va donar sols un primer esborrany incomplet de la proposta de despeses per al present exercici, i es va excusar el no haver-ho fet en octubre de 2015, quan ja s’havia fet tota la faena per part dels tècnics municipals, per no haver-se pogut planificr l’alcaldessa a abordar els pressupostos.

 

            Per tant, es produeix una situació anòmala on s’està funcionant sense cap pressupostos, ni amb la pròrroga dels de l’any passat, ja que cap òrgan ha acordat això. El desgovern municipal aplega a tots els àmbits, i en gener ja es demanava explicacions al PP per aquesta situació absurda. Aleshores ja es denunciava que la pèrdua de la majoria absoluta per part del PP, on els regidors progressistes en són més que els conservadors, obliga que a els comptes que presente el PP compten amb l’abstenció o vot favorable de l’oposició, en cas contrari no poden prosperar.  I a pesar de ser conscient d’esta situació, des del PP s’ha paralitzat uns tràmits que s’haurien pogut dur a terme en octubre  i ara, ja en març Cabanes és un dels pocs municipis de les comarques de Castelló que no ha aprovat encara els seus pressupostos municipals.

 

A pesar del treball fet pels funcionaris municipals, esta situació atribuïble a l’equip de govern, aboca a no tindre temps per negociar en condicions entre els grups municipals els comptes, i també ha impossibilitat, un any més, el poder elaborar els mateixos de manera participativa per part de la població, com sí fan altres pobles de l’entorn.

El PP encara ha de convocar comissió informativa, que aquesta dictamine, que eleva a ple o no la proposta de pressupost, que s’aprove o no, que s’expose al públic de manera oficial, que es resolguen les al·legacions presentades. Si la intenció és de prorrogar els comptes de 2015, amb tot el que comporta, no s’entén el perquè no es dóna compte de la pretensió. Aquest desgovern en els pressupost, és un símptoma més de la manca de direcció política que pateix l’ajuntament