Units pel Poble-Compromís aposta de nou pels pressupostos participatius per a Cabanes

 

 

La candidatura d’Units pel Poble-Compromís, tornarà a apostar per obrir l’ajuntament a la participació ciutadana en totes les seus decisions, “ no sols és important el què volem fer, sinó com volem fer-ho, i volem governar amb la gent, que siguen partícips del dia a dia de tot el que passa a l’ajuntament del seu poble”

 

Units ha vingut presentant tots els anys propostes per instaurar els pressupostos participatius i altres mesures concretes

per millorar la implicació i participació ciutadana, que no ha prosperat per la negativa

 

Fins ara, les males pràctiques han comportat que els pressupostos municipals sempre són presentats a últim hora pel PP, tancats i sense opció a fer cap aportació a l’oposició; on totes les esmenes demanades sempre s’han votat en contra. Des d’Units s’ha posat com exemple  de municipi on es fan els comptes participatius, el veí poble de Benlloch.

 

 

Què són els pressupostos participatius:

El govern obert es basa fonamentalment en tres principis bàsics: transparència, col·laboració i participació. La participació ciutadana implica una nova forma de relacionar-se entre la ciutadania i els poders públics, on els primers, junt amb les associacions cíviques, s’impliquen tant en la formulació com en l’execució i el control de les polítiques públiques que fins ara havien estat controlades pels poders públics. En els darrers anys hi ha hagut una demanda més alta per part de la ciutadania d’intervenció directa en els governs. Exemple paradigmàtic d’això és l’eclosió del moviment 15M, un experiment de democràcia directa on centenars de milers de ciutadans de tot l’Estat reclamaven un aprofundiment democràtic, una nova forma de democràcia més directa. Cada volta tenim una ciutadania que vol, que exigeix ser informada, ser consultada i que vol decidir sobre les polítiques més enllà del vot cada quatre anys. La ciutadania reclama avançar a un model on la democràcia directa –la democràcia quotidiana– siga compatible amb la democràcia representativa que s’ha practicat fins ara. L’elecció democràtica dels representants no pot suposar un fre a la participació directa dels ciutadans en els assumptes públics, tal i com recull i garanteix l’article 23 de la Constitució Espanyola (Els ciutadans tenen dret a participar en els assumptes públicsdirectament o per mitjà de representants […]).

Però la participació ciutadana no és només beneficiosa per a la ciutadania, també ho és per als governants. S’estableixen relacions de complicitat amb la ciutadania, que al seu torn afavoreixen la implementació de les polítiques decidides entre ella i els governants.

En definitiva, amb la participació ciutadana s’eixampla el concepte de democràcia, ja que persegueix que els habitants d’un lloc siguen subjectes socials, amb més capacitat per a transformar el medi on viuen i on exerceixen un major control sobre els seus òrgans polítics, econòmics i administratius.

Una de les eines més importants que té la ciutadania en aquest àmbit són els pressupostos participatius, mitjançant els quals tots els veïns i veïnes poden participar en l’elaboració del pressupost públic municipal. Normalment es reconeix a Porto Alegre (Brasil) com la primera ciutat en aprovar esta metodologia a l’any 1989 i a partir d’aquell any s’ha anant estenent per moltes ciutats brasileres i de la resta del món. En l’actualitat més de 50 països els que apliquen aquesta metodologia, entre ells l’Estat espanyol i dins de l’Estat, a moltes ciutats valencianes (Elx, Alacant, Castelló…). De fet, Cabanes, no ha fet cap iniciativa per implementar els pressupostos participatius.

Normalment els processos participatius en els pressupostos han permès a la ciutadania triar una part del pressupost d’inversions, i de manera descentralitzada en el territori. L’objectiu principal és introduir un mecanisme de democràcia directa en la gestió pressupostària. D’aquesta manera la ciutadania no és una mera observadora de l’acció del govern i pot co-decidir una part del pressupost públic. Perquè qui millor que els veïns i veïnes d’un barri o districte per a saber quines són les infraestructures prioritàries?

Tenim al poble de costat un exemple clar de com és possible i positiu implicar als veïns en l’elaboració dels seus pressupostos; el cas de Benlloch