Cabanes,  s’inicia ara el requeriment per recuperar 18.000 € dels cobraments il·legals del PP, però es continua perdonant  137.573 €  

En juny de 2012, el Grup Municipal d’Units pel Poble-Compromís a Cabanes, es descobria que el PP, des de 2003, havia estat cobrantment il·legalment assigacions als seus regidors que la legislació no permet. Gràcies a aquella denúncia, es va poder acabar amb la pràctica que permetia al PP cobrar per assistència a òrgans ( plenaris, comissions i juntes de govern) i al mateix temps tindre un salari amb dedicació total o parcial.

            El PP en un primer moment va intentar apujar el sou a tots els seus regidors com a resposta, proposta que va quedar en suspens, i sols va demanar als regidors de l’actual legislatura tornen els diners cobrats il3legalment, sense demanar-li’ls, ni tant sols informar, als de les passades legislatures que havien estat cobrant del poble de manera il.legal. Continua llegint

Cabanes, es retira la injusta taxa que el PP va imposar en 2008 per expedir documents administratius

dibuixEl PP va imposar, de manera unilateral i amb el vot en contra de l’oposició, que va ser molt crítica amb la mateixa, una nova taxa municipal que cobrava als veïns per emetre documents administratius, documents que solen ser gratuïts en la majoria d’ajuntaments,

            Així, en PP va imposar que cada certificat del padró municipal que un veí necessitara, li costara 3 euros, comparar documents 0,5 cada un, fotocopies de documentació 0,10 euros, informes dels vigilants rurals 20 euros..etc. Segons ha recordat el regidor d’Units pel Poble-Compromís, Carles Mulet “en aquella data ja vam ser molt bel·ligerants amb aquesta imposició, perquè els i les  veïnes ja paguem per tindre eixos serveis, i els i les funcionàries ja tenen en les obligacions del seu salari emetre aquest documents o fer eixes gestions, per tant, s’estava fent repagar als veïns per uns serveis que ja estaven pagant, i tenien un clara intenció dissuasòria de per motius econòmics no demanar documentació que els podria ser útil, si aquesta no era netament necessària. Ja que no es tractava sols d’haver de pagar, sinó el trastorn de fer-ho per oficina bancària prèviament, i haver d’aportar a l’ajuntament el justificant de pagament” Continua llegint

Cabanes: l’electoralisme extrem al proposar a dos mesos d’eleccions modificar les taxes de residus i les  plusvàlues

pleno cabanesDurant els quasi quatre anys de legislatura, des del PP s’han rebutjat sistemàticament totes les mocions presentades per Units pel Poble-Compromís, on es demanava revisar els abusos que es produïen en l’IBI, l’IIVTNU (Plusvàlues), o la polèmica taxa de les escombraries ( basures), amb arguments peregrins i sense entrar en el fons de l’assumpte, des del PP sempre s’ha negat la possibilitat de modificar aquests impostos i taxes. Continua llegint