Querella contra l’alcadessa i arquitecte: des d’alcaldia intenten confondre a l’opinió pública amb informació falsa

 

 

Davant el comunicat d’ahir on des de l’alcaldia es volia rentar les mans i descarregar tota la responsabilitat damunt de l’arquitecte municipal per la querella presentada contra els dos per part de la Fiscalia i acceptada pel jutjat, cal fer una sèrie de matisacions.

La primera, és que des de l’alcaldia no se li ha obert cap expedient a l’arquitecte pels casos investigats per la justícia, tot al contrari. L’expedient al qual fa esment és sols per la seua incompatibilitat com funcionari. Des de 2007, en el seu nomenament, aquest havia d’haver demanat al plenari de l’ajuntament la compatibilitat en cas de voler tindre qualsevol altra activitat econòmica i laboral. Això ho recull la legislació i així se li va indicar en el seu nomenament. L’arquitecte en cap moment va demanar eixa compatibilitat, i malgrat això, ha treballat en altres activitats, fet que podria suposar una falta molt greu i ocasionar-li la revocació del nomenament.

Per tant, després de revisat l’expedient, és mentida absoluta que se li haja obert pels fets pel qual està querellat; que és la possible implicació en l’adjudicació al seu propi despatx extern d’obres de l’ajuntament de Cabanes, les quals podrien ser negociacions prohibides continuades, i també causa d’incompatibilitat greu, però res a vore amb la de l’expedient ( estaríem parlant, per tant , de dos incompatibilitats, encara que la primera la tinguera resolta, no li permetria les adjudicacions al seu gabinet).

Des d’alcaldia, en cap moment s’ha obert cap investigació, i s’ha negat a l’oposició les peticions, per saber per què i qui va decidir externalitzar les obres, qui va decidir atorgar-li-les totes de manera directa al soci de l’arquitecte Bellido, i saber fins quin punt aquest ha estat partícip. La negativa de l’alcaldia a col·laborar en aquesta investigació, és part del motiu pel qual ara està implicada en un cas greu de corrupció.

Per altra banda, el fet que les obres adjudicades al despatx compartit per Juncos i Bellido, siguen de quantia menuda, no eximeix de ser un comportament il·legal en cas de fer-ho, les negociacions prohibides i prevaricació ho serien independentment de la quantia.

Igualment, que s’excuse en que les dos obres demanades al despatx sí estiguen fent-se ( altres no es van fer), tampoc li dóna cap argument; el que s’ha de dirimir no és si s’han fet o no les obres, sinó qui va decidir que eixes obres les havia de dirigir un servei d’arquitectura extern i no els propis tècnics municipals, i qui va decidir contractar al soci de Bellido. Per tant, cap d’aquests extrems han estat explicats ni aparentment investigats per part de l’alcaldia.

Tot i respectar en tot moment la presumpció d’innocència, l’intentar confondre i enviar informació falsa i tergiversada, no ajuda gens a dissipar dubtes sobre la gestió, sinó tot el contrari.

 

 

Cas Censos Cabanes: el veí de la Vall d’Uixó imputat es nega a prestar declaració.

cabanesEl cas dels censos electorals manipulats en Cabanes en 2007, continua, més de set anys després, viu en el jutjat número 3 de Castelló.

Ahir, estava citat a declarar com imputat ( com autor o cooperador segons l’Audiència) un veí de la Vall d’Uixó, Pascual Adsuara Moya, el qual es va acollir al seu dret a no respondre a cap pregunta de les formulades per part del jutge i l’advocat de l’acusació, el regidor de Cabanes Carles Mulet.

En aquest cas han passat a declarar com acusats, imputats o testimonis, l’exalcalde del municipi, el secretari municipal, quatre funcionaris de l’ajuntament, tres nebots de l’anterior alcalde, i dos dirigents del PP local del municipi, a més d’una veïna de la Vall d’Uixó que va declarar li havien falsificat la signatura, i fins a sis veïns de la Vall d’Uixó que van testificar que a pesar d’estar empadronats en Cabanes i no haver viscut mai ni reconèixer el domicili on van estar empadronats, sí que van anar a votar a les municipals de 2007. També van anar com imputats Ximo Talamantes, gendre de l’empresari Jesús Ger (Marina d’Or).

A hores d’ara, i després d’aquesta negativa, el jutge ha donat termini a l’acusació per demanar més accions, i es preveu en breu es puga dictar auto de procediment abreujat per obrir directament causa contra el que a hores d’ara és el únic imputat en ferm.

Adsuara ha estat des del principi una de les persones acusades directament per la resta dels empadronats en Cabanes, com ordidor de la suposada trama de les inscripcions, on necessariament havia d’haver col·laboració des de dins de l’ajuntament, on molts van declarar que ell era el que s’havia encarregat d’empadronar i donar d’alta a les persones. Adsuara va relacionar directament a Ximo Talamantes, gendre de Jesús Ger, com el seu contacte en el municipi per fer aquests tràmits.

A hores d’ara, tot i haver-se reconegut per part del jutjat la comissió d’un delicte en la manipulació del cens electoral, però fins ara, amb totes les proves pericials fetes, no s’ha pogut acusar directament a ninguna persona com autora material d’aquest cas.

En els darrers dia abans de tancar el cens electoral per a les eleccions municipals de 2007, i aprofitant la baixa de la funcionaria encarregada del padró, es van empadronar almenys 39 persones ( moltes més de les quals no es va poder arribar al final), les quals, tot i corroborar totes que mai havien viscut en el municipi, ni vist tant sols el llocs on estaven empadronats, ni tindre cap relació en el municipi (laboral, familiar..etc),  des d’aleshores, el cas s’ha arxivat i reobert en diverses ocasions, quedant imputats i desimputats un grapat de persones, el representant legal de l’ajuntament, des del principi s’ha dedicat a bombardejar el cas i impedir avançar la instrucció per no trobar al responsable d’aquest frau electoral, per mità del qual el PP va arravatar per pocs vots un regidor a la candidatura encapçalada aleshores pel regidor ecosocialista.

 

 

 

 

 

Caso Censos Cabanes: el vecino de la Vall d’Uixó imputado se niega a prestar declaración.

El caso de los censos electorales manipulados en Cabanes en 2007, continúa, más de siete años después, vivo en el juzgado número 3 de Castelló.
Ayer, estaba citado a declarar como imputado (como autor o cooperador necesario según la Audiencia) un vecino de la Vall d’Uixó, Pascual Adsuara Moya, el cual se acogió a su derecho a no responder a ninguna pregunta de las formuladas por parte del juez y el abogado de la acusación, el concejal de Cabanes Carles Mulet.
En este caso han pasado a declarar como acusados, imputados o testigos, el exalcalde del municipio, el secretario municipal, cuatro funcionarios del ayuntamiento, tres sobrinos del anterior alcalde, y dos dirigentes del PP local del municipio, además de una vecina de la Vall d’Uixó que declaró le habían falsificado la firma, y hasta seis vecinos de la Vall d’Uixó que atestiguaron que a pesar de estar empadronados en Cabanes y no haber vivido nunca ni reconocer el domicilio donde estuvieron empadronados, sí que fueron a votar a las municipales de 2007. También fueron como imputados Ximo Talamantes, yerno del empresario Jesús Ger (Marina d’Or).
A estas alturas, y después de esta negativa, el juez ha dado plazo a la acusación para pedir más acciones, y se prevé en breve se pueda dictar auto de procedimiento abreviado para abrir directamente causa contra el que a estas alturas es el único imputado en firme.
Adsuara ha sido desde el principio una de las personas acusadas directamente por el resto de los empadronados en Cabanes, como urdidor de la supuesta trama de las inscripciones, donde necesariamente tenía que haber colaboración desde dentro del ayuntamiento, donde muchos declararon que él era el que se había encargado de empadronar y dar de alta a las personas. Adsuara relacionó directamente a Ximo Talamantes, yerno de Jesús Ger, como su contacto en el municipio para hacer estos trámites.
A estas alturas, a pesar de haberse reconocido por parte del juzgado la comisión de un delito en la manipulación del censo electoral, pero hasta ahora, con todas las pruebas periciales hechas, no se ha podido acusar directamente a ninguna persona como autora material de este caso.

En los últimos día antes de cerrar el censo electoral para las elecciones municipales de 2007, y aprovechando la baja de la funcionaría encargada del padrón, se empadronaron al menos 39 personas ( y muchas más de las cuales no se pudo llegar al final), las cuales, a pesar de corroborar todas que nunca habían vivido en el municipio, ni visto tanto sólo el lugares donde estaban empadronados, ni tener ninguna relación en el municipio (laboral, familiar..etc), sí acudieron a votar. Desde entonces, el caso se ha archivado y reabierto en varias ocasiones, quedando imputados y desimputadas un puñado de personas, el representante legal del ayuntamiento, desde el principio se ha dedicado a bombardear el caso e impedir avanzar la instrucción para no encontrar en el responsable de este fraude electoral, por medio del cual el PP arrebató por pocos votos un concejal a la candidatura encabezada entonces por el concejal ecosocialista.

Units lamenta el silenci de l’alcaldia respecte a la petició de l’expedient contra l’arquitecte per falta molt greu.

 

En juliol de 2014, el portaveu del grup municipal d’Units pel Poble-Compromís, Carles Mulet, va presentar per registre d’entrada una petició iniciar de manera  urgent un procediment disciplinari tal i com recull la legislació vigent, per faltes molt greus de l’arquitecte municipal, per tal de revocar el seu nomenament con funcionari interí… continua llegint aquest enllaÇ .nota units informes