El mal estat dels camins de Cabanes: el PP ho justifica?

mireu, com des de l’equip de govern volen donar a entendre que els camins del terme estan en condicions… però per exemple, les primeres dos fotos són del camí de la Verdoia, i les tres restants del  la carrerrassa de Gual….

 

Des de fa temps, el grup municipal Units pel Poble-Compromís , ha presentat  mociions per evitar situacions com aquestes, mocions rebutjades pel PP, i on es demanava  que siguen els veïns i usuaris que apliquen un criteri a l’hora d’establir les prioritat per arreglar els camins del terme municipal, ja que com es veu, ni dins l’ajuntament paren compte, ni molt menys el regidor responsable de l’area actua.

Al tindre un terme municipal tan extens i amb una xarxa de camins tan gran, gran part d’ells sense asfaltar, és difícil i complicat tindre tots ells en perfecte estat de manteniment. Actualment l’ajuntament paga un servei de renting d’un tractor i també el cost d’un operari que es dedica a  aquesta faena, sols en el lloguer del tractor s’ha pressupostat per a 2013 una despesa de 29.000 euros, que són 2.416 euros al més ( a sumar a més el salari del treballador que es dedica a dur el tractor)

 

A pesar d’això, són constants les queixes veïnals de camins que són arreglats constantment i d’altres que són completament oblidats, sense que hi haja un criteri objectiu d’ús , mal estat, o necessitats reals d’actuar en cada camí. El sector agrícola continua sent un dels motors de l’economia del municipi, a més de ser vital tindre la xarxa de camins en bones condicions tant per accedir a vivendes disseminades, actuació front incendis i accidents, o per potenciar el turisme verd i alternatiu.
El PP s’ha negat a la proposta d’obrir un mecanisme  perquè siga el veïnat qui determine la prioritat i ordre en el qual s’han d’arreglar els camins del terme, habilitant els mecanismes per a que puguen aportar a l’ajuntament les peticions per arreglar els camins.

Per fer efectiu aquest fi, es proposa que es  comande des de l’ajuntament al Consell Agrari Local a que d’acord amb aquestes possibles peticions veïnals, i les dels integrants del Consell Agrari, s’elabore un llistat ordenat dels camins que prioritàriament necessiten arreglar-se, i es traslladarà al ple municipal un proposta orientativa, per a que es marque, en un interval concret, les actuacions a realitzar pel tractor en renting de l’ajuntament.
Ara, expliquen des d ‘alcaldia, ningú sap què fa el regidor responsable de l’àrea ( el qual, per cert, té un salari complet per fer estes funcions)

 

El barri de l’Estació, de nou “cementeri” de vehicles accidentats.

Fa uns mesos denunciaven que els carrers del barri de l’Estació de la Ribera, a més d’acumular brutícia, no netejar-se mai, o tindre les zones de jardí abandonades, també patien l’haver-se convertit en una espècie d’improvisat cementeri de vehicles accidentats en la N-340, on qualsevol tipus de cotxe o furgó, podia passar mesos abandonat. En febrer de 2014, vam haver de denunciar precisament que duia mesos abandonada, en ple carrer, una furgoneta destroçada, a l’abast dels xiquets, amb tallants metàl·lics, amb vidres trencats, o amb els líquids caient i embrutant el carrer ( on després, ningú s’encarrega de netejar-lo, quedant per sempre les taques.

http://unitspelpoble.blogspot.com.es/2014/02/de-nou-el-barri-de-lestacio-convertit.html

 

Després d’aquella denúncia, es va retirar el vehicle.

Però ara, de nou, ja du més d’una setmana una nova furgoneta accidentada, en les mateixes condicions, mal aparcada, i amb les mateixes característiques.

 

Això, segurament, no passaria en la majoria dels carrers que composen el terme municipal, ni molt menys en el nucli urbà de Cabanes, per què es permet en l’Estació?, els veïns d’aquesta zona tenen les mateixes obligacions i drets que la resta. Quantes vegades a l’any passa per eixos carrers el regidor responsable de la Ribera?

 

Com sempre, ens toca denunciar i posar en coneixement aquest abandó, perquè és la única manera de reaccionar que té l’equip de govern. Esperem es retire ja aquesta furgoneta, es demane responsabilitats per retornar el carrer al seu estat ( llevar les taques) i prendre mesures per evitar que no torne a passar; els vehicles accidentats, que les asseguradores les duguen als tallers o centres habilitats, i no als carres del poble

El panell metàl·lic anunciant en 2010 les obres de l’església fortificada d’Albalat, es manté impedint una bona visió del monument.

Des de 2010, l’església gòtica o ermita fortificada d’Albalat, al terme municipal de Cabanes, llueix un gran panell anunciant les obres de pavimentació del “camí de l’ermita”, inclòs en dos anys successius ( dues fases), en els Plans Provincials d’Obres i Serveis de Competència Municipal, de la Diputació Provincial de Castelló.

Aquest monument del segle XIII, és sense cap dubte l’edifici més antic en peus en tot el terme municipal ( religiós o civil ), una veritable joia arquitectònica inclosa en les edificacions de defensa de la costa, i que forma un conjunt amb les quatre torres vigies medievals de la Ribera) , a pesar d’això, continua en l’oblit; a pesar de ser un Bé d’Interés Cultural, no compta amb cap règim de visites com obliga la llei de Patrimoni Cultural Valencià, i les obres de millora dels accessos i l’entorn van ser positives, però a hores d’ara, i anys després, continua el panell d’anunci de les obres impedint una visió completa de tot el monument.

No té cap sentit mantindre aquest cartell d’anunci d’obres ubicat i tapant part de la façana lateral de l’immoble ( justament, la part més visible, al donar cal camí principal d’accés a l’ermita i les restes del Castell d’Albaltat; aquest cartell, a més de no tindre cap sentit en el seu dia ( diners públics gastats per anunciar arreglar un camí!,) encara el té menys avui en dia, algú s’imagina algun cartell d’estos, mantindre’l més de quatre anys, en qualsevol altre monument de gran valor, tapant-lo?, òbviament, allò que s’hauria de fer és sol·licitar a la Diputació, la seua retirada i reaprofitament de l’estructura metàl·lica, per a coses més útils

 

 

 

Anul·lació conveni Mundo Ilusión-UNITS DEMOSTRA AMB LA GRAVACIÓ DEL PLENARI COM ES VA MENTIR EN ELS COMUNICATS DE PREMSA DE L’ALCALDIA

El passat dijous fèiem públic aquesta notícia:

http://unitspelpoble.blogspot.com.es/2014/06/cabanes-acorda-demanar-lanullacio-del.html

 

Cabanes acorda demanar l’anul•lació del conveni de Mundo Ilusión

 

Immediatament, i donat l’impacte de la noticia, i no sabem si de les pressions rebudes, la “responsable de premsa” de l’alcaldessa ( sí, en un poble com Cabanes se li paga a una persona per a d’aixó), es fa un comunicat desmentint la noticia i parlant en responsables de mitjans de comunicació, com ens ho han fet sabent   i dient que no s’havia votat res, sinó que  simplement des de l’alcaldia, es parlaria amb la conselleria per vore com està el conveni i mirar si s’anul·la o no.

 

Tal i com vam dir, eixa versió era falsa i tòxica.

 

Per això, un cop aconseguida la gravació oficial del plenari ( disculpeu la qualitat en algrus trams) es demostra que nosaltre deiem la veritat i des del gabinet de premsa d’alcaldia es va mentir sense cap mirament.

 

En este enllaç, de sols 4 minuts, pots escoltar-lo (malament) :

 

http://www.goear.com/listen/eb8e4c6/gravacio-plenari-cabanes-units-pel-poble

 

Es presenta la moció, i l’alcaldessa diu que“en el contenido estamos completamente de acuerdo contigo, “(…) en cuanto al argumento y el fondo estamos de acuerdo

 

Des d’Units, el regidor Carles Mulet  proposa redacció alternativa al text “l’ajuntament acord iniciar converses amb les altres administracions per valorar la possibilitat d’anul·lar l’acord”

I es reitera la possibilitat de canviar el text en la idea d’iniciar converses amb les altres administracions per anul·lar o resoldre el conveni.

 

Es sent com l’alcaldessa demana opinió als seus, per saber si estan d’acord.

La secretària explica el sentit de l’acord; conversar amb conselleria i demés administracions per mirar com anul·lar el conveni.

I es vota per unanimitat.

Com es veu, s’ha mentit i intentant intoxicar als mitjans de comunicació.

Esperem una disculpa pública per part de l’alcaldia per permetre aquest tipus de comportaments èticament reprovables, com és mentir al poble.

Cabanes, el PP es nega a complir les mocions que s’aproven per unanimitat.

La tàctica del PP sol ser votar de manera sistemàtica a les mocions i propostes que presenta Units pel Poble-Compromís a l’ajuntament de Cabanes, així, són desenes les peticions qeu s’han presentat formalment en actuacions concretes per millorar la vida del municipi ( moltes d’elles de simple voluntat política i cap cost econòmic).

Però, per si això no fóra poc, aquelles mocions que s’aproven per unanimitat dels tres grups municipals, fins i tot el PP, sols serveixen per a que després ells puguen fer-se una nota de premsa i vendre una imatge que després no es correspon amb la realitat. Moltes són les mocions ( la majoria) que s’aproven, i després ningú sap res del seu compliment)

            Casos flagrants són per exemple, l’aprovació d’una moció en desembre de 2011, per potenciar l’arquitectura de l’aigua, i a hores d’ara, segons es va explicar per part del PP en el darrer plenari ordinari de juny de 2014, no s’ha fet absolutament al respecte.

http://cabanes.compromis.net/2012/01/05/cabanes-aprova-una-mocio-dunits-pel-poble-per-potenciar-larquitectura-de-laigua-com-element-turistic-2/

 

            Des d’Units es va demanar explicacions pel grau de compliment per altres acords proposats que van eixir endavant gràcies a la proposta d’Units com ara les mocions per reclamar els papers robats al poble durant el franquisme i que estan a l’arxiu de Salamanca, sobre la declaració de BIC dels arxius de RTVV, l’esglèsia de Sant Joan al municipi o el poblat del Mortòrum al terme municipal.

            Des d’Units s’ha criticat la falta de comunicació per part de l’equip de govern, fet que ocasiona que amb el pas del temps, propostes aprovades, caiguen completament en l’oblit per la incapacitat o males maneres d’actuar de l’equip de govern.

 

Cabanes aprova una moció d’Units pel Poble per potenciar l’arquitectura de l’aigua com element turístic

A pesar de la negativa del principi del PP, la proposta va eixir endavant per unanimitat

Cabanes 5 de gener de 2012. El PP de Cabanes tenia previst votar en contra de totes les 7 mocions presentades per Units pel Poble en el recent ple ordinari de l’ajuntament. Al final, després d’un fructífer debat, i quedar-se sense arguments, es va acceptar la següent moció:

Que Cabanes i la Ribera ha de tindre com al turisme com un sector estratègic és una premissa que segurament compartim tots el grups municipals.

Posar en valor Cabanes com marca turística ha tindre com a punt de partida en primer terme posar en valor tot el patrimoni paisatgístic, ambiental, cultural, gastronòmic, històric i etnològic.

L’anomenada arquitectura de l’aigua, en un poble històricament agrícola i sobre tot ramader, esdevé una de les mostres més importants del nostre patrimoni civil històric. Les sènies, sèquies, aljubs i abeuradors, basses, i pous, disseminats al llarg i ample del nostre gran terme són una rica memòria que cal conservar, potenciar i protegir, per nosaltres mantenir un ric legat del nostres avantpassats, i per deixar al nostres descendents una arquitectura tant
singular i important.


Per tot aixó es presenta al ple la següent moció:

PRIMER- L’ajuntament de Cabanes es compromet a catalogar, recuperar i condicionar tots els pous, molins, basses, aljubs, abeuradors, fonts, sènies…etc de tradicional ús comunal, així com en aquelles indrets que ho permeten condicionar el seu voltant com a zona d’esplai, sense que açò perjudique en cap moment al l’ús tradicional del mateix si encara es conserva o es pot recuperar, buscant l’acord amb els usuaris i/ o propietaris, i cercant els ajuts de les altres administracions a les quals en puguem acollir.

SEGON, L’ajuntament de Cabanes es compromet a catalogar i mantenir altres indrets, que tot i no ser obra civil, sinó purament natural , si en que en té un ús semblant com els tolls, basses o cocós al llarg i ample de terme.

TERCER: l’ajuntament es compromet, buscant els ajuts econòmics i tècnics d’altres administracions, a senyalitzar degudament aquestes obres i / o indrets, i facilitar les rutes a peu per conèixer-los, així com la publicació i difusió d’aquestes rutes.