UNITS PRESENTA MOCIÓ EN CONTRA PROSPRECCIONS D’HIDROCARBURS A L’ENTORN DE LES COLUMBRETES i AL GOLF DE VALÈNCIA

AL PLE MUNICIPAL

El Grup Municipal Units pel Poble-Compromís,  a l’empara del que es disposa en l’article 116 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana (art. 97/3 ROF), presenta davant aquest Ple Corporatiu la següent:

 

 

MOCIÓ EN CONTRA PROSPRECCIONS D’HIDROCARBURS A L’ENTORN DE LES COLUMBRETES i AL GOLF DE VALÈNCIA

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS.

Les nostres planes i litoral  han patit una ferotge pressió immobiliària, les muntanyes i les serralades són arrasades tots els anys per incendis en la majoria d’ocasions provocats, i la nostra mar es troba a hores d’ara en perill de ser objecte d’un atac que tindria unes conseqüències sense precedents tant en  l’ecosistema marítim, com en un sector pesquer cada colp més i més debilitat .


 

Fa més d’un any que el govern de l’Estat Espanyol va autoritzar la companyia Capricorn Spain Limited els permisos per tal de dur  termini prospeccions sísmiques en el Golf de València per tal de cercar jaciments de petroli. El projecte hauria de començar durant aquest 2014 abastant una zona de 2.420 km/2 front a la costa valenciana i a molts pocs quilòmetres de joies naturals protegides al llarg de tota la nostra costa: El Parc Natural de les Illes Columbretes, Parc Natural de l’Albufera, Prat de Cabanes-Torreblanca i altres Espais Naturals Protegits pel conveni RAMSAR: Marjal dels moros, Marjal d’Almenara etc. es troben directament amenaçats per aquest projecte.

Les prospeccions sòniques que es pretenen dur a terme emeten una potencia sonora de 259-265 dB, quan estan demostrades les afeccions a la fauna marina a partir de 180 dB. Aquestos sondejos produirien danys irreparables, canvis de comportament i migracions en diversos tipus de peixos, cefalòpodes i inclús alguns cetacis. I el més important de tot: com ha passat ja a l’Argentina i a diversos països nòrdics, les confraries de pescadors asseguren que el peix marxaria per sempre i ja no hi tornaria mai més.

Donada la condició de mar tancat, amb una taxa de renovació lenta, i relativament xicotet del Mediterrani, les afeccions que podrien arribar a produir-se d’autoritzar-se les extraccions d’hidrocarburs en l’àrea del Golf de València, comprometrien de tal forma, i durant períodes de temps tan perllongats, tant els ecosistemes com l’activitat socioeconòmica que en cap anàlisi realista dels riscos potencials s’entendria com es pot incórrer en la irresponsabilitat d’autoritzar unes prospeccions, que, de produir-se un accident com el de 20 abril 2010 en una plataforma petrolífera de British Petroleum en el Golf de Mèxic, comportaria la ruïna del sector pesquer i turístic i la destrucció de desenes de milers d’ocupacions. Hem de recordar que el turisme puposa el 12’8% del Producte Interior Brut (PIB) del nostre País i dona treball a més de 200.000 persones.

            Els projectes de prospeccions en els voltants de les Columbretes, podrien ser letals per la fauna d’aquest paratge inigualable.

 

És per tot això, que es demana la següent proposta de moció

 

ACORD

 

1.- L’Ajuntament de Cabanes insta al Govern de l’Estat Espanyol a la immediata derogació de les llicències per a practicar unes agressions que no tenen precedent en el nostre entorn.

2.- L’Ajuntament de Cabanes manifesta la seva ferma oposició a qualsevol tipus d’activitat, de prospecció o de perforació, per la possible afecció al nostre ecosistema marí i a la qualitat de les aigües, així com a altres sectors econòmics com el de la pesca i el turisme.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *