Compromís denuncia que el Consell desconeix la proposta de travessar el Desert de les Palmes per una línia Area de Mitja Tensió

El diputat autonòmic de Compromís, Juan Ponce, va preguntar a finals d’octubre passat al Consell, per l’exposició al públic, per part de l’ajuntament de Cabanes del document “ Participació Pública Estudi Integració Paisatgística Instal·lació Línia Áerea de Media Tensió en el Paratge Natural del Desert de les Palmes

 

Ponce incidia en que atenent a que aquest projecte afectarà a un del principals espais naturals del nostre territori, quines mesures pensa prendre el Consell per evitar el risc d’incendis i la minimització dels impactes , i saber si  existia cap altre traçat alternatiu que evitara que la L.A.M.T passara per dins del Paratge Natural del Desert de les Palmes.

 

http://www.cabanes.es/files/archivos/201311/anuncio_0.pdf

http://www.cabanes.es/files/archivos/201311/plan-participacion-publica_0.pdf

La resposta que dóna ara per escrit la Consellera d’Infraestructures, diu que els estudis d’integració paisatgística assenyalaran els impactes paisatgístics de les actuacions a realitzar i proposaran les opcions per a evitar o minimitzar els possibles efectes negatius, però en este cas concret, la Conselleria no ha rebut cap estudi d’integració paisatgística.

 

 

 

 

Cabanes reclamarà a l’Estat el retorn dels “Papers de Salamanca” al municipi.

 “L’ajuntament de Cabanes sol·licitarà a l’Administració General de l’Estat el retorn  tots els documents robats al poble dipositats encara a l’arxiu de Salamanca, permetent la microfilmació dels mateixos si això es creu convenient però reclamant el dipòsit i titularitat d’aquest documents” , eixe és el text que es va aprovar en el darrer plenari ordinari de l’ajuntament de Cabanes, per unanimitat.

Per aplegar a l’acord, i després de que el PP censurara 6 de les 8 mocions d’Units pel Poble-Compromís, i votara en contra de la setena, es va haver de retirar el text que deia que “ l’ajuntament de Cabanes insta als diversos grups parlamentaris de les Corts Valencianes a complir amb allò aprovat el  17 de maig del 2004 i crear una  comissió que sol·licite la devolució tots dels papers valencians requisats en Salamanca, petició que es feia emparant-se en el que diu la Llei de Patrimoni Cultural Valencià” Continua llegint

Cabanes: el PP en contra d’instaurar els pressupostos participatius al poble.

Amb l’excusa que s’habilitaria un ordinador en el rebedor de l’ajuntament a mode de bústia de suggeriments i “que la gent pel carrer ja fa les seues queixes”, el PP va rebutjar instaurar els pressupostos participatius en el municipi.

Confonent el clientelisme amb un procés participat i treballat en temps i formal, els conservadors va votar en contra de la moció presentada pel grup municipal d’Units pel Poble-Compromís que demanava que l’Ajuntament de Cabanes es compromet a inciar els tràmits per dotar-se d’uns procés de pressupostos participatius, de manera que els veïns i veïnes del poble puguen decidir almenys una part del pressupost d’inversions.

 

Units van recordar que els pressupostos municipals sempre són presentants a últim hora pel PP, tancats i sense opció a fer cap aportació a l’oposició; on totes les esmenes demanada sempre s’han votat en contra.

El grup de l’oposició va posar com exemple de municipi on es fan els comptes participatius, el veí poble de Benlloch.

 

Què són els pressupostos participatius:

El govern obert es basa fonamentalment en tres principis bàsics: transparència, col·laboració i participació. La participació ciutadana implica una nova forma de relacionar-se entre la ciutadania i els poders públics, on els primers, junt amb les associacions cíviques, s’impliquen tant en la formulació com en l’execució i el control de les polítiques públiques que fins ara havien estat controlades pels poders públics. En els darrers anys hi ha hagut una demanda més alta per part de la ciutadania d’intervenció directa en els governs. Exemple paradigmàtic d’això és l’eclosió del moviment 15M, un experiment de democràcia directa on centenars de milers de ciutadans de tot l’Estat reclamaven un aprofundiment democràtic, una nova forma de democràcia més directa. Cada volta tenim una ciutadania que vol, que exigeix ser informada, ser consultada i que vol decidir sobre les polítiques més enllà del vot cada quatre anys. La ciutadania reclama avançar a un model on la democràcia directa –la democràcia quotidiana– siga compatible amb la democràcia representativa que s’ha practicat fins ara. L’elecció democràtica dels representants no pot suposar un fre a la participació directa dels ciutadans en els assumptes públics, tal i com recull i garanteix l’article 23 de la Constitució Espanyola (Els ciutadans tenen dret a participar en els assumptes públics directament o per mitjà de representants […]).

Però la participació ciutadana no és només beneficiosa per a la ciutadania, també ho és per als governants. S’estableixen relacions de complicitat amb la ciutadania, que al seu torn afavoreixen la implementació de les polítiques decidides entre ella i els governants.

En definitiva, amb la participació ciutadana s’eixampla el concepte de democràcia, ja que persegueix que els habitants d’un lloc siguen subjectes socials, amb més capacitat per a transformar el medi on viuen i on exerceixen un major control sobre els seus òrgans polítics, econòmics i administratius.

Al desembre de 2001 el Comitè de Ministres del Consell d’Europa va aprovar la Recomanació als Estats per a la Participació dels Ciutadans en la Vida Pública a l’Àmbit Local on es detectaven diversos problemes, entre ells una separació cada volta més gran entre la ciutadania i els representants públics. A més, al nostre Estat la llei 57/2003 va suposar un avanç en l’aprofundiment de mesures tendents a incrementar la participació ciutadana. Entre eixes mesures obligava als majors ajuntaments, com el de València, a tindre un Reglament de Participació Ciutadana i introduïa eines com l’iniciativa ciutadana i la consulta popular, la creació del Consell Social de la Ciutat i també a la creació d’una comissió especial de suggeriments i reclamacions. Paral·lelament, la Generalitat Valenciana va aprovar la Llei 11/2008, de 3 de juliol, de la Generalitat, de Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, on també s’introdueixen elements de participació en la vida política local.

Una de les eines més importants que té la ciutadania en aquest àmbit són els pressupostos participatius, mitjançant els quals tots els veïns i veïnes poden participar en l’elaboració del pressupost públic municipal. Normalment es reconeix a Porto Alegre (Brasil) com la primera ciutat en aprovar esta metodologia a l’any 1989 i a partir d’aquell any s’ha anant estenent per moltes ciutats brasileres i de la resta del món. En l’actualitat més de 50 països els que apliquen aquesta metodologia, entre ells l’Estat espanyol i dins de l’Estat, a moltes ciutats valencianes (Elx, Alacant, Castelló…). De fet, Cabanes, no ha fet cap iniciativa per implementar els pressupostos participatius.

Normalment els processos participatius en els pressupostos han permès a la ciutadania triar una part del pressupost d’inversions, i de manera descentralitzada en el territori. L’objectiu principal és introduir un mecanisme de democràcia directa en la gestió pressupostària. D’aquesta manera la ciutadania no és una mera observadora de l’acció del govern i pot co-decidir una part del pressupost públic. Perquè qui millor que els veïns i veïnes d’un barri o districte per a saber quines són les infraestructures prioritàries?

Tenim al poble de costat un exemple clar de com és possible i positiu implicar als veïns en l’elaboració dels seus pressupostos; el cas de Benlloch

 

Cabanes: Units critica la falta de criteri del PP respecte al PAI Torre la Sal i les actituds autoritàries.

En el ple municipal celebrat ahir a Cabanes, el grup municipal d’Units Pel Poble-Compromís va criticar la falta de criteri  i inacció de l’equip de govern respecte a les obres del PAI Torre la Sal, i actitud inexplicables com va ser la retirada del permís d’ús a una comunitat de propietaris d’un dels edificis del PAI de l’edifici polifuncional de la Ribera per reunir-se.

Continua llegint

Cabanes: El PP censura del plenari 6 de les mocions 8 mocions presentades per Units en un arravatament d’autoritarisme.

L’alcaldessa de Cabanes, en un arravatament d’autoritarisme, ha impedit que avui sis de les mocions presentades en temps i forma pel grup municipal d’Units pel Poble-Compromís,  pugueren debatir-se en el plenari.

L’alcaldessa s’ha negat a incloure en l’ordre del dia quatre mocions per entendre que es referien a coses supramunicipal, a pesar que el reglament municipal deixa clar que els grups de l’oposició poden presentar al plenari qualsevol proposta estiga o no dictaminada, sempre i que estiga presentada en temps i forma. D’aquesta forma, i de manera mai vista anteriorment, s’ha negat a tractar una moció de instava a demanar canvi en el copagament sanitari de les medicines dels malats crònics i de càncer, una que instava a mostra el rebut a la reforma de les pensions, un altra a favor de la RTVV i un altra per reprovar als Diputats del Partit Popular que han signat favorablement per demanar un indult per a un alcalde corrupte.

Aquestes mocions, s’han presentat pels grups municipals de Compromís al llarg i ample de País Valencià, i sols en Cabanes s’han negat el debat per “ tractar temes supramunicipals”, quan sempre s’havien tractat aquest tipus de mocions.

Altres dos, presentades el dia 9 de desembre per registre d’entrada, per  demanar el pagament del deute pendent a l’IVHSA-EIGE amb Cabanes per unes VPO que no va fer, i demanar la interrupció del còmput de quatre anys de termeni per la prescripció , i altra per demanar el pagament total del deute que manté la Generalitat amb Cabanes, després d’estar en l’ordre del dia, les ha retirat del mateix argüint, sense aportar cap prova, de que suposadament ja s’estaven fet tràmits, impedint que se pogueren votar.

Per a  Units pel Poble-Compromís, aquest inaudit arravatament autoritari mai s’havia vist a l’ajuntament de Cabanes, on els grups lliurement podien presentar les mocions que volien, i es votaven, quasi sempre en contra per part del PP. Ara, amb aquest actitud, el PP trenca ponts d’enteniment i diàleg, i aplica una majoria molt qüestionada; des d’Units s’ha recordat a l’alcaldessa que no ha passat per les urnes com a tal i que ha accedit a l’alcaldia de manera accident, i que calia mesurar molt les accions que es prenen perquè fan perdre el senderi i les maneres correctes.

Les mocions censurades per l’alcaldessa han acabat presentant-se com precs, i exposades igualment per salvar la censura, encara que no ha pogut ser votades, i l’altre grup de l’oposició no ha pogut conèixer-les en temps i forma per argumentar un posicionament.

Des de l’oposició s’ha lamentat profundament el trencament de la cordialitat i respecte a l’oposició per part de l’alcaldessa.

 

 

 

 

Units presenta una moció per demanar el rentorn dels papers de Salamanca a Cabanes

MOCIÓ PEL RETORN DELS PAPERS DE SALAMANCA

El 26 d’abril del 38 els colpistes creaven a la Delegación del Estado para la Recuperación de Documentos, encarregada de requisar tota la documentació d’organismes republicans, partits, sindicats, “desafectos al Movimiento nacional y que sean susceptibles de suministrar al Estado información referente a la actuación de sus enemigos.’  Desenes d’ajuntaments valencians patien també l’espoli dels seues papers, documentació tota aquesta que va servir en molts casos condemnar a mort a milers de  persones, i que a dia d’avui, els referents al nostre poble , al contrari del que ha passat en altres que han pogut aconseguir-ho, continuen en Salamanca, lluny dels seus legítims propietaris.

Continua llegint