Units aconsegueix unanimitat per demanar a Cultura inicie el procediment perquè el Mortòrum siga declarat BIC

El Grup Municipal d’Units pel Poble-Compromís a Cabanes, ha aconseguit que els tres grups municipals acorden que l’ajuntament inste a la Conselleria de Cultura a incoar un expedient per declarar Bé d’Interés Cultural (BIC) el poblat de l’era del bronze i ferro del Mortòrum i el túmul funerari existent a les seues immediacions.

S’ha aprovat al mateix temps demanar una major implicació tant de la Generalitat com la Diputació en continuar amb els treballs arqueològics en la zona, que es duen a terme de manera intermitent.

L’important poblat de l’edat del bronze i del ferro, el túmul funerari proper al poblat, les mines de ferro als peus de la muntanya emprades des de temps immemorial, fan d’aquest conjunt arqueològic encara una caixa de sorpreses on poder troballes que van des de l’edat del neolític del bronze fins a les primeres referències romanes, passant per l’edat del ferro, l’època ibera o el probable contacte comercial amb els fenicis.

Per al grup municipal Units pel Poble-Compromís “estem davant d’un enorme potencial arqueològic que ben explotat, respectat i amb les corresponents inversions, seria un complement per rellançar al terme municipal de Cabanes com un destí turístic que conté diversitat i patrimoni”.

Aquest possible “parc arqueològic” està envoltat de l’anul·lat PAI Marina d’Or Golf, i per això és ara el moment de en previsió de qualsevol esdevenir que puga tindre el futur del fallit gegantí gran PAI, posar en valor i establir les figures de protecció necessàries i en especial, fer que des del servei d’arqueologia de la Diputació es puga continuar amb els treballs arqueològics que s’han dut de manera intermitent, i poder ampliar-los a altres entorns com ara les mines de ferro.

Cabanes:Units aconsegueix unanimitat per demanar a Cultura inicie el procediment perquè el Mortòrum siga declarat BIC


El Grup Municipal d’Units pel Poble-Compromís a Cabanes, ha aconseguit que els tres grups municipals acorden que  l’ajuntament inste a la Conselleria de Cultura a incoar un expedient per declarar Bé d’Interés Cultural (BIC) el poblat de l’era del bronze i ferro del Mortòrum i el túmul funerari existent a les seues immediacions.

            S’ha aprovat al mateix temps demanar una major implicació tant de la Generalitat com la Diputació en continuar amb els treballs arqueològics en la zona, que es duen a terme de manera intermitent.

            L’important poblat de l’edat del bronze i del ferro, el túmul funerari proper al poblat, les mines de ferro als peus de la muntanya emprades des de temps immemorial, fan d’aquest conjunt arqueològic encara una caixa de sorpreses on poder troballes que van des de l’edat del neolític del bronze fins a les primeres referències romanes, passant per l’edat del ferro, l’època ibera o el probable contacte comercial amb els fenicis.

            Per al grup municipal Units pel Poble-Compromís “estem davant d’un enorme potencial arqueològic que ben explotat, respectat i amb les corresponents inversions, seria un complement per rellançar al terme municipal de Cabanes com un destí turístic que conté diversitat i patrimoni”.

            Aquest possible “parc arqueològic” està envoltat de l’anul·lat PAI Marina d’Or Golf, i per això és ara el moment de en previsió de qualsevol esdevenir que puga tindre el futur del fallit gegantí gran PAI, posar en valor i establir les figures de protecció necessàries i en especial, fer que des del servei d’arqueologia de la Diputació es puga continuar amb els treballs arqueològics que s’han dut de manera intermitent, i poder ampliar-los a altres entorns com ara les mines de ferro. 

Units aconsegueix declarar el municipi lliure de fracking

El Grup Municipal d’Units pel Poble-Compromís a Cabanes, va aconseguir que la moció presentada contra el fracking eixira aquest cop, aprovat per unanimitat en el ple de Cabanes. Després d’haver-lo deixat en suspens en els passats ple per la majoria del PP, ara, dijous passat, els tres grups municipals van secundar aquesta moció.

MOCIÓ DE REBUIG A LA FRACTURA HIDRÀULICA

El PP va emprar la seua majoria absoluta per deixar en suspens dos mocions presentades en el seu dia per una banda de per Units-Compromís i altra del PSPV al respecte del rebuig a la pràctica de la fractura hidràulica , amb l’excusa que s’esperaria al posicionament de la Mesa Tècnica de la Diputació que estava analitzant els projectes presentats per l’Empresa Montero Energy, ara, els membres d’aquesta Mesa han manifestat la seua oposició als projectes presentats, i la Diputació, tot i no tindre cap competència, s’ha posicionat en contra.

Ara s’ha de ser conseqüent amb el que va prometre a nivell municipal, i desbloquejar la proposta d’acord, Tant important és declarar el terme municipal com lliure d’aquesta pràctica, com tot el territori valencià, ja que en aquesta ocasió, en els projectes de Montero s’havia quedat el terme just en el llindar dels inclosos, però això no volia dir que no puguera vindre altra empresa i intentara també buscar gas o petroli al municipi amb la perillosíssima tècnica de la fractura, o que amb la posada en funcionament d’aquesta tècnica en els pobles del voltant, s’acabara igualment contaminants els aquífers del terme municipal, ja que les aigües subterrànies no entenen de divisions i ratlles del terme.

Per això es presenta la següent moció.

Primer: L’ajuntament de Cabanes declara el seu terme municipal com lliure de fractura hidràulica i mostra la seua oposició a que cap activitat d’aquestes característiques es puga ubicar al seu terme municipal.
Segon: davant dels riscs reals per a la pròpia població de Cabanes, l’ajuntament demana al Consell rebutjar la pràctica de la fractura hidràulica a tot el territori valencià

Cabanes: Units aconsegueix declarar el municipi lliure de fracking

Cabanes: Units aconsegueix declarar el municipi lliure de fracking

Cabanes 28 de setembre de 2013 El Grup Municipal d’Units pel Poble-Compromís a Cabanes, va aconseguir que la moció presentada contra el fracking  eixira aquest cop, aprovat per unanimitat en el ple de Cabanes. Després d’haver-lo deixat en suspens en els passats ple per la  majoria del PP, ara, dijous passat, els tres grups municipals van secundar aquesta moció  

MOCIÓ DE REBUIG A LA FRACTURA HIDRÀULICA

.El PP va emprar la seua majoria absoluta per deixar en suspens dos mocions presentades en el seu dia per una banda de per Units-Compromís i altra del PSPV al respecte del rebuig a la pràctica de la fractura hidràulica , amb l’excusa que s’esperaria al posicionament de la Mesa Tècnica de la Diputació que estava analitzant els projectes presentats per l’Empresa Montero Energy, ara, els membres d’aquesta Mesa han manifestat la seua oposició als projectes presentats, i la Diputació, tot i no tindre cap competència, s’ha posicionat en contra.

Ara s’ha de ser conseqüent amb el que va prometre a nivell municipal, i desbloquejar la proposta d’acord, Tant important és declarar el terme municipal com lliure d’aquesta pràctica, com tot el territori valencià, ja que en aquesta ocasió, en els projectes de Montero s’havia quedat el terme just en el llindar dels inclosos, però això no volia dir que no puguera vindre altra empresa i intentara també buscar gas o petroli al municipi amb la perillosíssima tècnica de la fractura, o que amb la posada en funcionament d’aquesta tècnica en els pobles del voltant, s’acabara igualment contaminants els aquífers del terme municipal, ja que les aigües subterrànies no entenen de divisions i ratlles del terme.
Per això es presenta la següent moció.

Primer: L’ajuntament de Cabanes declara el seu terme municipal com lliure de fractura hidràulica i mostra la seua oposició a que cap activitat d’aquestes característiques es puga ubicar al seu terme municipal.

Segon: davant dels riscs reals per a la pròpia població de Cabanes, l’ajuntament demana al Consell rebutjar la pràctica de la fractura hidràulica a tot el territori valencià

Units presenta una moció al plenari per acabar amb l’oblit dels veïns del PAI Torre la Sal

Després de les polèmiques ocasionades per l’abandonament que des de 2007 estan patint els veïns del PAI de Torre de la Sal, les mobilitzacions d’aquest estiu, i la neteja insuficient per part de l’ajuntament i de l’empresa urbanitzadora, des del grup municipal d’Units pel Poble-Compromís s’ha presentat una moció que es debatrà en el proper plenari ordinari de l’ajuntament ( la pròxima setmana), per demanar solucions concretes.
La proposta de l’alcaldia d’este estiu de destinar per 2014 una partida pressupostària concreta per atendre als problemes dels veïns de la zona, a més de ser inconcreta i abstracta, podria tindre els seus problemes formals al no poder-se sectoritzar per barris les actucions diverses generals com neteja viària, destinació de peons municipals, il·luminació,ja que tot ix de la mateixa caixa. Per contra, demanar un atenció continuada i correcta, i tindre la voluntat de revertir en la zona allò recaptat, és un compromís fàcil d’adquirir si realment  hi ha voluntat de complir-lo.

Igualment, se demana a l’empresa urbanitzadora complir amb les seues obligacions, fet que fins ara no està ocurrint 
MOCIÓ PER TINDRE CURA DEL PAI DE TORRE DE LA SAL   
Des de que es van atorgar les llicències d’ocupació als edificis del PAI de Torre la Sal inclosos en les etapes 0 i 1, s’ha vingut cobrant l’IBI i les taxes de fems, entre altres, als veïns, nous residents o nous propietaris. Per contra, ni l’ajuntament ni el promotor del PAI els ha tingut en compte durant aquests anys, fins al punt d’aquest estiu protestar per aquest oblit, reivindicació totalment legítima tot i els intents d’instrumentalització bastarda per part del promotor, que tampoc ha complit amb les seues obligacions. 
Els compromisos adquirits per part de l’equip de govern, hem vist com o no s’han complit, o no són suficients per fer front a la situació de desatenció. Per això es presenta la següent moció al plenari
ACORDS:
Primer: L’ajuntament en ple acorda que en aquelles àrees on s’ha atorgat llicència d’ocupació i s’estiga cobrant l’IBI, hi haja una atenció continuada i correcta a les necessitats bàsiques com ara la neteja viària, recollida correcta de residus…etc, intentant que la part invertida des de l’ajuntament siga proporcional a l’IBI que es recapta.
Segon: L’ajuntament en ple acorda estudiar els tràmits per vore si els solars o illes sense edificar són susceptibles de complir amb l’ordenança especial reguladora de la neteja i dels solars, en vigor  a aquest municipi, respecte a la neteja i salubritat i tancat dels solars, i en eixe sentit, fer complir estrictament la normativa. 

Cabanes: Units proposa declarar BIC el poblat i el túmul funerari del Mortòrum i exigir major implicació a les administracions en la seua recuparació

Cabanes 08 de setembre de 2013 El Grup Municipal d’Units pel Poble-Compromís a Cabanes, presentarà una moció al proper plenari perquè l’ajuntament inste a la Conselleria de Cultura a incoar un expedient per declarar Bé d’Interés Cultural (BIC) el poblat de l’era del bronze i ferro del Mortòrum i el túmul funerari existent a les seues immediacions.

            Igualment, es demanarà en les mocions una major implicació tant de la Generalitat com la Diputació en continuar amb els treballs arqueològics en la zona, que es duen a terme de manera intermitent.

            L’important poblat de l’edat del bronze i del ferro, el túmul funerari proper al poblat, les mines de ferro als peus de la muntanya emprades des de temps immemorial, fan d’aquest conjunt arqueològic encara una caixa de sorpreses on poder troballes que van des de l’edat del neolític del bronze fins a les primeres referències romanes, passant per l’edat del ferro, l’època ibera o el probable contacte comercial amb els fenicis.

            Per al grup municipal Units pel Poble-Compromís “estem davant d’un enorme potencial arqueològic que ben explotat, respectat i amb les corresponents inversions, seria un complement per rellançar al terme municipal de Cabanes com un destí turístic que conté diversitat i patrimoni”.

            Aquest possible “parc arqueològic” està envoltat de l’anul·lat PAI Marina d’Or Golf, i per això és ara el moment de en previsió de qualsevol esdevenir que puga tindre el futur del fallit gegantí gran PAI, posar en valor i establir les figures de protecció necessàries i en especial, fer que des del servei d’arqueologia de la Diputació es puga continuar amb els treballs arqueològics que s’han dut de manera intermitent, i poder ampliar-los a altres entorns com ara les mines de ferro.