Cabanes: El PP vota en contra del reconeixement de les víctimes locals del camp de concentració nazi Aauschwitz

El PP parla de “bàndols” per votar contra la moció d’Units pel Poble-Compromís.
El passat dia 27 de juny, es celebrava el 75 aniversari de la constitució de l’ajuntament colpista al municipi, amb el qual va començar una cruenta repressió contra els veïns que havia estat fidels a la legalitat democràtica, dies abans, el dia 12 de juny, les trompes franquistes entraven al municipi que havien bombardejat en diverses ocasions. Va ser el començament de 40 anys de la història més fosca,
            En eixe període també, dos veïns del municipi van ser assassinats en el camp de concentració nazi d’Aauschwitz.
            Des d’Units pel Poble-Compromís es va presentar una moció per aquest darrer cas, i en el plenari, es va repetir fins la sacietat que donava igual la dimensió del reconeixement, encara que sols fòra uns esment o una declaració institucional. El motiu pel qual el PP va rebutjar la moció es va limitar a indicar que era “ parlar de bàndols” del passat, equiparant als nazis amb les seus víctimes, com si Units reivindicara la memòria de les víctimes i ells…

Text de la moció
MOCIÓ PEL RECONEIXEM MUNICIPAL A LES VÍCTIMES LOCALS DEL GENOCIDI NAZI
El proper any, serà el 75é aniversari de la creació dels camps  d’extermini  nazis, com el d’Aauschwitz, i pràcticament totes les institucions europees han condemnat la seua existència,  han honrat a les víctimes d’aquell genocidi; i s’ha intentat reparar la memòria per evitar que mai més torne a passar casos com aquest
Dos veïns de la localitat van perdre la vida en el mateix: Victoriano Montoliu Segarra ( nascut a Cabanes el 21 del 8 del 1901 i mort en el camp el 14 del 10 del 1941, i Vicent Mulet Reula, nascut a Cabanes el 17 de març del 1912 i mort a en els camps d’extermini el 5 de febrer del 1942. Pocs municipis de tot Europa han condemnat a l’oblit a les víctimes d’aquesta barbàrie.
Per tot això es proposa al plenari la següent moció

Primer. L’ajuntament de Cabanes es compromet a en la major brevetat possible i de manera simbòlica, homenatjar a les víctimes locals 

Cabanes “el PP bloqueja les respostes a l’oposició des de març passat”

Units pel Poble-Compromís lamenta la falta d’informació de l’equip de govern respecte als problemes del PAI Marina d’Or Golf
Cabanes 11 de juny  de 2013.

En el ple d’ahir de l’ajuntament de Cabanes del passat 26 de març, es va arribar a moments de màxim surrealisme quan cap de les més de les 30 preguntes formulades pel Grup Municipal d’Units pel Poble-Compromís va poder ser contestada per l’alcaldessa en el plenari, igualment va passar amb les formulades pel PSOE. Ara, tres mesos després, el silenci continua sent absolut, sense haver-se donat compte de cap de les preguntes formulades, moltes d’elles, quan es responguen, ja no tindrà cap sentit ni valor la informació.

            Aquest tàctica, de no articular ni una sola paraula, es repeteix plenari rere plenari, que són cada tres mesos, i d’aquesta manera el PP es blinda sense donar mai resposta al que se li pregunta o demana, es fa dies abans del següent plenari, o fins i tot el mateix, amb respostes en molts cas insultants que res tenen a vore amb el que se li ha formulat, i la única via és tornar a formular la pregunta en el plenari i esperar tres mesos més per no rebre cap resposta.

PAI Marina d’Or Golf.Moltes d’eixes preguntes incidien en el futur del PAI Marina d’Or Golf ara paralitzat pel TSJ, tot i la gravetat del fet, des de l’equip de govern no s’ha informat a l’oposició d’aquest fet ni de les mesures a prendre; des de que s’ha configurat l’actual equip de govern han bloquejat la celebració de cap comissió informativa d’Urbanisme, que hauria d’abordar els problemes del PAI més gran d’Europa.

            D’igual manera, és sorprenent que es diga ara, sense haver passat per cap òrgan on estiga representada l’oposició, que no es pensa recurrir l’auto del TSJ “perquè el recurs de la Conselleria ja defensa els interessos del municipi”, quan es desconeix el contingut i posicionament del recurs de la Conselleria, que perfectament poden estar salvant els interessos del promotor del PAI i no dels veïns”

            Igualment increïble és l’argument que ara es pensa demanar a Cadastre una revisió del valor del sòl quant el PP de manera reiterada ha votat en contra d’aquesta petició quan l’ha feta l’oposició, i per començar donant exemple, hauria de prendre les mesures, a nivell municipal que es poden prendre com són una modificació de l’ordenança de l’IBI per evitar els abusos actuals dels quals són responsables els membres de l’equip de govern,