Cabanes; dos tinents d’alcaldes actuals es neguen a tornar més de 10.000 cada u euros cobrats il·legalment en anteriors legislatures.

Cabanes; dos tinents d’alcaldes actuals es neguen a tornar més de 10.000 cada u euros cobrats il·legalment en anteriors legislatures.

Després del plenari del passat dijous, en el qual la primera tinent d’alcalde del municipi, Lucia Garcia, va deixar clar que no pensava tornar els diners cobrats il·legalment en la legislatura 2003-2007, i el regidor i tinent  Jose Vicente Planell no va respondre a les interpel·lacions directes de què pensava fer,  respecte al cobrat il·legalment des de 2003 fins 2011, els càlculs, segons les pròpies dades facilitades per l’ajuntament,  són escandalosos.

            Lucia Garcia, hauria cobrat des de 2003 a 2007 10430 euros, quantitat a la qual cal sumar els    1.200,00 € de 2011 i 2012, segons la seua intervenció, sols pensava tornar estos 1200 i no la resta, convidat a l’oposició a anar als tribunals ( cal recordar que hauria estat cobrant també mensualment 300 euros dins de la legalitat des de 200 a 2007, i des de 2011 fins l’actualitat, mes 100 euros ara com tresorera).

            Jose Vicent Planell va cobrat il·legalment 5630 euros de 2003 a 2007, i 4680 des de 2007 a 2011, sumant per tant, 10310, sense comptar els 2960 de l’actual legislatura que caldria tornar. A més, Jose Vicent Planell ha gaudit durant aquests anys d’un salari de 910,75 euros mensuals en 14 pagues) .

            L’excusa dels altres regidors anteriors, ara apartats de la política, en aquest cas, al tractar-se de persones en actiu, no és aplicable.

            En el darrer ple de dijous passat, l’alcaldessa va donar entendre que dels 155.153,6 euros cobrats des de 2003 de manera il·legal pel PP, sols es pensava tornar 17560

2003

2004

2005

2006

2007

1 regidor

350

870

1020

1780

1610

5630

1 regidor

1110

2390

2580

1960

620

8660

1 regidora

1100

2630

2660

2580

1460

10430

1 regidora

350

870

1020

1340

830

4410

I regidor

1110

2188,56

2328,72

2416,32

1310

9353,6

38483,6

2007-2001

2007

2008

2009

2010

2011

total

1 regidor

  5.280,00 €

 13.290,00 €

   11.810,00 €

  10.080,00 €

  6.060,00 €

   46.520,00 €

1 regidor

     620,00 €

   1.400,00 €

    1.180,00 €

       940,00 €

     540,00 €

    4.680,00 €

1 regidor

  1.690,00 €

   3.930,00 €

    3.550,00 €

    2.910,00 €

  1.780,00 €

   13.860,00 €

1 regidor

  1.280,00 €

   3.060,00 €

    2.910,00 €

    2.450,00 €

  1.530,00 €

   11.230,00 €

1 regidora

     640,00 €

   1.400,00 €

       880,00 €

       880,00 €

     680,00 €

    4.480,00 €

1 regidora

  1.790,00 €

   3.850,00 €

    3.340,00 €

    2.910,00 €

  1.690,00 €

   13.580,00 €

1 regidora

     800,00 €

   1.460,00 €

       700,00 €

       960,00 €

     840,00 €

    4.760,00 €

Total

   99.110,00 €

Actual legislatura

2011

2012

1 regidor

  2.600,00 €

   3.150,00 €

    5.750,00 €

1 regidora

  1.370,00 €

   1.570,00 €

    2.940,00 €

1 regidor

  1.340,00 €

   1.560,00 €

    2.900,00 €

1 regidor

  1.400,00 €

   1.560,00 €

    2.960,00 €

1 regidora

     520,00 €

      680,00 €

    1.200,00 €

1 regidor

     350,00 €

      460,00 €

       810,00 €

1 regidor

     440,00 €

      560,00 €

    1.000,00 €

   17.560,00 €