Units pel poble: el PP confirma que no pensa tornar els cobraments il·legals des de 2003 a 2011 (137.573 euros)

En el plenari d’avui de l’ajuntament de Cabanes, l’alcaldessa ha donat compte del procediment de “ declaració de lesivitat de l’acord plenari de 23 de juny de 2011”, el procediment legal més favorable als interessos dels regidors del PP que han estat cobrant il·legalment des d’aquella data i fins a que en 2012 ho denunciara Units pel Poble-Compromís

Aquest procediment, en l’enèsim que s’inicia per part de l’alcaldia per en teoria concloure el retorn dels diners cobrats durant aquesta legislatura pels regidors del PP, després d’altres com la petició d’informes a l’anterior secretari, o a la Diputació Provincial, informes que també en el seu dia van dir serien concloents per determinar tornar els diners, i que un cop emesos, tampoc els van servir per fer efectiu el retorn del diners.

En el plenari s’ha criticat per part de l’oposició la falta total de transparència de l’equip de govern en tot este procediment, on s’han hagut d’assabentar-se dels passos donats per terceres vies o per la premsa, i mai per informació directa de l’ajuntament. Avui, s’ha informat que s’ha donat la raó als regidors de la corporació 2007-2011 en les seues al·legacions, per no exigir-los el retorn dels diners cobrats il·legalment, sense haver-se informat ni del contingut de les al·legacions, ni de les conclusions de Secretària per acceptar-les.

També, que no s’ha reclamant quantitat alguna als regidors que van cobrar il·legalment durant 2003-2007. Avui, en preguntes a dos dels regidors de l’actual corporació afectats per cobraments il·legals en passades legislatures, s’ha donat a entendre que no es pensa retornar els diners cobrats il·legalment en anterioritat a 2011. La primera tinent d’alcalde, Lucia Garcia, ha donat a entendre que no pensa tornar tot el cobrat durant 2003-2007, i que sols ho faria baix obligació judicial i ha convidat al portaveu d’Units pel Poble-Compromís a encetar esta via. El tinent d’alcalde Jose Vicente Planell, tot i haver-se-li preguntat directament en dos ocasions què pensava fer al respecte, no s’ha dignat a respondre.

El PP, per tant, no pensat tornar els   99.110 euros cobrats il·legalment des de 2007 a 2011, ni els 38.464 cobrats des de 2003 a 2007 137.573 euros dels veïns de Cabanes (quasi 23 milions de pessetes), tot agarrant-se a un informe subjectiu en el qual la secretària substituta interpreta benèvolament la normativa per salvar als regidors del PP de l’obligació de tornar tots els diners, quan èticament, res justifica que els regidors del PP tinguen cap coartada per no retornar els diners al poble, un diners que legalment no podíem cobrar, que prescriga una actuació il·legal, no vol dir que siga legal a partir d’ara. L’ètica i consciència dels regidors afectats que clarament en entredit. 

Cabanes, Castell de Miravet: Cultura i Medi Ambient reconeixen no han fet res per recuperar el monument.

( si voleu els document originals, les respostes, demaneu-les a unitspelpoble@gmail.com)
La diputada autonòmica de Compromís, Mònica Oltra després d’una resposta donada per la Conselleria de Cultura, en la qual aquest consellera afirmava que “s’havia procedit a comunicar a la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi ambient la situació del Castell de Miravet a fi d’estudiar la possibilitat de fer-hi un camí d’accés per al gaudi dels visitants del Desert de les Palmes”, va demanar explicacions per escrit, el dia 11 de febrer,  a la Conselleria de Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per saber en quina  data concreta s’ha comunicat aquest fet per part de Cultura,

La resposta donada per Infraestructures és clares “ En esta Conselleria no ha tingut entrada una comunicació formal sobre el tema que planteja sa senyoria. I en tot cas, en una reunió que es va mantindre amb tècnics de Cultura per a tractar assumptes en relació amb la possible adequació d’entorn i accessos a monuments, es va parlar, entre altres, dels accessos al Castell de Miravet, si bé no es va anar més enllà al tractar-se d’un be de titularitat privada. Per tant, no hi ha cap expedient administratiu, que hauria de produir-se a instància de part”.
            D’aquesta resposta queda clara que la Conselleria de Cultura va abordar sols de passada el problema dels accessos al Bé d’Interés Cultural, quan en reiterades respostes parlamentàries es donava a entendre que s’estava actuant i fent gestions efectives.
            A la petició de documentació feta per Oltra on es demanava còpia de les comunicacions i tràmits realitzat per la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient amb els propietaris de castell, o copia dels mecanismes establerts per la protecció del Castell, o de les comunicacions i tràmits realitzats per aquesta Conselleria amb l’ajuntament de Cabanes, o de la comunicació realitzada als propietaris del Castell, sobre la possibilitat de fer un camí d’accés, la resposta que dóna la Conselleria és clara i contundent: “ La Conselleria no té cap expedient administratiu obert sobre el Castell de Miravet”  Totes aquestes suposada accions que ara queden clares no es van fer, es van respondre en el seu moment des del Consell com a accions que s’estaven fent.
            D’aquestes respostes, es demostra que equip de govern municipal i les dos Conselleries implicades, es dediquen a passar-se la responsabilitat d’una administració a l’altra, per finalment no haver fet absolutament res.
            Des del Grup Municipal d’Units pel Poble-Compromís a Cabanes es va iniciar una campanya a l’ajuntament per exigir la recuperació i posada en valor d’aquest emblemàtic monument, que en els darrers temps havia accelerat els seu estat de ruïna i feia perillar la seua integritat, el PP en reiterades ocasions ha votat en contra a l’ajuntament de fer cap mesura, mentre al mateix temps emprava la polèmica per fer-se fotografies al peu del monument donant a entendre que realment estaven actuant. Ara, des del propi Consell es demostra la veritat.