Cabanes: els veïns denúncien la brutícia dels carrers del municipi.

  
Units pel poble-Compromís replega queixes veïnals de totes les parts del terme municipal.

El grup  d’Units pel Poble-Compromís a Cabanes,  està replegant contínuament queixes de veïns de tot el terme municipal que es queixen de la falta de coordinació que l’equip de govern municipal dels peons municipals de neteja, que comporta que hi haja carrers del nucli urbà o de les pedanies de la Ribera, que estiguen mesos sense ser netejats.

            Si fa pocs es denunciava la brutícia acumulada en el poblat mariner de Torre de la Sal, o en el barri de l’Estació, ara les queixes vénen també des de dins del poble.

            Han estat diversos veïns els que s’han queixat que es tracten les brosses de les voreres i espais on creixen en vies urbanes amb herbicides, que són tirats just en horari en el qual els xiquets acudeixen o ixen de l’escola, amb el risc que això comporta de poder tocar les herbes o inhalar els vapors.

            Altres de les queixes són que hi ha carrers on perfectament els operaris poden estar mesos sense passar, acumulant-se brutícies de tot tipus, i aquest abandonament es fa més evident espais oberts i places, com és el cas de la Plaça Tinença de Miravet, on a part de gronxadors trencats i per reparar des de fa mesos, s’acumulen excrements de gos, o restes vegetals que solten els arbres, fent més de dos mesos que ningú ho agrane, a pesar de ser una zona freqüentada per xiquets i xiquetes.

            Els veïns ha manifestat les queixes dirigides a la falta d’una coordinació i control de la tasca dels treballadors per part del regidors, que estan cobrant de l’ajuntament per en teoria governar-lo.

Continua l’oblit de Torre de la Sal, s’acumula la brutícia i sols s’actua quan l’oposició ho denúncia

L’abandó del poblat i platja de la Torre de la Sal ve sent periòdicament denunciat pel Grup Municipal Units pel Poble-Compromís , i sols després d’eixes queixes és quan s’actua, es buiden les papereres del passeig marítim que duen setmanes desbordades, o s’arreglen els despertes.

            Després, amb el pas de les setmanes, tot torna a la vergonya “normalitat” i ningú passa a netejar la zona. Ara, de nou, les papereres plenes i brutícia acumulada, i solars dins del poblat que s’han convertit en abocadors de tot tipus de residus. A la falta de civisme en aquest darrer cas, es suma el passotisme de l’equip de govern, ja que no es permetria que s’acumularen residus en un solar de dins del nucli urbà del poble, per exemple.

            De nou, s’espera que la denúncia pública servisca per netejar la zona, per establir un calendari setmanal almenys de neteja, i per fer retirar els residus tirats en el poblat.

XERRADA INFORMATIVA
CABANES

BALANÇ DOS ANYS DE LEGISLATURA

QUÈ HA PASSAT

 I QUÈ PROPOSEM

        SOLUCIONS A L’INCREMENT DE L’IBI.

        PAI MARINA D’OR GOLF I URBANISME AL TERME MUNICIPAL.

        COBRAMENTS IL·LEGALS DES DE 2003 A 2012.

Grup Municipal d’Units pel Poble-Compromís

Divendres dia 17, a les 19:30 a l’aula 1 de les Escoles Velles de Cabanes

Cabanes; dos tinents d’alcaldes actuals es neguen a tornar més de 10.000 cada u euros cobrats il·legalment en anteriors legislatures.

Cabanes; dos tinents d’alcaldes actuals es neguen a tornar més de 10.000 cada u euros cobrats il·legalment en anteriors legislatures.

Després del plenari del passat dijous, en el qual la primera tinent d’alcalde del municipi, Lucia Garcia, va deixar clar que no pensava tornar els diners cobrats il·legalment en la legislatura 2003-2007, i el regidor i tinent  Jose Vicente Planell no va respondre a les interpel·lacions directes de què pensava fer,  respecte al cobrat il·legalment des de 2003 fins 2011, els càlculs, segons les pròpies dades facilitades per l’ajuntament,  són escandalosos.

            Lucia Garcia, hauria cobrat des de 2003 a 2007 10430 euros, quantitat a la qual cal sumar els    1.200,00 € de 2011 i 2012, segons la seua intervenció, sols pensava tornar estos 1200 i no la resta, convidat a l’oposició a anar als tribunals ( cal recordar que hauria estat cobrant també mensualment 300 euros dins de la legalitat des de 200 a 2007, i des de 2011 fins l’actualitat, mes 100 euros ara com tresorera).

            Jose Vicent Planell va cobrat il·legalment 5630 euros de 2003 a 2007, i 4680 des de 2007 a 2011, sumant per tant, 10310, sense comptar els 2960 de l’actual legislatura que caldria tornar. A més, Jose Vicent Planell ha gaudit durant aquests anys d’un salari de 910,75 euros mensuals en 14 pagues) .

            L’excusa dels altres regidors anteriors, ara apartats de la política, en aquest cas, al tractar-se de persones en actiu, no és aplicable.

            En el darrer ple de dijous passat, l’alcaldessa va donar entendre que dels 155.153,6 euros cobrats des de 2003 de manera il·legal pel PP, sols es pensava tornar 17560

2003

2004

2005

2006

2007

1 regidor

350

870

1020

1780

1610

5630

1 regidor

1110

2390

2580

1960

620

8660

1 regidora

1100

2630

2660

2580

1460

10430

1 regidora

350

870

1020

1340

830

4410

I regidor

1110

2188,56

2328,72

2416,32

1310

9353,6

38483,6

2007-2001

2007

2008

2009

2010

2011

total

1 regidor

  5.280,00 €

 13.290,00 €

   11.810,00 €

  10.080,00 €

  6.060,00 €

   46.520,00 €

1 regidor

     620,00 €

   1.400,00 €

    1.180,00 €

       940,00 €

     540,00 €

    4.680,00 €

1 regidor

  1.690,00 €

   3.930,00 €

    3.550,00 €

    2.910,00 €

  1.780,00 €

   13.860,00 €

1 regidor

  1.280,00 €

   3.060,00 €

    2.910,00 €

    2.450,00 €

  1.530,00 €

   11.230,00 €

1 regidora

     640,00 €

   1.400,00 €

       880,00 €

       880,00 €

     680,00 €

    4.480,00 €

1 regidora

  1.790,00 €

   3.850,00 €

    3.340,00 €

    2.910,00 €

  1.690,00 €

   13.580,00 €

1 regidora

     800,00 €

   1.460,00 €

       700,00 €

       960,00 €

     840,00 €

    4.760,00 €

Total

   99.110,00 €

Actual legislatura

2011

2012

1 regidor

  2.600,00 €

   3.150,00 €

    5.750,00 €

1 regidora

  1.370,00 €

   1.570,00 €

    2.940,00 €

1 regidor

  1.340,00 €

   1.560,00 €

    2.900,00 €

1 regidor

  1.400,00 €

   1.560,00 €

    2.960,00 €

1 regidora

     520,00 €

      680,00 €

    1.200,00 €

1 regidor

     350,00 €

      460,00 €

       810,00 €

1 regidor

     440,00 €

      560,00 €

    1.000,00 €

   17.560,00 €


Units pel poble: el PP confirma que no pensa tornar els cobraments il·legals des de 2003 a 2011 (137.573 euros)

En el plenari d’avui de l’ajuntament de Cabanes, l’alcaldessa ha donat compte del procediment de “ declaració de lesivitat de l’acord plenari de 23 de juny de 2011”, el procediment legal més favorable als interessos dels regidors del PP que han estat cobrant il·legalment des d’aquella data i fins a que en 2012 ho denunciara Units pel Poble-Compromís

Aquest procediment, en l’enèsim que s’inicia per part de l’alcaldia per en teoria concloure el retorn dels diners cobrats durant aquesta legislatura pels regidors del PP, després d’altres com la petició d’informes a l’anterior secretari, o a la Diputació Provincial, informes que també en el seu dia van dir serien concloents per determinar tornar els diners, i que un cop emesos, tampoc els van servir per fer efectiu el retorn del diners.

En el plenari s’ha criticat per part de l’oposició la falta total de transparència de l’equip de govern en tot este procediment, on s’han hagut d’assabentar-se dels passos donats per terceres vies o per la premsa, i mai per informació directa de l’ajuntament. Avui, s’ha informat que s’ha donat la raó als regidors de la corporació 2007-2011 en les seues al·legacions, per no exigir-los el retorn dels diners cobrats il·legalment, sense haver-se informat ni del contingut de les al·legacions, ni de les conclusions de Secretària per acceptar-les.

També, que no s’ha reclamant quantitat alguna als regidors que van cobrar il·legalment durant 2003-2007. Avui, en preguntes a dos dels regidors de l’actual corporació afectats per cobraments il·legals en passades legislatures, s’ha donat a entendre que no es pensa retornar els diners cobrats il·legalment en anterioritat a 2011. La primera tinent d’alcalde, Lucia Garcia, ha donat a entendre que no pensa tornar tot el cobrat durant 2003-2007, i que sols ho faria baix obligació judicial i ha convidat al portaveu d’Units pel Poble-Compromís a encetar esta via. El tinent d’alcalde Jose Vicente Planell, tot i haver-se-li preguntat directament en dos ocasions què pensava fer al respecte, no s’ha dignat a respondre.

El PP, per tant, no pensat tornar els   99.110 euros cobrats il·legalment des de 2007 a 2011, ni els 38.464 cobrats des de 2003 a 2007 137.573 euros dels veïns de Cabanes (quasi 23 milions de pessetes), tot agarrant-se a un informe subjectiu en el qual la secretària substituta interpreta benèvolament la normativa per salvar als regidors del PP de l’obligació de tornar tots els diners, quan èticament, res justifica que els regidors del PP tinguen cap coartada per no retornar els diners al poble, un diners que legalment no podíem cobrar, que prescriga una actuació il·legal, no vol dir que siga legal a partir d’ara. L’ètica i consciència dels regidors afectats que clarament en entredit. 

Cabanes, Castell de Miravet: Cultura i Medi Ambient reconeixen no han fet res per recuperar el monument.

( si voleu els document originals, les respostes, demaneu-les a unitspelpoble@gmail.com)
La diputada autonòmica de Compromís, Mònica Oltra després d’una resposta donada per la Conselleria de Cultura, en la qual aquest consellera afirmava que “s’havia procedit a comunicar a la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi ambient la situació del Castell de Miravet a fi d’estudiar la possibilitat de fer-hi un camí d’accés per al gaudi dels visitants del Desert de les Palmes”, va demanar explicacions per escrit, el dia 11 de febrer,  a la Conselleria de Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per saber en quina  data concreta s’ha comunicat aquest fet per part de Cultura,

La resposta donada per Infraestructures és clares “ En esta Conselleria no ha tingut entrada una comunicació formal sobre el tema que planteja sa senyoria. I en tot cas, en una reunió que es va mantindre amb tècnics de Cultura per a tractar assumptes en relació amb la possible adequació d’entorn i accessos a monuments, es va parlar, entre altres, dels accessos al Castell de Miravet, si bé no es va anar més enllà al tractar-se d’un be de titularitat privada. Per tant, no hi ha cap expedient administratiu, que hauria de produir-se a instància de part”.
            D’aquesta resposta queda clara que la Conselleria de Cultura va abordar sols de passada el problema dels accessos al Bé d’Interés Cultural, quan en reiterades respostes parlamentàries es donava a entendre que s’estava actuant i fent gestions efectives.
            A la petició de documentació feta per Oltra on es demanava còpia de les comunicacions i tràmits realitzat per la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient amb els propietaris de castell, o copia dels mecanismes establerts per la protecció del Castell, o de les comunicacions i tràmits realitzats per aquesta Conselleria amb l’ajuntament de Cabanes, o de la comunicació realitzada als propietaris del Castell, sobre la possibilitat de fer un camí d’accés, la resposta que dóna la Conselleria és clara i contundent: “ La Conselleria no té cap expedient administratiu obert sobre el Castell de Miravet”  Totes aquestes suposada accions que ara queden clares no es van fer, es van respondre en el seu moment des del Consell com a accions que s’estaven fent.
            D’aquestes respostes, es demostra que equip de govern municipal i les dos Conselleries implicades, es dediquen a passar-se la responsabilitat d’una administració a l’altra, per finalment no haver fet absolutament res.
            Des del Grup Municipal d’Units pel Poble-Compromís a Cabanes es va iniciar una campanya a l’ajuntament per exigir la recuperació i posada en valor d’aquest emblemàtic monument, que en els darrers temps havia accelerat els seu estat de ruïna i feia perillar la seua integritat, el PP en reiterades ocasions ha votat en contra a l’ajuntament de fer cap mesura, mentre al mateix temps emprava la polèmica per fer-se fotografies al peu del monument donant a entendre que realment estaven actuant. Ara, des del propi Consell es demostra la veritat.