Cabanes: El programa de Festes de Maig de 2013 no ha passat per cap plenari ni Comissió Informativa.

Cabanes a 24 de maig de 2013. El programa de Festes de Maig de 2013,que ja circula per les xarxes i  sembla oficial, s’ha donat a conèixer sense haver estat aprovat per cap plenari ni haver-se donant compte en cap òrgan municipal. Aquest fet insòlit, s’emmarca en una nova dinàmica de total opacitat i entrebancs a la participació i accés a la informació i decisió dels grups de l’oposició.

            Tot i haver-se creat a principis de legislatura una Comissió Informativa de Festes, en la qual estaven presentats tots els grups municipals, a hores d’ara no s’ha convocat mai, i el PP sempre ha dut als plenaris programes de festes tancats, on no s’ha deixat mai a l’oposició proposar ni modificar ni una coma.

Units pel Poble-Compromís ha reiterat en diverses ocasions, sense èxit, que el disseny de les festes locals s’havia de fer des de la participació dels veïns, associacions i col·lectius, per intentar fer-les més imaginatives, participatives i obertes, ja que la solució no era gastar-se mai més diners, sinó tindre més imaginació i capacitat de sorprendre. Ara, de nou, el PP presenta un programa sense cap al·licient, repetitiu i pobre en quant a idees.  I l’oposició, que representa a bona part del poble, s’ha hagut d’assabentar de la programació per les xarxes socials, ja que per primer cop, el programa de les festes que comencen el dia 3 de Maig, no ha passat per cap plenari.

Ara, no es sap ni el cost d’aquestes activitats programades, ni el pressupost d’ingressos, ni quin sistema de lloguer, contractació o cessió es pensa fer de les barres dels balls, ni absolutament res

la manipulació del PP sobre el cas del consultori de Cabanes

davant la nota distribuïda avui per part de l’equip de govern de Cabanes, 

http://el7set.es/not/8934/la_alcaldesa_responde_a_units_que_conselleria_tiene_la_memoria_para_ampliar_los_centros_de_salud_de_cabanes_y_la_ribera_y_que_no_es_necesario_ceder_los_locales_para_mejorar_las_instalaciones/


en la qual se donen una sèrie d’explicacions i afirmacions que no són certes:

– Units pel Poble no ha fet cap comunicat sobre aquest assumpte ( ni s’ha enviat des del correu d’Units pel Poble, ni figura en la web d’Units).

– en cap se li ha acusat a l’alcaldia de no fer res, al respecte, la nota de premsa enviada informava que ni s’havia cedir el local ( tal i com es va afirmar en el seu dia, i per a d’això estan les hemeroteques) i que tant se cedisca com no, Sanitat no pensa ampliar el centre ( que és el que s’explicava)

la frase de que l’oposició “ la acusa de no hacer nada para que la ampliación de los centros de salud de Cabanes “, és una  mentida, en cap part del text enviat per Units pel Poble se fa eixa afirmació, simplement es donava compte de la resposta adjunta en este enviament, en PDF, resposta donada pel Conseller de Sanitat, i no per l’oposició.

– És mentida, segons diu el Conseller, que s’hagen cedir els espais com públicament s’havia anunciat per part dels equips de govern del PP ( que siga necessària o no la cesió és un altre tema, però per tant, es va mentir en el seu dia:   El Consistorio cede un local para ampliar el actual centro de Atención Primaria, i eixa mentida és la que remarcavem  
– Si hi ha algú que està mentint en tot el procés, és algú del PP, o des de la Conselleria o des de l’equip de govern, des de l’oposició sols s’ha donat compte d’una resposta del Conseller, i si les gestions se van començar mesos després d’haver-se aprovat en plenari, també és per analitzar-se 
adjuntem de nou la nota enviada,: ( si algú vo
Sanitat confirma que no pensa ampliar el Consultori de Cabanes i que l’ajuntament no li ha cedit en cap moment l’espai promès
Cabanes, a 12 d’abril . Tot i que ja durant l’anterior legislatura des de l’equip de govern local a Cabanes s’anunciava com un fet la cessió de les antigues dependències de Correus en desús al carrer de l’Hospital a Sanitat per ampliar el Consultori del municipi(  http://www.cabanes.es/es/node/456 ), o el passat 14 de febrer es va voler tornar a fer un ús propagandístic d’esta suposada cessió http://www.cabanes.es/es/node/1326, la veritat és que a hores d’ara, i anys després de promeses, ni s’ha cedit l’espai, ni hi ha la més mínima intenció per part de la Conselleria d’ampliar l’ambulatori.
            Des del grup municipal d’Units pel Poble-Compromís es va presentar en reiterades ocasions mocions demanant la millora dels centres de Cabanes i la Ribera, fins ser aprovada per unanimitat després d’anteriors negatives del PP en desembre passat.
            Ara, en una resposta donada pel Conseller de Sanitat a la diputada de Compromís, Mònica Oltra,es deixa que ( i diu textual el Conseller) que la Conselleria no té previst ampliar el consultori, i que aquest és de titularitat municipal fet pel qual en el cas d’ampliar-se ( cosa que no es preveu) hauria de ser l’ajuntament qui assumira el cost derivat d’aquesta reforma i ampliació, per finalment concloure que la Conselleria no té constància que el consistori haja fet cap cessió”

Oltra ha presentat noves preguntes com són
          Sabent que l’ajuntament no ha cedit sòl, també s’ha d’entendre com a que no ha cedit cap immoble o espai annex a l’actual consultori auxiliar?
          En cas de ser l’ajuntament qui haja d’assumir el cost d’aquesta possible reforma d’ampliació, s’hauria de comunicar a la Conselleria aquesta actuació? En cas afirmatiu, s’ha comunicat?
          Quan el Conseller diu que no té previst ampliar el consultori, ( tenint en compte que estem parlant en tot cas en les preguntes d’espai físic i no de recursos humans), vol dir que rebutja també una ampliació física que còrrega a càrrec de l’ajuntament hipotèticament?
          Atenent a que és un consultori de titularitat municipal qui es va fer càrrec de les anteriors actuacions per condicionar-lo? 

Cabanes: Units demana en el plenari que es busque la responsabilitat patrimonial dels regidors que van votar donar-li la concessió de l’aigua del PAI Torre la Sal a Marina d’Or.

Els tribunals retornen la concessió a FACSA i els veïns han de pagar un alt cost per canviar de sistema

Units pel Poble-Compromís va dur el tema al darrer plenari després que ell Tribunal Superior de Justícia de la CV, sala contenciós – Administrativa, secció 5a haja dictat sentència per la qual dóna la raó a l’empresa FACSA contra l’ajuntament de Cabanes i Construcciones Castellón 2000 SAU (Marina d’Or) i invalidara la concessió del servei de subministre de l’aigua del sector del PAI Torre la Sal a la pròpia empresa Marina d’Or, i ha de tornar-se-li la concessió a l’empresa FACSA, curiosament, no obstant, aquesta sentència ix al temps que expira la concessió de cinc anys donada a Marina d’Or.

Des del grup de l’oposició, es va incidir en el plenari, davant el silenci absolut dels regidors del PP, que darrere de la temerària decisió del PP, ha d’haver responsabilitats, perquè ara els veïns de dins del PAI han de canviar el sistema de subministre, on el pressupostos per condicionar el sistema puja a més de 13.300 per cada un dels edificis ( l’aigua de Marina d’Or provenia d’una dessaladora i la de FACSA no, i hi ha certs instruments que s’han de canviar): per a Units pel Poble, aquests canvis, els que puguen ocasionar-se per drets “d’enganxe” a la xarxa de FACSA, haurien d’exigir-se per via de responsabilitat patrimonial al regidors que van votar a favor d’aquella concessió quant se’ls va advertir que era il·legal i ara els tribunals donen la raó.

            Segons es va exposar per Units “ el PP està acostumat a votar barbaritats en els plenaris, barbaritats que saben que poden fer molt de mal al poble, i quasi sempre després el temps ens dóna la raó quan els advertim, i després mai assumeix irresponsabilitats, i ara la seua broma pot costar molts milers d’euros a uns veïns que no tenen cap culpa, i eixa impunitat s’ha d’acabar, i ser responsable del que es vota”

Igualment, s’ha demanat que el cost de tot el procés, també siga repercutit en els responsables polítics “ s’han gastat diners de tot el poble, per entrar en un procés judicial amb advocats i procuradors ( i que han perdut), es van gastar els diners del poble pagant un informe d’un professor de la UPV perquè donara raó a l’empresa, pagat per l’ajuntament, informe que ja hem vist no valia per a res, i tot això, no ho té per què pagar el poble, i igualment, si FACSA demana responsabilitats que tota recaiga sobre els regidors del PP i no sobre el poble

 Com sempre, del PP ningú va obrir la boca:

(adjuntem la nota anterior on s’explica clarament tot el procés)

            En la sessió plenària de 27 de setembre de 2007, amb el vot favorable del PP, l’abstenció del PSOE i el vot en contra del avui regidor d’Units pel Poble-Compromís, Carles Mulet, es va llevar-li la gestió de l’aigua a Facsa, tot i tindre aquesta empresa la concessió fins al 2025, i donar-li-la a l’empresa Marina d’Or, dins de l’àmbit del PAI Torre de la Sal.

Aquesta concessió era totalment il·legal, i mancava de cap informe de secretaria ni de cap tècnic municipal, i ara els tribunals reconeixen que la concessió a Facsa era fins al 2025 i en tot el seu terme municipal, per tant, també afecta als PAIS que puga desenvolupar l’empresa Marina d’Or en Cabanes ( Torre la Sal i Mundo Ilusión)

Mulet va presentar una denúncia a la Fiscalia, i es van encetar Diligències d’Investigació Penal contra l’equip de govern que estava en 2007, que es van acumular amb altres tres casos oberts també relacionats amb el PAI, tots ells van formar un nou cas, que va a passar a ser una investigació “secreta” de la qual no s’ha tornat a donar compte a la part denunciant. Per la seua part, Facsa, va encetar la via contenciós administrativa, que ha donat el seus fruits, i dóna la raó a l’empresa i a l’oposició

Ara, els veïns del PAI, centenars de vivendes, la majoria d’elles embargades pel Banc de Sabadell a  Marina d’Or, però venudes ja a particulars, o casos de famílies que fa anys hi viuen, no saben encara la repercussió real d’aquest fet, de si s’hauran de canviar els equips de subministre d’aigua i el cost que això els pot repercutir; cost al qual èticament haurien de fer front els responsable polítics d’eixa decisió. ( l’aigua que subministrava Marina d’Or al PAI és procedent d’una dessaladora de menudes dimensions que té l’empresa i FACSA subministrarà aigua des dels pous que explota)

Els veïns ara han de  revisar totes les canonades  i comprar un descalcificador (per defecte en tots els edificis de Marina d’Or no l’inclouen per ser aigua dessalada) que cal augmentar el pressupost en la neteja de l’aljub  i segurament canviar algun altre dispositiu.

Cronologia dels fets:

 La cronologia dels fets, ve des del principi de la tramitació del PAI (2003-2004), on Facsa, empresa que té la concessió del subministrament hídric al municipi, va advertir que el PAI no tenia garantida l’aigua per la seua complexitat; cal recordar com la Conselleria de Medi Ambient va condicionar l’inici de les obres del PAI a tindre resolt i en funcionament tant la dessaladora com la depuradora, cap d’elles realitat a hores d’ara, i malgrat això, en agost de 2006, en contra del que estipulava la DIA; es van concedir les llicències.

Facsa va advertir que era inviable d’ara garantir l’aigua, donat que ni la dessaladora era un realitat, i els aqüífers de la zona estaven sobre explotats. Les presses de l’empresa en obtindre les cèdules d’habitabilitat, ocasionen les pressions per  tancar en fals els permisos d’aigua; tot i vulnerant la pròpia legalitat, donat que les llicències d’obres també condicionaven el donar les cèdules d’habitabilitat a tindre desenvolupat tot el PAI, i en 2007 es volien  donar llicències d’ocupació a les instal·lacions acabades, en qüestió de setmanes.

        Com Facsa no entra al joc de l’empresa Marina d’Or, l’equip de govern de l’ajuntament de Cabanes, encarrega, digitalment, un informe a un professor de la UPV, Francisco-Javier Company Carretero, conegut per semblants aventures,  per tindre una justificació “tècnica” de la decisió política que es vol prendre, i aquest, fa l’informe a la carta, que serveix d’argumentari per al PP, òbviament, pagat amb els diners de tots els veïns.

        Argumentant que FACSA només tenia concedit l’abastiment d’aigua al municipi, i no a les actuacions urbanístiques del litoral, i com “ l’agent urbanitzador acredita disposar de dessaladora pròpia legalitzada i amb instal·lacions que permeten cobrir sobradament el servei fins que s’implante la dessaladora que està promovent l’Estat” es signa un conveni amb el propi promotor del PAI per a que per mitjà de la seua pròpia dessaladora, siga qui gestione el subministrament d’aigua a tot el PAI, mancomunant el servei amb el veí ajuntament d’Orpesa.

        Segons el conveni aprovat en 2007 entre ajuntament i Marina d’Or, és el    propi Jesús Ger, qui s’autoritzarà i dotarà d’aigua per al seu PAI, per mitjà de la seua pròpia dessaladora, que fins eixa data es desconeixia existia , i serà, durant cinc anys, qui cobrarà als propis subministrats tots els serveis, canons i consums d’aigua.

Durant cinc anys, mentre el Contensiós-administratiu ha seguit el seu curs, l’empresa ha pogut gaudir del seus subministre d’aigua de manera irregular, i ha pogut fer i desfer al seu lliure designi. Ara, un cop l’empresa ha incomplint els terminis, ha deixat el PAI sense fer, s’ha quedat bona part de les vivendes el bancs, els tribunals donen la raó a FACSA i a l’oposició.

        

Es desconeix si FACSA demanarà cap indemnització a l’ajuntament per les pèrdues ocasionades o si els veïns afectats hauran d’assumir alguna despesa. De moment, Cabanes, gràcies al PP va perdre els diners de contractar un professors de la UPV per fer un informe a la carta dels interessos de Marina d’Or ( informe que ara s’ha vist no ha valgut per a res),  i els diners d’anar als tribunals per defensar els interessos de l’empresa, i  perdre el cas.

Ara, pertocaria que si s’ocasiona alguna d’aquestes despeses, es reclamara matrimonialment fer front a elles als responsables polítics d’haver aprovat eixa decisió indecent.

Cabanes: l’alcaldia incompleix la promesa d’octubre de publicar en la web els cobraments mensuals i el que s’anaven a tornar en breu els diners cobrats il·legalment.

Mig any després de la promesa, continuen sense complir-la

Cabanes 3 d’abril de 2013. El passat dia 22 d’octubre, des de l’alcaldia de Cabanes es feia un comunicat en el qual s’anunciava que per una banda tots els regidors del PP de l’actual corporació anaven a tornar els quasi 18.000 euros cobrats il·legalment, i que en la web municipal es publicarien mensualment els cobraments nets de cada un dels 11 regidors de l’ajuntament, per tal de garantir la màxim transparència en el consistori.

            Ara, mig any després, cap d’aquestes promeses s’ha complit, i ni es té la més mínima constància de que ni la pròpia alcaldessa haja tornat els prop de 3000 euros que ella va cobrar il·legalment, ni que cap dels seues regidors haja tornat un sòl cèntim d’un cas que es va fer públic a l’estiu passat.

            Igualment, la promesa de transparència i publicació dels sous nets en la web, també ha estat un dels altres incompliments . De fet, la única gestió rellevant de l’alcaldia que té constància l’oposició s’haja fet durant aquests mesos, ha estat intentar implicar  a l’oposició en cobraments il·legals falsificant informes (  http://carlesmulet.blogspot.com.es/2013/03/cabanes-lalcaldia-va-falsejar-documents.html) , del retorn dels 155.000 euros que els regidors del PP s’ha quedat il·legalment des de 2003, no hi ha cap informació, ni resposta quant se li pregunta a l’alcaldia, de fet, en el darrer plenari, no es va respondre a ni una sola resposta.

            Des d’Units pel Poble-Compromís es va critica en el passat plenari aquesta pràctica, que fa que no hi haja cap dialeg ni informació en els plenaris, i la promesa de transparència s’haja  incomplit, a l’eliminar pràcticament totes les comissions informatives, no respondre en els plenaris, i rebutjar totes les propostes de l’oposició

 (noticia del 22 d’octubre de 2012)
Borrás adelantó además que la página web de Cabanes www.cabanes.es publicará mensualmente los cobros netos de cada uno de los concejales del equipo de gobierno y de la oposición para garantizar la máxima transparencia al ciudadano que ella misma ha impuesto en el consistorio.

Estrella Borrás adelantó además que todos los concejales de la actual corporación así como el ex alcalde Francisco Artola comenzarán en breve a devolver los casi 18.000 euros que han cobrado indebidamente desde junio de 2011.