Cabanes, el PP continuar sense explicar al ple el per què no tornen els 155.000 euros cobrats il·legalment.

En el darrer ple no es va donar cap resposta al procediment seguit per intentar recuperar els diners del poble que el PP es va aplicar en sobresous
Tot i que en febrer passat, i sòl per la premsa, el PP “informava” que s’havia notificat a certs regidors del PP que havien de tornar sols una part dels diners cobrats il·legaments des del 2003 fins al 2012, en el ple ordinari del passat 26 de març, l’alcaldessa del municipi va ser incapaç d’articular una sola paraula per explicar què s’estava fent al respecte per part de l’equip de govern per recuperar per al poble els diners que els regidors del PP han estat cobrant il·legalment durant anys.
            A pesar d’haver estat el grup municipal d’Units pel Poble-Compromís qui en juny passat destapava el cas, a hores d’ara, tot continua amb promeses i suposades accions, i no s’ha informat durant mesos d’absolutament res a l’oposició, i en les seues publicacions en premsa el PP donava a entendre que no anava a reclamar el deute de tots els anys, sinó sols dels darrers quatre. Units venia reiterant que una cosa és el que legalment es pot exigir retornar si ha prescrit o no l’actuació il·legal, i l’altra el que èticament pertocaria retornar.
            L’obscurantisme absolut del PP en aquest cas impedeix saber el procediment seguit, i el perquè, 10 mesos després, sembla ser, pel silenci davant del plenari, absolutament cap regidor hauria tornat els diners. A la pregunta a l’alcaldessa si ella en persona havia tornat els prop de 3000 euros cobrats il·legalment, tampoc es va respondre.
            En total, els regidors del PP van cobrar per assistència a òrgans col·legiats (plens, comissions, juntes de govern o comissions informatives) de manera irregular més de 155.000 euros ( 26 milions de les antigues pessetes), cobraments que eren il·legals perquè al mateix temps cobraven també una dedicació parcial, un salari, i cobrar pels dos conceptes és completament il·legal. Al deixar de cobrar per assistir a plenaris i comissions, aquests s’ha reduït a la seua màxima expressió, quasi mai es convoquen comissions informatives ( i per tant, no s’informa a l’oposició), els plens ordinaris es fan cada tres mesos, i no cada dos com es va consensuar al principi de legislatura.
            De 2003 a 2007 es va cobrar il·legalment 38.463 euros, de 2007 a 2011 99.100 euros, i durant el 2011-2012, fins que es va destapar el cas, 17560. Un mes després de destapar el cas, l’alcalde presentava la dimissió , i poc després també ho feia el secretari accidental, també després d’un debat sobre aquest fet. 

Cabanes “ l’alcaldia coneixia l’existència del segell de l’arc Romà de “Cavanes”, però no va actuar fins que no ho va denunciar l’oposició

El PP vota en contra de les 11 moció d’Units pel Poble-Compromís i no contesta a cap de les més de 30 preguntes formulades.

Cabanes 27 de març  de 2013. En el ple d’ahir de l’ajuntament de Cabanes es va arribar a moments de màxim surrealisme quan cap de les més de les 30 preguntes formulades pel Grup Municipal d’Units pel Poble-Compromís va poder ser contestada per l’alcaldessa en el plenari, igualment va passar amb les formulades pel PSOE.

            Amb l’excusa de que es contestarà a totes per escrit,es va impedir qualsevol diàleg entre els grups. En el passat plenari ordinari, de fa tres mesos, ja va passar el mateix,i les respostes van ser donades totes elles per escrit setmanes després, moltes d’elles responent coses que no se preguntaven, o directament afirmacions falses o absurdes que res tenien a vore amb les preguntes.

            Igualment, ahir el PP va rebutjar totes les mocions presentades per via d’urgència per Units pel Poble-Compromís, 11 en total, per la negativa de l’alcaldessa d’acceptar cap moció que entre a l’ajuntament per aquesta via, legal i habitual en tots els ajuntaments; totes les mocions d’urgència les tenien ja els grups municipals sis dies abans del plenari, el doble del temps del que facilita l’alcaldia a l’oposició la documentació que aposta als plenaris.

            Units pel Poble-Compromís va denunciar els mals vicis adquirits pel nou equip de govern, que va imposar unilateralment la data de la celebració del ple ordinari sense consensuar amb l’oposició, la incapacitat de l’alcaldessa en respondre a un sola pregunta de l’oposició en directe, o l’haver eliminat pràcticament totes les comissions informatives de l’ajuntament.

           

            Una de les mocions que va anar al ple era la relativa al segell de correus que baix s’exposa.

En l’argumentari de la moció, el regidor d’Units pel Poble-Compromís, Diego Noel, va exposar que des de Correus a Cabanes es va explicar com el segell va entrar en circulació el 2 de gener a Cabanes i des de principis d’any a l’ajuntament coneixien aquesta situació, però no va ser fins que el passat dia 21 de març Units anunciara la moció, que el PP, hores desprès, obrira la boca i anunciara totes les accions possibles, havent estat anteriorment assabentats però sense el més mínim interès en demanar solucionar l’error de correus. L’alcaldessa, que va votar en contra de la moció, va donar a entendre que ja ho sabien en anel·lació, però no va argumentar absolutament res, demostrant de nou un oportunisme gradíssim.

 MOCIÓ EDICIÓ DE SEGELL DE CORREUS AMB EL NOM EQUIVOCAT DE CABANES

Correus  ha posat en circulació els segells emesos el dos de gener passat, amb la imatge de l’arc Romà de Cabanes, amb una greu falta d’ortografia, al posar el municipi com “ Cavanes”

            Aquesta edició especial, dins la col·lecció de 8 segells dedicats a arcs i portes monumentals existents a l’Estat Espanyol, ha emès el corresponent al municipi de la Plana Alta amb aquesta greu errada, i estarà circulant per tot l’estat un nom equivocat del municipi; es tracta de segells autoadhesius de tarifa A, és a dir, el de cartes ordinàries de fins 20 grams, els més habituals.

            Per a Units pel Poble-Compromís, tot i ser un fet positiu la promoció que es fa del monument del municipi amb aquesta tirada, el posar malament el nom, pot tindre efectes negatius com ara que si algú vol localitzar en algun buscador on GPS on està “Cavanes” no li eixirà absolutament res, i es crea un confusió innecessària, de la mateixa manera que es retiraria un segell que posara “ Varcelona” o “Balencia”, el de “Cavanes” no té cap sentit.

demanarà que oficialment l’ajuntament exisgisca a Correus retirar de la circulació aquesta edició amb l’errada ortogràfica, i que es tornem a emetre una tirada amb el nom correcte del municipi

Per tot això, proposem al Ple els següents

ACORDS

  1. El Ple de l’Ajuntament de Cabanes insta de manera urgent a Correus a retirar de la circulació els segells amb el nom incorrecte del municipi i demana reeditar la tirada amb el nom correcte

Cabanes: Units pel Poble-Compromís demana posar en valor les pedres de l’arc romà “abandonades”

 
Cabanes 25 de març  de 2013.  El Grup Municipal Units pel Poble-Compromís a l’ajuntament de Cabanes, ha presentat una moció al plenari de l’ajuntament, en el qual es demana  posar-se en contacte de manera immediata amb la Conselleria de Cultura per sol·licitat poder traure del Pou de Roca els carreus de l’Arc i dipositar-les en un lloc segur al municipi on puguen salvar-se de ser robades i es puguen aprofitar com a element que amplie l’oferta turística.

            Des l’oposició no és el primer cop que es demana aquesta mesura, que sempre s’ha quedat en promeses per part dels successius equips de govern, sense que mai s’haja fet absolutament res,

L’arc romà de Cabanes , símbol del municipi, va ser declarat Monument Històric Nacional en el 1931, i mereix una major potenciació per ser un element arquitectònic i històric únic en tot el País Valencià. Tot i haver-se aprovat una Pla Especial en 2005, que no s’ha aplegat a desenvolupar, cal recuperar i evitar la desaparició de les parts superiors de l’entaulament  que encara estan localitzades, i en el proper Pou de Roca queden tres dels carreus de l’Arc, emprats com abeuradors antigament, i que poden ser objecte de robatori i desaparició per sempre més.

La proposta demana recuperar  aquest i poder dotar al pou d’ús comunal, d’abeuradors nous d’obra si cal. 

Cabanes: Units proposa al ple que siguen els veïns qui marquen la prioritat per arreglar els camins del terme

Cabanes 23 de març  de 2013.  El grup municipal Units pel Poble-Compromís a l’ajuntament de Cabanes, ha presentat per al proper ple que es celebrarà dimarts una moció per demanar que siguen els veïns i usuaris que apliquen un criteri a l’hora d’establir les prioritat per arreglar els camins del terme municipal.

            Segons s’explica en la moció, al tindre un terme municipal tan extens i amb una xarxa de camins tan gran, gran part d’ells sense asfaltar, és difícil i complicat tindre tots ells en perfecte estat de manteniment. Actualment l’ajuntament paga un servei de renting d’un tractor i també el cost d’un operari que es dedica a  aquesta faena, sols en el lloguer del tractor s’ha pressupostat per a 2013 una despesa de 29.000 euros, que són 2.416 euros al més ( a sumar a més el salari del treballador que es dedica a dur el tractor)

   A pesar d’això, són constants les queixes veïnals de camins que són arreglats constantment i d’altres que són completament oblidats, sense que hi haja un criteri objectiu d’ús , mal estat, o necessitats reals d’actuar en cada camí. El sector agrícola continua sent un dels motors de l’economia del municipi, a més de ser vital tindre la xarxa de camins en bones condicions tant per accedir a vivendes disseminades, actuació front incendis i accidents, o per potenciar el turisme verd i alternatiu.


Per això Units en la moció demana que l’ajuntament acorde obrir un procediment perquè siga el veïnat qui determine la prioritat i ordre en el qual s’han d’arreglar els camins del terme, habilitant els mecanismes per a que puguen aportar a l’ajuntament les peticions per arreglar els camins.

Per fer efectiu aquest fi, es proposa que es  comande des de l’ajuntament al Consell Agrari Local a que d’acord amb aquestes possibles peticions veïnals, i les dels integrants del Consell Agrari, s’elabore un llistat ordenat dels camins que prioritàriament necessiten arreglar-se, i es traslladarà al ple municipal un proposta orientativa, per a que es marque, en un interval concret, les actuacions a realitzar pel tractor en renting de l’ajuntament. 


Units lamenta l’estat d’abandonament de la platja de Torre de la Sal just a l’inici de la temporada de Setmana Santa

Cabanes 22 de març  de 2013.  El Grup Municipal Units pel Poble-Compromís a l’ajuntament de Cabanes, ha lamentat avui l’estat d’abandonament de la Platade la Torre de la Sal a Cabanes, a pesar de ser el lloc més emblemàtic a nivell turístic del municipi.

            Després dels temporals de mesos passats, a pesar d’estar ja en els dies de vacances de Setmana Santa, on els càmping de la zona estaran de gom a gom i molts dels apartaments del PAI Torre la Salque sols s’ocupen en periodes de vacances, l’espectacle que es trobaran és el següent: Abandonament general del Poblat de torre la Sal, la font sols va funcionar el primer any, els carrers plens de fem, la platja feta pols, després del temporal el pas del tractor de l’ajuntament l’ha deixat encara pitjor del que estava . Eixa és l’aposta pel turisme? 

Correus edita un segell de l’Arc Romà de “Cavanes”

Units pel Poble-Compromís demanarà al plenari que s’exigisca a Correus a rectificar l’edició amb la falta d’ortografia

Cabanes 21 de març  de 2013.  El Grup Municipal Units pel Poble-Compromís a l’ajuntament de Cabanes, presentarà una moció en el proper ple ordinari, exigint que l’ajuntament demane a correus retirar de la circulació els segells emesos el dos de gener passat, amb la imatge de l’Arc Romà de Cabanes, amb una greu falta d’ortografia, al posar el municipi com “ Cavanes”

            Aquesta edició especial, dins la col·lecció de 8 segells dedicats a arcs i portes monumentals existents a l’Estat Espanyol, ha emès el corresponent al municipi de la Plana Altaamb aquesta greu errada, i estarà circulant per tot l’estat un nom equivocat del municipi; es tracta de segells autoadhesius de tarifa A, és a dir, el de cartes ordinàries de fins 20 grams, els més habituals.

            Per a Units pel Poble-Compromís, tot i ser un fet positiu la promoció que es fa del monument del municipi amb aquesta tirada, el posar malament el nom, pot tindre efectes negatius com ara que si algú vol localitzar en algun buscador  on està “Cavanes” no li eixirà absolutament res, i es crea un confusió inecesària, de la mateixa manera que es retiraria un segell que posara “ Varcelona” o “Balencia”, el de “Cavanes” no té cap sentit.

            Per eixe motiu, des del grup municipal de l’oposició es demanarà que oficialment l’ajuntament exisgisca a Correus retirar de la circulació aquesta edició amb l’errada ortogràfica, i que es tornem a emetre una tirada amb el nom correcte del municipi