Cobraments il·legals Cabanes: l’informe de la Diputació torna a donar la raó a Units i diu que s’han de tornar els diners cobrats il·legalment per part dels regidors del PP

Cabanes 27 de novembre de 2012.   Des del 15 de juny, els regidors del PP de Cabanes són coneixedores que van estar durant 9 anys, cobrant de manera il·legal, al rebre tant un sou per dedicació parcial, com per assistència a òrgans col·legiats ( plenaris, comissions informatives, juntes de govern).

            Des de la secretaria municipal com des de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, a instàncies d’Units pel Poble, es van emetre informes donant la raó a l’oposició dient que el cobrament era il·legal, i que calia tornar els diners. No obstant això, des de l’equip de govern municipal, abans de fer res més, van voler tindre un altre informe , i van demanar un nou a la Diputació Provincial de Castelló.

            Mentre, la única proposta del PP va ser dur a una comissió informativa una proposta que, abans de tornar els diners cobrats il·legalment pretenia apujar-se el salari als sis regidors amb dedicació parcial ( en alguns casos es passava de 300 euros al mes a 641), aquella proposta, votada a favor pel PP en comissió, va haver de ser retirada per també incórrer en una nova il·legalitat, al no permetre un Real Decret del Govern Central aquest tipus d’increment per enguany.

            Ara, l’informe emès pels serveis jurídics de la Diputació diu que l’acord plenari de 23 de juny de 2011, en el qual el PP va acordar amb els seus únics vots assignar-se el cobrament pels dos conceptes incompatibles, és nul de ple dret. I es demana que es faça un directament del Consell Jurídic Consultiu de la CV per declara aquesta nul·litat, que es faça un nou ple declarant la nul·litat i acordant l’obligació dels membres del PP a tornar tot allò cobrant indegudament, prèvia liquidació, a banda d’haver de modificar el règim d’indemnitzacions i de que voluntàriament els membres tornen els diners cobrat indegudament.

            D’aquest informe es després que també ha de tornar els diners cobrats il·legalment pel PP durant les dos legislatures anteriors, i que afecta  també a dos regidors de l’actual equip de govern.

            La falta d’aquest informe era l’excusa que venia posant el PP per no regularitzar la seua situació.

           

Cabanes: El PP paralitza l’apujada de sous perquè era il.legal, no perquè haja rectificat

Cabanes 15 de novembre   de 2012.  Des de l’equip de govern (PP) de Cabanes s’ha fet públic que van a paralitzar la vergonyosa proposta que ells van presentar, i ells van votar  a favor, d’apujar-se els sous els sis regidors amb dedicació parcial.

Aquesta “paralització”, no es deu a cap reflexió, a cap rectificació, a haver pensant una miqueta i vore que és una barbaritat, sinó que es deu al fet que de nou, una proposta que aproven amb els seus vots sembla ser de nou il·legal, i com novetat, han estat ells els que l’han advertida abans que  l’oposició,   com normalment sol passar.

I tot això perquè el Reial decret-llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria  pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic, marca que per a l’any 2012, les retribucions del personal al servei del sector públic no  podran experimentar cap increment respecte a les vigents a 31 de desembre de 2011, i això inclou als regidors i alcaldes. Però aquest increment es podria produir a partir de 2014.

Costa entendre com en la Comissió Informativa d’Hisenda on es va votar per part del PP, estava present el secretari en funcions, i la Tècnica d’Administració General, i cap d’ells va advertir d’una nova il·legalitat ( com ara els cobraments durant 9 anys per conceptes incompatibles, el no haver estat cotitzant a la Seguretat Social, el contracte irregular al personal de confiança, o el continu desori urbanístic).

            L’excusa del PP ara és que amb aquestes escandaloses apujades injustificables dels salaris hi hauria  un cost menor que el que es cobrava abans sumant la part legal i la part il.legal, com si tingueren ara dret a cobrar regularitzat el que no els corresponia abans.

De moment, no es té constància que cap dels regidors actuals ni de la passada legislatura hagen tornat els diners cobrats il·legalment. I tampoc es té constància d’allò que es pensa fer a partir d’ara, si intentar obtindre ingressos en altres conceptes, o s’abandona aquesta pretensió

Adjuntem de nou un quadre de la proposta que el PP va votar a favor.

Sou anterior

Sou actual

Horari

setmanal

A quant li ix l’hora

Total a l’any

Quan deuen al poble

Estrella Borras

2.400

2446,97

37,5

16,31

14 pagues= 34.257,58 a l’any

2.940,00 

J. Vicente Planell

910.75

1101,63

25

11,06

14 pagues : 15422.82

2.960 +4860 + 4 anys més

César Sierra

300

641.03

8

20,03

12 pagues: 7692.36

2.900,00 

Lucia Garcia

300

641.03

8

20,03

12 pagues: 7692.36

1.200,00 + 4 anys més  

Cesar Bellés

300

427,36

5

21,36

12 p: 5128,32

810,00

Jose Manuel Nos

300

427.36

5

21,36

12 p: 5128,32

1.000,00 

Total

75.321

Cabanes: EL PP aprova apujar-se el salari sense argumentar els motius.

Regidors del PP cobraran per 8 hores a la setmana el que cobren molts treballadors treballant 40 hores , el salari mínim interprofessional.

 Cabanes 13 novembre de 2012.  

Amb els vots a favor del PP i en contra d’Units pel Poble i PSOE, la Comissió d’Hisenda d’avui ha acordat traslladar al plenari pròxim, una escandalosa pujada de salaris dels regidors del PP.

Tot i les promeses en alguns mitjans de comunicació, de que avui l’alcaldessa donaria explicacions a l’oposició en la Comissió Informativa, cap regidor del PP ha pogut contestar i rebatre les crítiques de l’oposició que s’ha mostrat unida i contundent.

Així, per exemple, hi hauran dos regidors que cobraran per sols 8 hores a la setmana, el que molts treballadors d’este país cobren per 40 hores de treball, exactament el Salari Mínim Interprofessional ( que està en 641 euros).

Quatre dels regidors, sense formació acadèmica, cobraran més de 20 euros l’hora, preu que no cobra ni un metge, ni un professor d’institut ni un policia, ni la majoria de funcionaris de carrera.

Es dóna el cas, que aquests regidors tots han cobrat durant anys alguns d’elles, percepcions il·legals que encara no han tornat.

            Aquesta apujada, per a un poble quasi un de cada quatre veïns en edat de treballar està en l’atur, és insultant, demostrant una insensibilitat total amb la realitat social, on els ciutadans pateixen disminucions del salari, regidor d’un poble de 3000 habitants estan apujant-se escandalosament els salaris, amb unes percepcions que mai cobrarien en l’activitat privada.

            Tant Units com el PSOE han coincidit que esta mesura és totalment inacceptable, i s’ha exigit una rectificació abans del plenari que ha d’aprovar definitivament aquesta apujada, i s’ha advertit que es fa a fiscalitzar totalment l’activitat de tots els regidors amb dedicació parcial, controlant els horaris d’entrada i eixida i exigint donar compte periòdicament de les hores de treball que es van a cobrar”

Sou anterior

Sou actual

Horari setmanal

A quant li ix l’hora

Total a l’any

Estrella Borras

2.400

2446,97

37,5

16,31

14 pagues= 34.257,58 a l’any

Jose Vicente Planell

910.75

1101,63

25

11,06

14 pagues : 15422.82

César Sierra

300

641.03

8 (abans 1 dia a la setmana: 7.5 hores)

20.03

12 pagues: 7692.36

Lucia Garcia

300

641.03

8 (abans 1 dia a la setmana: 7.5 hores)

20.03

12 pagues: 7692.36

Cesar Bellés

300

427,36

5 (abans 1 dia a la setmana: 7.5 hores)

21.36

12 p: 5128,32

Jose Manuel Nos

300

427.36

5 (abans 1 dia a la setmana: 7.5 hores)

21.36

12 p: 5128,32

Total

75.321

M

Cabanes: Els regidors del PP s’apugen el sou.

Abans de tornar els diners cobrats il·legalment presenten una proposta que dispara el que venien cobrant.

Cabanes 12 de novembre   de 2012.  Des de juny de 2012 els regidors del PP de Cabanes saben que han estat 9 anys cobrant il·legalment, per acumular dos conceptes incompatibles: l’assistència a òrgans de l’ajuntament ( ple, comissions informatives i juntes de govern), i per les dedicacions parcials que tots els regidors del PP tenen ( sols els del PP). En cinc anys han cobrat il·legalment 116.670 euros, i la quantitat dels 9 anys podria superar els 200.000 euros.

            Ara, sense notícies de que cap dels regidors implicats de les anteriors o actual legislatura haja tornat un cèntim d’allò cobrat il·legalment, en la Comissió Informativa d’Hisenda de demà es presenta una proposta que dispara el que es tenia per dedicació parcial ( i que supera amb escreix en molts casos la suma anterior  quant es cobrava la part legal de la dedicació parcial, i la dels cobraments il·legals per assistir als plenaris.

A mes, com novetat es carrega sobre l’ajuntament les càrregues del es quotes  a la Seguretat Social, que abans ningú pagava ( i que ara també ha de pagar l’ajuntament).

Sou anterior

Sou actual

Horari setmanal

A quant li ix l’hora

Total a l’any

Estrella Borras

2.400

2446,97

37,5

16,31

14 pagues= 34.257,58 a l’any

Jose Vicente Planell

910.75

1101,63

25

11,06

14 pagues : 15422.82

César Sierra

300

641.03

8 (abans 1 dia a la setmana: 7.5 hores)

20.03

12 pagues: 7692.36

Lucia Garcia

300

641.03

8 (abans 1 dia a la setmana: 7.5 hores)

20.03

12 pagues: 7692.36

Cesar Bellés

300

427,36

5 (abans 1 dia a la setmana: 7.5 hores)

21.36

12 p: 5128,32

Jose Manuel Nos

300

427.36

5 (abans 1 dia a la setmana: 7.5 hores)

21.36

12 p: 5128,32

Total

75.321

Mentre a bona part dels ajuntaments els alcaldes i regidors congelen o disminueixen les seues atribucions, en Cabanes, proposen incrementar-se’l. Els regidors de l’oposició cobren 60 euros per assistir a plenari ( 4 regidors)  i 40 per cada comissió informativa ( 2 regidors)  

Cabanes: el PP aprova incorporar noves despeses a la CV10 i no sap explicar-les a l’oposició.

Cabanes 07 de novembre de 2012.   En la Comissió Informativa d’Hisenda i especial de  Comptes de l’ajuntament de Cabanes, el PP va aprovar este dilluns,  amb els seus únics vots a favor, passar a plenari per a la seua aprovació definitiva una modificació de crèdit que preveu incorporar un alta de més de 43.000 euros per a noves actuacions en l’antiga carretera de Saragosa- CV-10, tot i que aquest vial incorporat com a carrer del poble va ser inaugurat en juny d’aquest any.

Aquest vial, ha estat sempre carregat de polèmica  (pròrrogues concedides fora de termini en reiterades ocasions, incompliments de l’empresa, endarreriment injustificat de les obres, contribucions especials desproporcionades), tot per una actuació que els propis veïns veien com supèrflua i que va obligar, a més de pagar als veïns, demanar un crèdit ICO de 1,3 milions d’euros i emprar patrimoni municipal del sòl

Quan s’ha demanat informació concreta dels motius d’aquestes modificacions, si estaven contemplades o no el projecte originari i per què havia d’assumir el poble una despesa nova d’una actuació que ha costat pels 2 milions d’euros, la resposta donada per la tinent d’alcalde que presidia la Comissió en absència de l’alcaldessa, és que a l’eixir ( i per tant després de votar a favor o no d’elevar al plenari la proposta) preguntarem als serveis tècnics d’urbanisme, ja que estaven en una comissió d’Hisenda i no d’obres. És a dir, votar un alta de despeses en unes actuacions urbanístiques que es desconeix si són justificades o no, necessàries o no. Des del PP s’han negat en donar cap explicació del que significava aprovar eixe punt a nivell urbanístic i s’ha repetir reiteradament que preguntarem a l’eixir en urbanisme.

            En acabar la Comissió Informativa d’Hisenda, els dos grups de l’oposició s’han adreçat al departament d’urbanisme, on el seu responsable ha dit que desconeixia totalment aquest assumpte.

            En informar a la Tinent d’alcalde d’aquest fet, la resposta ha estat que l’alcaldessa sí que sabia de què es tractava aquesta nova partida ( i l’alcaldessa, recordem, no ha participat en esta comissió).

            Des d’Units pel Poble s’ha lamentat que no es done informació a l’oposició de les coses que es voten en les Comissions Informatives, i que es pretenga passar per ple per al proper divendres aquest punt, del qual ningú ha pogut donar explicacions del què comporta.

Infople número 3

Seguint amb el nostre compromís d’informar al poble de tot allò que es decideix als plenaris, ací teniu el tercer infople amb un resum de les últimes tres sessions plenàries.

Plenari del dia 24 d’agost de 2012 

L’únic punt de l’ordre del dia d’aquest plenari, va ser donar compte de la renúncia de Francisco Vicente Artola Escuriola com a alcalde i com a regidor de l’Ajuntament. Artolaanunciava que deixava l’alcaldia per motius de salut.

Plenari del 4 de setembre de 2012

Punts del dia:

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior.

2. Després de la dimissió d’Artola com a regidor, pren possessió del càrrec de regidora Eva Escuriola Herrasti.

3. Es fa una elecció entre els regidors per triar el nou alcalde. Estrella Borràs és triada com nova alcaldessa amb set vots a favor. Units pel Poble felicita en eixe plenari tant a Eva com a Estrella i s’ofereix a treballar conjuntament pel poble.

Plenari del 27 de setembre de 2012

Punts del dia:

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior.

2. Nova junta de govern : Estrella Borràs, Cèsar Sierra, Jose Vte. Planell i Lucía Garcia.

3. Es renova la Comissió d’Hisenda: a triar 4 membres del PP, 1 d’Units i 1 del PSOE.

4. Es crea nova Comissió Informativa: Cultura, Educació, Personal, Associacions i Benestar Social (a triar 4 del PP, 1 d’Units i 1 del PSOE).

5. La Comissió d’Urbanisme es transforma en Obres, Urbanisme, Turisme i Platges (4 PP, 1 Units, 1 PSOE)

6. La comissió de festes es transforma en Festes, Medi Ambient, Agricultura, Esports i Joventut.

7. Es nomenen nous portaveus del PP: Estrella i, portaveu adjunt, Lucía.

8. Es nomena Lucía com a nova tresorera de l’Ajuntament.

9. Es nomena primer tinent d’alcalde a Lucía, segon a Cèsar Sierra i tercer a Jose Vicente Planell.

10. Es nomenen als representants de l’Ajuntament, en l’Associació Ruralter-Leader, en el Consorci Provincial de Bombers, en el Pla Zonal de Residus, en el Consell Agrari municipal, Associacions locals i assemblea Local de la Creu Roja, només es nomenen regidors del PP.

11. Es deleguen competències en regidors. Urbanisme, Cultura i Educació: Estrella. Obres Públiques, Hisenda, Personal, Ocupació i Turisme: Lucía. Nuclis de la Ribera i Platges: César Sierra. Peons, Agricultura i Medi ambient: José Vte. Planell. Festes, Joventut i Tercera Edat: César Bellés . Esports, Benestar Social i immigració: José Manuel Nos.

12. S’aprova el compte general de 2011.

13. Es presenten els informes trimestrals de morositat.

14. Gràcies a la gestió d’Units es retira de l’ordre del dia el “Pla Especial de Torre la Sal” que pretenia autoritzar una torre de 30 altures en el PAI Torre la Sal.

Gràcies a les preguntes del representant d’Units pel Poble en la comissió d’urbanisme es va haver d’admetre que el projecte suposava aprovar exposar al públic una modificació del PAI que incorporava en primera línia d’edificacions una torre de 30 altures!! (Les Torres Kio de Madrid, tenen 26 altures). Es volia fer aquesta torre perquè s’havia descobert en el PAI restes arqueològiques de distintes èpoques, entre les quals les restes d’una gran ciutat ibera,  i es va obligar l’empresa a respectar eixa zona. I l’empresa volia recuperar els metres quadrats a urbanitzar d’alguna manera.

          Si Units pel Poble no haguera preguntat en la Comissió Informativa, s’haguera aprovat pel ple una exposició al públic d’aquest monstre de 30 altures sense saber-ho. Per què els tècnics municipals van ocultar aquesta informació tan rellevant a tots els grups polítics? El PP no sabia res del tema i la idea inicial era tirar-ho endavant.

          La legislació deixa clar que en aquest cas l’elaboració del Pla Especial de Protecció correspon a l’ajuntament. Ací, el pla l’ha fet l’empresa urbanitzadora!! Quins diners li ha costat al poble aquest projecte? Qui va triar els tècnics que l’han fet? Ens sembla escandalós.

          Per què l’empresa intenta recuperar tota la volumetria perduda en un sol edifici de 30 plantes? El banc li ha embargat la resta de sòl del PAI?

          Mentre no ha complit els terminis legals per acabar el PAI que hauria d’estar entregat en abril, ha demanat una pròrroga fora del termini legal i el banc li ha embargat, sembla ser, els habitatges sense vendre que tenia. Se li ordenen la paralització immediata de totes les obres en agost (obres que no estaven ni començades). I amb quin despropòsit es presenta aquesta empresa? Una torre de 30 altures.

          Aprovar aquesta proposta suposaria crear un gratacel de 30 altures en mig de bungalows i blocs de 8 altures, justament al costat del poblat mariner de Torre la Sal. Una barbaritat que no podem compartir.

Si alguna persona està interessada a conéixer més detalladament aquest projecte, que es fique en contacte amb Units i li farem arribar la informació demanada. Tot el projecte en si és un despropòsit.

15. Modificació Puntual Pla Parcial sector Pont (es modifica l’ordenança per permetre construir “altillos” dins les naus industrials).

16 . S’aprova el pla municipal d’emergències elaborat per la Generalitat.

MOCIONS:

Units pel Poble presenta les següents mocions per via d’urgència:

         MOCIÓ GRAVAR ELS PLENARIS i poder penjar-los en Internet perquè la gent puga vore’ls des de casa.

         ORDENANÇA SOBRE L’IBI, per intentar crear bonificacions i donar resposta a l’increment escandalós de preus que hi ha hagut enguany.

         TORNAR A FER ELS PLENARIS A UN  HORARI NORMAL, per la vesprada i que la gent puga acudir-hi.

          TAXA DE FEMS, per buscar noves vies que ajudaren a reduir els elevats imports que paguem en aquest poble comparat amb la resta de pobles del voltant.

         PROGRAMA MARINA D’OR. Tot i haver-se hagut d’aprovar en setembre de 2011 el programa per desenvolupar el PAI, a hores d’ara aquest dorm en un calaix. Demanàvem desbloquejar el projecte perquè els veïns ja paguen un IBI urbà per un sòl que no té cap garantia de ser urbanitzat.

RESOLUCIÓ DEL TEMA AUGIMAR (S10, Bassa Nova). Demanàvem resoldre el conflicte que hi ha entre l’Ajuntament i aquesta empresa.

El PP vota en contra d’aprovar la urgència de tractar aquests temes; segons ells,  per no haver tingut temps d’estudiar-los. Des d’Units confiem que encara que no van voler parlar d’aquests temes al plenari, sí hagen tingut en compte les nostres propostes i s’hagen posat a treballar per trobar solucions.

PRECS I PREGUNTES

·        TORRE LA SAL:  Vam preguntar com era possible haver demanat  la paralització immediata de distintes obres en el PAI Torre la Sal quan aquestes mai havien començat i no van saber donar-nos cap resposta.

·        CONTRACTACIÓ D’UN ADVOCAT: Vam demanar explicacions al que va ser l’alcalde en funcions, Jose Vicente Planell, pel contracte de l’1 d’agost a Falomir Abogados per una modificació de les ordenances particulars de Gaidó, Pont S7 i S8. A pesar d’haver patit, com tots els municipis, una important aturada de l’activitat urbanística, l’Ajuntament de Cabanes compta amb un gran equip urbanístic, en el qual han treballat a nòmina de l’Ajuntament un administratiu i una auxiliar, dos arquitectes (ara només n’hi ha un), un arquitecte tècnic i, eventualment, un enginyer de camins. Tot això, per a un poble de 3000 habitants.

A pesar d’això, l’1 d’agost, es pren per mitjà d’un Decret d’Alcaldia una determinació ben curiosa, com és la de contractar digitalment els serveis de l’advocat Fernando Falomir per una quantitat de 5.664 euros, per a redactar una simple modificació de les ordenances que afecten el polígon industrial. Aquesta tasca perfectament haguera pogut ser assumida per l’equip tècnic de l’Ajuntament.

Jose Vicente Planell, davant les preguntes d’Units, no va saber què contestar.  

·        VIVENDES DE PROTECCIÓ OFICIAL. Demanem explicacions pel deute ocasionat per no fer unes VPOS: pocs mesos abans de les passades eleccions municipals, s’anunciava la imminent construcció de 32 VPO i aparcaments, després que l’Ajuntament de Cabanes haguera concedit la llicència d’obres a l’Institut Valencià de la Vivenda (IVVSA) http://www.cabanes.es/node/684.

La concessió de les llicències, en 13 de gener de 2011,  obligava que l’IVVSA començara les obres abans de sis mesos (per fer-les coincidir en campanya electoral) i tenia 24 mesos com a màxim per executar totes les obres.

Aquestes vivendes es feien en sòl municipal, cedit gratuïtament per l’Ajuntament, als carrers Borriol i la Vall d’Alba (al costat del geriàtric). Ara, 21 mesos després, les obres no sols no s’han fet, sinó que l’IVVSA no va pagar mai els 40.099,12 euros de l’impost sobre instal·lacions, construccions i obres (ICIO) i tampoc la taxa per prestació de serveis urbanístics que puja a un total de 30.074,31 euros, deute  que ha notificat ja a l’IVVSA el servei de recaptació de la Diputació Provincial de Castelló.

          

·        ESCRITS. Vam informar l’alcaldessa que molts veïns es queixen que presenten escrits amb reclamacions i queixes a l’Ajuntament i no se’ls contesta des de fa temps. L’alcaldessa desconeixia l’existència d’aquests escrits. On estan?

·        TEMES PENDENTS. Vam preguntar per la pròrroga en el PAI Torre la Sal que hauria d’estar acabat completament en abril de 2012; per les novetats respecte al Castell de Miravet; per l’error en la subvenció del Calvari i pel procés de selecció del nou cronista oficial.

COBRAMENTS IL·LEGALS

Passada legislatura

2007

2008

2009

2010

2011

total

1 regidor

  5.280,00 €

   13.290,00 €

   11.810,00 €

   10.080,00 €

  6.060,00 €

   46.520,00 €

1 regidor

     620,00 €

    1.400,00 €

    1.180,00 €

       940,00 €

     540,00 €

    4.680,00 €

1 regidor

  1.690,00 €

    3.930,00 €

    3.550,00 €

    2.910,00 €

  1.780,00 €

   13.860,00 €

1 regidor

  1.280,00 €

    3.060,00 €

    2.910,00 €

    2.450,00 €

  1.530,00 €

   11.230,00 €

1 regidora

     640,00 €

    1.400,00 €

       880,00 €

       880,00 €

     680,00 €

    4.480,00 €

1 regidora

  1.790,00 €

    3.850,00 €

    3.340,00 €

    2.910,00 €

  1.690,00 €

   13.580,00 €

1 regidora

     800,00 €

    1.460,00 €

       700,00 €

       960,00 €

     840,00 €

    4.760,00 €

Total

   99.110,00 €

Actual legislatura

2011

2012

1 regidor

  2.600,00 €

    3.150,00 €

    5.750,00 €

1 regidora

  1.370,00 €

    1.570,00 €

    2.940,00 €

1 regidor

  1.340,00 €

    1.560,00 €

    2.900,00 €

1 regidor

  1.400,00 €

    1.560,00 €

    2.960,00 €

1 regidora

     520,00 €

       680,00 €

    1.200,00 €

1 regidor

     350,00 €

       460,00 €

       810,00 €

1 regidor

     440,00 €

       560,00 €

    1.000,00 €

   17.560,00 €

Units pel Poble va mostrar dos informes, un elaborat pel secretari en funcions Jose Vicente Guimerà i la Tècnic d’Administració General (TAG) d’aquest Ajuntament (Maria Luisa Vidal ) i un altre fet per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP). Tots dos corroboren la denúncia feta per Units: que els regidors del PP no podien cobrar l’assistència a plenaris, juntes de govern i comissions informatives (el que entenem per òrgans col·legiats), perquè tots tenien una dedicació parcial. L’alcalde d’aleshores, Artola, cobrava un salari de 2.400 en 14 pagues, un dels regidors un sou de 910,75 euros i els altres cinc, 300 euros mensuals. Cobrar pels dos conceptes està taxativament prohibit per llei.

            Aquesta pràctica es va dur a terme durant tota la legislatura 2007-2011 i des del principi de la present legislatura fins al plenari de 28 de juny, dia en què Units pel Poble va informar del  frau. I segurament també, i per primera vegada en la legislatura 2003-2007.

Segons les dades facilitades pels tècnics municipals, el total dels diners cobrats de manera il·legal pels regidors del PP entre 2007 i 2012, pujaria a 116.670 euros (19 milions i mig de les antigues pessetes). Faltaria sumar els anys 2003 a 2007.

UNS I ALTRES ES TIREN LES CULPES. Què diuen els tècnics davant del plenari?

El primer que fa l’informe del secretari i la TAG és responsabilitzar l’anterior secretari, el qual estava de baixa permanent i ja no va assistir a la sessió plenària en la qual es van aprovar els dobles cobraments il·legals.

L’acta de la sessió del 23 de juny de 2011, corrobora que “actúa como secretarioJose Vicente Guimerà.

Per llei, les funcions del secretari-interventor, siga titular de la plaça o suplent, li obliguen a informar la corporació de la legalitat dels seus actes. En aquells actes que no complisquen la legalitat, ha d’emetre informe o nota d’objecció.

L’informe del secretari interventor i de la TAG ve a dir que resulta incompatible, des del punt de vista legal, el cobrament d’aquests dos conceptes que abans hem comentat. A més, en el punt tercer de l’argumentació dels fonaments de dret diu textualment: “Detectada dicha circunstancia, estos servicios municipales informaron puntualmente al Ayuntamiento, de que el régimen de asistencia a los órganos colegiados de la Corporación, acordado por el Ayuntamiento Pleno, no se ajustaba a la legislación vigente al existir incompatibilidad de dichas asistencias con la percepción, por los miembros de la Corporación de dedicaciones exclusivas o parciales

Units vam demanar, de manera excepcional, la declaració del secretari i de la TAG davant de tot el plenari perquè ens explicaren a qui i com havien informat d’aquesta il·legalitat.

Tant la TAG com el secretari-Interventor van dir que la informació se li va donar verbalment (i no per escrit, com marquen les normes) a l’anterior alcalde, Paco Artola.

Què ha passat des d’aleshores?

  • El secretari en funcions hauria dimitit del seu càrrec després del plenari. I l’equip de govern ha iniciat els tràmits per traure a concurs la plaça de secretari. (Al secretari titular, Juan Navarro, li van donar la baixa definitiva fa mesos).

  • Des del 27 de setembre hem demanat oficialment una Junta de Portaveus de l’Ajuntament per analitzar aquesta complicada situació, i no se’ns ha contestat.

  • Hem demanat per escrit explicacions a l’alcaldia sobre les mesures que es pensaven adoptar per solucionar la situació i fer que tots els regidors, almenys des de 2007 a 2011, tornen els diners i a data de fer aquest escrit no se’ns ha contestat. I se’ns diu que s’ha demanat informe a la Diputació per saber com actuar; diuen En funció de l’informe de la Diputació Provincial es determinaran les accions que se seguiran per als Regidors afectats per la legislatura 2007-2011 i 2003-2007.

·        Hem vist com els cobraments il·legals també afectarien el ple de l’Ajuntament de data de 14 de juliol de 2003 de la legislatura 2003-2007. Els regidors del PP, únicament amb els seus vots, van assignar-se ja una dedicació parcial de 300 euros al mes.

·        Hem vist, igualment, com els regidors que cobraven els 300 euros al mes no estaven donants d’alta i cotitzant a la Seguretat Social, a pesar d’estar obligats a fer-ho.

·        En 5 anys, sols els regidors del PP han cobrat almenys 410.422 euros, en part legal i en part il·legal (116.670 il·legals). A banda d’això, caldria incorporar el cost salarial que aquests cobraments han costat al poble.

·        Si Units pel Poble no haguérem denunciat la situació, en els quatre anys d’aquesta legislatura, el cost total dels 7 regidors del PP haguera estat  327.640 euros com a mínim. Amb aquests càlculs, i de no haver dimitit, l’alcalde que va començar aquesta legislatura haguera cobrat més que l’anterior alcalde.

·        Recordar que estem parlant només dels cobraments dels regidors del PP. Els regidors de l’oposició (Units pel Poble i PSOE) no tenim cap dedicació parcial, no som membres de les Juntes de Govern que són quasi setmanals i és on més es cobrava proporcionalment, i només cobrem 60 euros per assistir als plenaris (un cada dos mesos més o menys) i 40 euros per comissió informativa. Aquest dos últims conceptes també els cobren els membres del PP.

A banda del fet il·legal, en què els tècnics tiren la culpa al PP i el PP als tècnics, està el fet que els regidors del PP tinguen tots paga.

La política ha de ser per servir al poble o per servir-se del poble?

Grup Municipal Units pel Poble.

Plaça Esglèsia 5

12180 Cabanes

964331001