Cabanes i Ribera: malestar entre els veïns pel silenci de l’equip de govern sobre el nou valor cadastral de l’IBI Marina d’Or GolfCABANES i RIBERA 17 DE SETEMBRE. Centenars de veïns van acudir ahir a l’acte informatiu organitzat per Units pel Poble, per informar dels efectes de la nova ponència de valors que Cadastre ha aplicat als terrenys afectats pel PAI Marina d’Or Golf.

En ella es va explicar “l’apagó” informatiu que han tingut des de l’equip de govern (PP) tant amb la resta de la corporació com amb els propis veïns, ja que totes les promes de transparència i informació al dia, promeses en el ple, no s’han complit. Així, de nou, l’informe favorable a aplicar un nou valor urbà al sòl del PAI, signat per l’alcalde i tres regidors del PP, no ha estat facilitat a l’oposició, tot i ser un document que facilita poder ara presentar al·legacions.

La nova ponència de valors informada favorablement pel PP, justifica que els terrenys ara tenen 7 vegades més valor, i passen a ser urbans a efectes cadastrals, quan realment són i seran durant dècades sòl d’ús exclusivament agrícola, on serà impossible fer cap obra mentre no s’aprove el programa , i per tant, sense cap valor. Aixó, a més de disparar l’IBI ( hi haja o no hi haja una bonificació del 50%, que de moment no s’ha vist enlloc) té una repercussió directa en el patrimoni de les persones, en impostos de successions, de patrimoni, en poder accedir a ajuts públics, automàticament, per aquesta acceptació del que proposava Cadastre.

Automàticament, gent que sols té, per herència, un tros de muntanya sense ús, o terrenys de secà, amb aquesta nova ponència de valors, es converteix en una gran fortuna a efectes fiscals, i tot i que el seu patrimoni no té valor de mercat, si que pot començar a pagar impostos als quals potser ni pot fer front.

Units pel poble va recordar que el propi alcalde en el ple de l’ajuntament, va reconèixer que la única acció que havien fet per informar-se havia estat una conversa telefònica amb cadastre de Castelló, i el primer escrit que es va presentar va ser sols al·legar un error de volumetria, que ràpidament va ser corregit per cadastre, per després, d’esquenes a la resta de l’ajuntament, informar favorablement al nou valor.

Des de l’empresa adjudicatària del PAI, i propietària de bona part dels terrenys, també afectats per aquesta nova ponència, van fer aplegar a Units pel Poble la seua preocupació per la situació creada.

Igualment al·lucinant, és que la tinent d’alcalde, després de votar a favor de la nova ponència de valors, immediatament després, va començar a buscar afectats per encetar una batalla legal contra la seua pròpia decisió, un cas per fer-se’l vore, situació en la que possiblement puguem vora a altres regidors del PP.

Ara, fins divendres, es poden presentar al·legacions, on una línia argumental potent és recordar que aquests terrenys no poden ser cadastralment urbans fins que no estiga tota la tramitació urbanística aprovada, que a hores d’ara no ho està, ja que alló important no és si ara es pagarà el triple o sèxtuple, sinó que es vol posar un valor al sòl que en el mercat no el té.

+ info 605440283 http://unitspelpoble.tk/ unitspelpoble@gmail.com

IBI MUNDO ILUSIÓN REUNIÓ INFORMATIVA

IBI MUNDO ILUSIÓN REUNIÓ INFORMATIVA

DIVENDRES DIA 16, A LES 19:30 HORES

LLOC: SALA ACTES PRIMER PIS ESCOLES VELLES DE CABANES

El Grup Municipal d’Units pel Poble informarem a tots els veïns sobre la situació creada en els terrenys del PAI Marina d’Or (Mundo Ilusión) on a partir de l’any que ve es va a començar a pagar l’IBI. EN la reunió s’explicarà què poden fer els veïns i com presentar al·legacions ( teníem 10 dies i ja han passat 5), preguem passes aquest missatge a tota la gent que cregues li puga interessar


Cabanes: Units pel Poble demana reduir l’equip tècnic municipal després del compromís de Diputació de redactar els projectes municipals

CABANES 8 DE SETEMBRE.

El Grup Municipal d’Units pel Poble ha demanat en el Ple, rehuir la plantilla de tècnics dels quals disposa l’ajuntament, contractats en plena eclosió immobiliària, perquè és inviable i innecessari el seu manteniment.

En plena època de tramitació del nou PGOU, de diversos PAIs, entre ells el de 18.000.000 de metres quadrats; Marina d’Or Golf-Mundo Ilusión, el PP va començar a contractar per al poble tot un seguit de tècnics, conformant un gabinet que molts pobles molt més gran ni somniaven.

A més de per la situació urbanística actual totalment paralitzada, hi ha un altre factor que fa totalment prescindible aquest servei municipal; ja que la Diputació ha anunciat que a partir d’ara es farà càrrec dels projectes que els pobles de menys de 5000 habitants presenten als Plans Provincials d’Obres i Serveis 2012, per tant, una de les tasques més importants que tenien a fer els tècnics de l’ajuntament, també se l’estalvien.

Actualment Cabanes té contractats dos arquitectes


– Un d’ells, el que va ser candidat del PP a l’alcaldia de Benicàssim : està tots els dies a mitja jornada (va aprovar l’oposició però no li han tret plaça)

-L’altre d’ells, que va ser abans l’arquitecte de Marina d’Or està dos dies a la setmana . Amb la contratació d’un arquitecte dos dies a la setmana hi ha de sobres


Un Arquitecte Tècnic (Aparellador): està dos dies a la setmana, en un dia a la setmana hi hauria prou

El departament d’urbanisme compta amb dos administratius, que perfectament podríem assumir treballs d’altres àmbits donada l’aturada urbanística.


Advocat: fins ara es tenia contractat a Fernando Falomir (no feia acte de presència per l’ajuntament , tot i que li paguem més de 2000 euros mensuals + tots els informes que fa, que se li paguen a banda. I després, en tots els judicis en els qual ha de comparèixer l’ajuntament, es nomena a altres advocats. Havent finalitzat el contracte, no sabem si es pensa tornar a contractar, a contractar un altre o què es pensa fer.


L’enginyer de Camins, que tampoc fa acte de presència i amb un salari també considerable.

Cabanes i Ribera: Units pel Poble duen al ple els problemes de la urbanització Riberamar ( S-2 el Reiet)CABANES 4 DE SETEMBRE. El Grup Municipal Units pel Poble va complir la paraula donada en la campanya electoral de tindre com a prioritat, fora quin fora el resultat,dur al Ple municipal els problemes de la urbanització del Riberamar, coneguda popularment com el Reiet, després de dècades d’oblit per part de l’ajuntament

Els problemes de clavegueram o desaigües, d’urbanització dels carrers , enllumenat, accessos, replegada de fems, dades tècniques, van ser abordades en el darrer plenari demanant una solució definitiva a la situació que pateixen aquests veïns. Aquestes peticions es feien dies després d’un nou contacte amb els afectats, veïns que des de fa més de 30 anys paguen religiosament tots els impostos i tributs municipals tot i no tindre cap inversió ni millora.

Recordem com tot i haver cedit els propietaris des de fa anys part dels seues terrenys a l’ajuntament per crear un Centre Social, i una zona verda, la primera és un descampat, i la segona, un femer on s’acumulen deixalles i restes vegetals.

Aquesta urbanització, junt al Camí l’Atall, entre el nucli de la Venta i el Parc Natural del Prat, compta amb 58 vivendes, i desenes de veïns que viuen tot l’any. La falta d’enllumenat i urbanització dels carrers, convertits en un fangar només cauen quatre gotes, l posar senyalitzacions en les entrades des de la N-340 ( quan s’ha hagut de cridar per exemple a una ambulància o servei urgent, ha estat impossible trobar el nucli), o enllumenar des de la N-340 fins a la urbanització, van ser reividicacions defensades per Units pel Poble en el passat plenari.

Des d’Units es va mostrar el compromís de continuar treballant colze a colze amb els veïns fins aconseguir realitats.

Cabanes: Units pel Poble demana austeritat en les despeses en festes després d’haver-se hagut fer una modificació de crèdit de 73.000 euros per factu

CABANES 5 DE SETEMBRE. El Grup Municipal d’Units pel Poble, ha demanat a l’equip de govern actual, austeritat i racionalitat a l’hora de gastar els diners dels veïns, després que el darrer ple haguera d’aprovar, amb els únics vots favorables del PP, un reconeixement extrajudicial de factures de 2010, de gasto sense consignació pressupostària en festes, que pujava a 73.000 euros.

És a dir, a banda dels milers d’euros que cada any es pressuposten per a les festes locals, durant 2010 es van gastar 73.000 euros de més, 6.000 en coets, i bona part de la meitat del total en factures en bars del municipi; en unes festes que malauradament no s’han caracteritzat ni per originalitat ni innovació.

Units pel Poble va defensar que l’actual equip no pot desvincular-se totalment d’aquesta despesa desorbitada, al continuar membres de l’anterior corporació formant-hi part, però sobre tot, es va demanar, que a partir d’ara s’aplique criteris de racionalitat, ja que no és de rebut que bona part dels diners del poble es destinen a pagar consumicions en bars de no es sap qui. En eixe sentit, es serà ferm a l’hora de demanar la relació de despeses en festes de l’actual equip de govern. Units defensa que les festivitats locals siguen ateses i es destinen diners a elles, però sempre baix criteris de prioritats per al poble, transparència i eficiència en el que es gasta.

Cabanes: Units pel Poble pide austeridad en los gastos en fiestas después de haberse tenido que hacer una modificación de crédito de 73.000 euros por facturas “sorprensa”

Cabanes: Units pel Poble demana que s’informe als veïns per bans dels plens municipals.El grup de l’oposició lamenta la negativa del PP en deixar participar als veïns en els plens ordinaris..

CABANES 2 DE SETEMBRE. El Grup Municipal d’Units pel Poble-Compromís Municipal, ha demanat en el darrer ple, que s’evite “ l’oblit casual” que es va tindre des de l’equip de govern i es comprometen a anunciar per la megafonia del poble la convocatòria dels plens municipals perquè tots els veïns i veïnes puguen acudir.

Es dóna la circumstància que els primers plens ( de constitució i el que es va delegar competència, formar comissions informatives i demés òrgans, en els qual no hi havia polèmica, es van anunciar en temps i forma, i el primer ordinari, la setmana passada, on es tractaven temes que generaven controvèrsia al poble, sols es van anunciar per una xarxa social, i no per la megafonia, fent que molts veïns no estigueren informats i no van poder acudir.

Per a Units pel Poble, el nou equip de govern ha donat passos molt importants en democratitzar la institució després del període nefast de l’anterior equip de govern: es tornen els plenaris a les vesprades, enlloc de a les 12 del migdia quan va imposar l’anterior alcalde, fet que ajudarà als veïns a poder presenciar els plenaris, i es passa de fer els ordinaris de cada tres mesos a cada dos, que són els plenaris on l’oposició pot fiscalitzar i presentar mocions, però encara així, es pot avançar molt més.

Una de les peticions que va fer Units pel Poble va ser que en els plens ordinaris es reglamentara un procediment per permetre que els veïns pugueren formular precs i preguntes directes a tots els membres de la corporació, proposta que ha estat rebutjada per l’alcaldia. Encara així, des d’Units pel Poble es continua oferint a tot el veïnat a traslladar al Grup Municipal les seues propostes de preguntes i peticions al ple, que seran tramitades sense major problema.

Cabanes: Units pel Poble pide que se informe a los vecinos por bandos de los plenos municipales.El grupo de la oposición lamenta la negativa del PP al dejar participar a los vecinos

en los plenos ordinarios..CABANES 2 DE SEPTIEMBRE. El Grupo Municipal de Units pel Poble -Compromis Municipal, ha pedido en el último pleno, que se evite “ el olvido casual” que se tuvo desde el equipo de gobierno y se comprometan a anunciar por la megafonía del pueblo la convocatoria de los plenos municipales porque todos los vecinos y vecinas puedan acudir.

Se da la circunstancia que los primeros plenos ( de constitución y el que se delegó competencia, formar comisiones informativas y demás órganos, en los cual no había polémica, se anunciaron en tiempo y forma, y el primer ordinario, la semana pasada, donde se trataban temas que generaban controversia al pueblo, sólo se anunciaron por una red social, y no por la megafonía, haciendo que muchos vecinos no estuvieran informados y no pudieran acudir.Para Units pel Poble, el nuevo equipo de gobierno ha dado pasos muy importantes al democratizar la institución después del periodo nefasto del anterior equipo de gobierno: se vuelven los plenarios por las tardes, en lugar de las 12 del mediodía cuando impuso el anterior alcalde, hecho que ayudará a los vecinos a poder presenciar los plenarios, y se pasa de hacer los ordinarios de cada tres meses a cada dos, que son los plenos donde la oposición puede fiscalizar y presentar mociones, pero todavía así, se puede avanzar mucho más.

Una de las peticiones que hizo Units pel Poble fue que en los plenos ordinarios se reglamentara un procedimiento para permitir que los vecinos puedan formular ruegos y preguntas directas a todos los miembros de la corporación, propuesta que ha sido rechazada por la alcaldía. Aún así, desde Units pel Poble se continúa ofreciendo a todo el vecindario a trasladar al Grupo Municipal sus propuestas de preguntas y peticiones al pleno, que serán tramitadas sin mayor problema.

+ info 605440283

http://unitspelpoble.tk/ unitspelpoble@gmail.com